Artikel
Endnu en slankekur til fagkonsulenterne
No image

Endnu en slankekur til fagkonsulenterne

Sparekrav i staten betyder, at der igen skal skæres ned på ressourcerne til fagkonsulenter. Det sker med jævne mellemrum, viser historisk gennemgang.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Gymnasiernes fagkonsulenter skal samlet set løbe lidt længere på literen. Generelle besparelser i Undervisningsministeriet betyder, at ressourcerne til fagkonsulenterne bliver beskåret med fem procent i år.

”Undervisningsministeriet skal som den øvrige del af staten løbende effektivisere opgaveløsningen. Det gælder også Kontor for Gymnasiale Uddannelser. I år lægger jeg op til, at der sker en besparelse i forhold til fagkonsulenterne. Set over en længere periode bliver Kontor for Gymnasiale Uddannelser dog hverken mere eller mindre reduceret end Undervisningsministeriet generelt,” siger afdelingschef i Undervisningsministeriet Lars Mortensen.

Det er ikke første gang, at fagkonsulenterne bliver beskåret. Sekretariatet i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har foretaget et historisk tilbageblik, som viser, at der løbende er foretaget besparelser på fagkonsulenterne – blandt andet i 2000, 2007 og 2010.

Til gengæld er flere af fagkonsulenternes opgaver også lagt ud på skolerne, som årene er gået.

Færre fagkonsulenter
I år skal de fleste af besparelserne hentes ved, at én fagkonsulent bliver fagkonsulent for to fag med højere beskikkelsesgrad. Eller med andre ord: Færre fagkonsulenter skal varetage opgaverne, men til gengæld får de flere timer for det end i dag.

Den måde at omfordele arbejdet på er set før – for eksempel sidste år, da dansk på htx og hhx blev lagt ind under den samme fagkonsulent.

Derudover er fire fagkonsulenter blevet sat fem procent ned i tid. Men ifølge ministeriet er der ikke planer om, at andre fagkonsulenter skal beskæres, heller ikke når deres kontrakter skal fornys i fremtiden.

Derudover er der også hentet besparelser ved, at nogle stillinger som fagkonsulent har været ledige i en kortere periode, inden de er blevet besat.

GL: Det truer kvaliteten
Der har tidligere været besparelser på fagkonsulenterne, kan de blive ved med at varetage deres opgaver tilfredsstillende?

”Fagkonsulenterne vil fortsat levere en vare af høj kvalitet, hvor vi sørger for at lave flere koordinerede initiativer,” siger Lars Mortensen.

Han henviser for eksempel til Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser, hvor skoler kan melde sig til udviklingsforsøg og til kursusforløbet Skoleudvikling i praksis.

Formand for GL, Annette Nordstrøm Hansen, er meget bekymret over, at der skal spares på fagkonsulenterne.

”Der er god grund til at råbe vagt i gevær mod de fortsatte nedskæringer, som truer fagligheden og kvaliteten i de gymnasiale uddannelser. Fagkonsulenterne skal blandt andet følge med i og medvirke til fagenes udvikling og vejlede inden for fagene. Det er centrale opgaver, som understøtter den store udvikling, gymnasierne hele tiden er i gang med,” siger hun.  

Sidste år skrev undervisningsminister Christine Antorini (S) i et svar til Dansk Folkepartis Marie Krarup, at den økonomiske situation i Danmark betyder, at også staten skal underlægges sparekrav. Ministeren understregede dog også, at der er blevet skåret forholdsvist mindre på fagkonsulenter end på ministeriets andre faggrupper.

Fagkonsulent – deltidsansat med mange opgaver

Fagkonsulenter er deltidsansat af Undervisningsministeriet og arbejder desuden som underviser på en skole. Fagkonsulenterne har en række opgaver og funktioner.

De skal blandt andet:
• Følge og være med til at styre udviklingen af fagenes indhold.
• Skabe faglig og pædagogisk kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, herunder tilsyn med undervisning og prøver.
• Holde sig ajour med og formidle viden om uddannelsernes status, niveau og udvikling.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater