Artikel
En afskedigelse rammer hele arbejdspladsen
No image

En afskedigelse rammer hele arbejdspladsen

Når en medarbejder bliver opsagt, påvirker det hele arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at det forberedende arbejde er gjort, og at der på arbejdspladsen kan tales åbent om afskedigelserne.

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Nedskæringer på uddannelsesområdet har allerede betydet, at mange gymnasielærere er blevet afskediget. Udsigten til færre unge flere steder i landet og et sandsynligt adgangskrav med den kommende gymnasiereform vil med stor sandsynlighed betyde, at endnu flere gymnasielærere vil blive opsagt i de kommende år.

Finn Lund Andersen, der er markedschef i AS3 Transition, arbejder til daglig med at vejlede i, hvordan en arbejdsplads kommer bedst muligt igennem en fyringsrunde. En vigtig del af hans arbejde er at sørge for, at hele arbejdspladsen kan komme godt videre.

”Skolen har en opgave at udføre, og det er vigtigt, at man holder fast i den opgave, selvom det er en svær tid,” siger Finn Lund Andersen.

Pres på kollegerne
Det er uforudsigeligt, hvordan opsigelserne påvirker de forskellige medarbejdere. Reaktionerne kan ifølge Finn Lund Andersen gå fra, at folk er helt fattede til en ”decideret choktilstand”. Det gælder ikke kun den opsagte.

”Hvis to kolleger eksempelvis har arbejdet tæt sammen i mange år, og den ene bliver afskediget, så ser vi ofte, at den anden vil reagere lige så tungt – i nogle tilfælde tungere,” siger Finn Lund Andersen.    

Når det på skolen bliver klart for lærerne, at der vil blive afskediget personale, kan der opstå stor splittelse imellem kollegerne, og usikkerheden vil præge personalet, så længe det er uklart, hvem der kommer til at miste sit job.

Det betyder dog ikke, at der er ro på lærerværelset, når afskedigelserne er foretaget. For de påvirker hele skolen, forklarer Finn Lund Andersen.

”Der er mange aktører, som skal tages alvorligt. Der er dem, der skal opsiges, men det er også vigtigt at være opmærksom på de blivende kolleger. Det er dem, der skal fastholde kvaliteten,” fortæller han og uddyber:

”Det påvirker eleverne, det påvirker tillidsrepræsentanten (TR), som har en vigtig rolle i den periode, og det påvirker bestemt også lederne. De er også mennesker, og selvom det er en del af deres arbejde, så er det bestemt ikke sjovt.”

TR’s vigtige rolle
Når det påtænkes, at en skole skal afskedige en eller flere lærere på grund af nedskæringer, har ledelsen pligt til at informere og drøfte det i samarbejdsudvalget. Her har TR en vigtig rolle. TR kan eksempelvis være med til at finde alternative måder at nedbringe skolens udgifter på eller forhandle om efteruddannelsestilbud til den opsagte. TR har også en vigtig rolle som sparringspartner for den opsagte.

”En opsigelse betyder store menneskelige forandringer for den opsagte, og det skal TR være opmærksom på. På selve dagen for opsigelsen skal TR være der på det menneskelige plan,” siger Finn Lund Andersen.

Også på det professionelle plan har TR en vigtig rolle i forhold til at vejlede og hjælpe den opsagte. TR kan hjælpe den afskedigede med at vurdere, om opsigelsen er foretaget på det rigtige grundlag, eller om der er baggrund for at gøre indsigelse.

De øvrige medarbejdere kan også have brug for at tale om den nye virkelighed.    

”Efter opsigelser kan nogle måske synes, at det ikke er så rart at gå direkte til ledelsen og spørge, hvordan landet ligger efter opsigelserne. I den situation er det vigtigt, at man kan gå til TR. Både den afskedigede og de, der bliver på arbejdspladsen, har behov for at tale om, hvordan livet skal gå videre,” siger Finn Lund Andersen.

Tal åbent om opsigelserne
Hvordan man bedst håndterer opsigelserne varierer dog meget, forklarer Finn Lund Andersen. Der findes ikke en færdig pakkeløsning til alle arbejdspladser. Et fællestræk i løsningerne er dog, at forberedelse er en stor del af arbejdet.     

”Før man gennemfører opsigelserne, er der en række overvejelser, ledelsen bør være opmærksom på – eksempelvis lovgivning og fortrolighedsaftaler. Hvor vil man afholde selve opsigelsessamtalen? Hvordan giver man besked til resten af medarbejderne? Derudover er det selvfølgelig særligt vigtigt, at lederen er godt forberedt på selve samtalen,” siger Finn Lund Andersen.

En del af det arbejde, AS3 Transition laver, er at vejlede ledere i disse opsigelsessamtaler. En opgave, som mange ledere, ifølge Finn Lund Andersen, heldigvis ikke er vant til at påtage sig. AS3 Transition arbejder ud fra begrebet ”en værdig opsigelse”. Her arbejder man med opsigelsen i tre perioder: før, under og efter. Samlet set skal udbyttet blandt andet være, at arbejdspladsens medarbejdere har tiltro til ledelsen. En af måderne, man opnår dette på, er ved at være transparent i kommunikationen, fastslår Finn Lund Andersen.

”Man skal kunne tale åbent på arbejdspladsen om de aktuelle opsigelser. Skolen har stadigvæk en opgave at udføre efter afskedigelserne, derfor bliver man nødt til at snakke åbent om, hvordan tingene bliver fremover,” siger han.

GL's tilbud til opsagte medlemmer

Hvis du er blevet fyret, har Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) en række tilbud, du kan benytte dig af:

1. GL tilbyder et skræddersyet karriererådgivningsforløb, hvor du igennem karrieresamtaler, netværk og workshopper får hjælp til at se egne kompe­tencer og får hjælp til at finde et nyt arbejde.
2. Du kan igennem GL få op til 15.000 kroner i tilskud til efter- og videreuddannelse.
3. Tidligere fastansatte kan supplere deres dagpenge med op til 5.000 kroner i op til 12 måneder.
4. GL tilbyder opsagte medlemmer samtaler med en psykolog og/eller en coach.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater