Artikel
Eleverne: Sådan er den perfekte undervisning
shutterstock_113771389

Eleverne: Sådan er den perfekte undervisning

846 elever er blevet bedt om at beskrive den perfekte undervisning. Svarene viser, at det er tæt på umuligt som underviser at gøre alle elever tilfredse.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Mere tavleundervisning, nej mindre tavleundervisning. Papirløs undervisning, nej, jeg savner at læse lange tekster på papir. Gruppearbejde, nej mere individuelt arbejde.

Hvis det står til eleverne, er den perfekte undervisning … forskellig.

I forbindelse med et stort forskningsprojekt om it i gymnasiet er 846 gymnasieelever blevet bedt om at beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet. Eleverne er naturligvis ikke enige på alle punkter, og svarene viser, at en underviser skal være lidt af en blæksprutte for i elevernes øjne at skabe den perfekte undervisning.

Mere/mindre tavle
Et større flertal af eleverne er glade for tavleundervisning, men der er også en mindre gruppe, som ønsker tavleundervisningen minimeret eller ligefrem afskaffet.

Der er dog lidt forskellige motiver til at foretrække tavleundervisningen. Nogle elever opfatter tavleundervisning som et tidspunkt, hvor læreren er på, og de selv kan slappe lidt mere af.

En elev udtrykker det lidt primitivt sådan her:

”Tavleundervisning 75 procent af tiden. Arbejde 25 procent.”

En anden skriver om tavleundervisningen:

”Det kræver ikke meget mere end at følge slavisk med, og til sidst bliver det selvfølge. Det er muligvis ikke perfekt, men det er det, der virker for mig.”

Andre elever understreger, at tavleundervisningen er den bedste måde at lære noget nyt. Når noget er svært, er det godt, når læreren forklarer det, mener mange elever.

”Når man har tavleundervisning, synes jeg, at jeg lærer mest,” skriver en elev.

Variation
Selv om eleverne ikke kan blive enige om, hvor meget tavleundervisning de foretrækker, er de fleste enige om, at den perfekte undervisning er varieret. Nogle mener, det har en værdi i sig selv, at undervisningen er varieret uden at uddybe, hvordan den skal være varieret.

En elev er mere konkret:

”Variation af individuelt arbejde, gruppearbejde, nogle gange er det en god ide med virtuel undervisning, hvor man er tvunget til selv at finde ud af nogle ting.”

”Den perfekte undervisning er frit individuelt arbejde dog med klare rammer for, hvad der skal opnås igennem undervisningen,” skriver en anden.

Professor Helle Mathiasen fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier under Aarhus Universitet er projektleder for forskningsprojektet.

Hun mener, at svarene er meget værdifulde, selv om de stritter i mange retninger – eller netop fordi, de stritter i mange retninger.

”Er det godt for alle med meget tavleundervisning eller meget gruppeundervisning? Nej det er det ikke. Der er stor forskel på, hvad de fagligt stærke og de fagligt svage elever har brug for. Derfor er der også brug for differentieret undervisning, som lærerne allerede er i gang med. It-værktøjer kan også hjælpe os til at tilbyde eleverne en mere varieret undervisning,” siger Helle Mathiasen.

Læreren er vigtig
Selv om svarene både falder i øst og vest, er der dog også noget, eleverne kan blive enige om. Læreren er en meget vigtig figur for dem.

”Eleverne ønsker en engageret og fagligt dygtig lærer. Eleverne vil gerne have, at læreren er struktureret og er meget tydelig i sine forventninger til eleverne. Læreren skal vise, hvor eleverne skal hen, og de skal kunne se den røde tråd i undervisningen,” siger Helle Mathiasen.

Mange elever ønsker, at læreren regelmæssigt evaluerer dem, så de ved, hvor de står. Og så er der mange elever, som gerne vil have læreren til at være mere ”streng” i forhold til at få alle elever til at deltage i undervisningen og minimere den private brug af computeren i timerne.

I det hele taget nævner mange elever, at det er vigtigt for dem, at deres klassekammerater deltager i undervisningen.

Fysisk aktivitet
Eleverne er ikke blevet bedt om at forholde sig til konkrete emner eller aktiviteter og på den baggrund, finder Helle Mathiasen det påfaldende, at flere elever påpeger, at de savner mere fysisk aktivitet i hverdagen.

”Ud og lave noget fysisk!! Ikke noget papir eller tavle,” som en elev lidt enkelt formulerer det.

”Mulighed for motionsdyrkning hver dag i undervisningstiden. Større frihed til at arbejde med projekter, der interesserer en meget.”

”Jeg er overrasket over, hvor mange som nævner fysisk aktivitet. Nogle elever mener, at de har nemmere ved at lytte og lære, når de har været ude at røre sig, så det er da værd at overveje, om man skal lave nogle forsøg med mere fysisk aktivitet i gymnasiet,” siger Helle Mathiasen.

Endelig er der de elever, som har nogle helt enkle og ærlige ønsker for den perfekte undervisning:

”En herre hot kvindelig lærer. Mindre lektier.”

Læs mere om forskningsprojektet Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag på gymnasiale uddannelser på dette link

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater