Artikel
Eleverne får mere indflydelse
Greve Gymnasium 12 undervisning

Eleverne får mere indflydelse

Ingen fravær ved deltagelse i elevråd og mere indflydelse. DGS er godt tilfreds med de nye regler for elevrådene. Men mener også, at der er plads til forbedringer.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I dag får elevrådene på ungdomsuddannelserne en ny bekendtgørelse. Det medfører, at elevrådene på alle de forskellige ungdomsuddannelser nu får ens regler – tidligere var der to forskellige bekendtgørelser for dem.

Elever skal inddrages
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil med den fælles elevrådsbekendtgørelse sætte fokus på vigtigheden af, at unge engagerer sig i elevdemokratiet og de muligheder, det giver for at sætte en dagsorden i forhold til deres uddannelser.
”Alle ungdomsuddannelser skal have et velfungerende elevdemokrati, hvor eleverne reelt bliver inddraget og har medindflydelse på hverdagen på deres skole. Der bliver nu lige vilkår for elevdemokrati på alle ungdomsuddannelser, og eleverne får ikke længere registret deres deltagelse i elevrådsmøder som fravær. Det er en anerkendelse af, at deres arbejde og engagement er vigtigt,” siger Christine Antorini.

Elevråd er undervisning
Bekendtgørelsen indebærer blandt andet, at deltagelse i elevrådsmøder sidestilles med undervisning. Eleverne får altså ikke længere fravær for at deltage i elevrådsmøderne.
Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Malene Nyborg Madsen, er overordnet set glad for bekendtgørelsen.
”Bekendtgørelsen er helt klart et skridt i den rigtige retning, fordi den prioriterer, at elevrådene skal have indflydelse på skolerne. Det ser man ved, at man ikke længere får fravær ved at deltage i elevrådsmøder,” siger Malene Nyborg Madsen.

Skolen skal støtte elevråd
Bekendtgørelsen understreger også, at skolerne skal være mere støttende i forhold til elevrådsarbejdet, så eleverne inspireres til at deltage i den lokale beslutningsproces. Skolens støtte indbefatter blandt andet, at institutionen skal yde tilskud til elevrådsarbejdet og institutionens leder skal opfordre eleverne til at danne elevråd og hjælpe med vedtægtsforslag, hvis de ikke selv kan komme i gang.

Flere elever i bestyrelser
Men der er stadig plads til forbedringer i bekendtgørelsen, mener DGS. Det ærgrer Malene Nyborg Madsen, at eleverne ikke er repræsenteret bedre i skolernes bestyrelser. På nuværende tidspunkt er der to elevrepræsentanter i skolebestyrelsen, hvoraf kun én har stemmeret.
”I bestyrelserne sidder der et stort flertal af eksterne repræsentanter, som ikke har deres daglige gang på skolen. Der burde jo være et overtal af elever og lærere som hverdagens repræsentanter i bestyrelsen,” siger hun.  
 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater