Artikel
Eksamen og censorrejser deler lærere
Eksamen møde lærere elev shutterstock

Eksamen og censorrejser deler lærere

Fra dyb bekymring til glæde. Trods nedlukning og stigende smittetal bliver eksamenerne på hf lige nu afviklet normalt. Det skiller lærerne i to lejre.

Mens samtlige gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre i 69 kommuner landet over er lukket ned, og elever og lærere er sendt hjem til virtuel undervisning, skal eksamenerne fortsat gennemføres på normal vis. 

Ude på skolerne ser lærerne vidt forskelligt på beslutningen. Mens nogle er utrygge og bekymrede, er andre tilfredse og ser ingen problemer i det, lyder det fra en række tillidsrepræsentanter, som gymnasieskolen.dk har talt med.

Det er primært hf-elever, der skal til eksamen i disse uger. Det gælder både elever på hf-enkeltfag, toårigt hf og gymnasiale suppleringskurser. Mange steder begyndte eksamenerne i sidste uge. De fortsætter frem mod juleferien og igen i januar.  

Mette Grage er tillidsrepræsentant på Frederiksberg VUC og STX. Hun mærker tydeligt, at en del af hendes kolleger er utrygge.

”Nogle er meget bekymrede. De synes, at det hele burde foregå online. De føler, at der bliver taget store chancer med deres eget, kollegernes og kursisternes helbred, fordi eksamen skal afholdes fysisk,” fortæller Mette Grage.  

Nedlukningen af skolerne er en del af de skærpede restriktioner, som regeringen har indført på grund af de stigende COVID-19-smittetal.

Digital mulighed
Meldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet er, at eksamen som udgangspunkt skal afholdes som normalt. Ledelsen på den enkelte skole kan altså ikke tage en generel beslutning om at aflyse eksamen på skolen.

Dog kan lærere, der for eksempel er i en særlig risikogruppe eller afventer testsvar, gennemføre eksamen virtuelt hjemmefra. Elev og censor skal i så fald være på skolen i samme lokale. Det er den prøveholdende skole, der afgør, om eksamen kan afholdes med virtuel deltagelse af eksaminator, lyder meldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Nogle er meget bekymrede. De synes, at det hele burde foregå online.

Mette Grage, tillidsrepræsentant
Frederiksberg VUC og STX

Udover at have egne elever til eksamen skal mange lærere også være censorer. Også det vækker bekymring, oplever Mette Grage.

”Mit indtryk er, at de af mine kolleger, der er bekymrede, enten selv er i en særlig risikogruppe eller har nære pårørende, der er det,” siger hun.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er der også enkelte undtagelser, når det gælder censorer. Hvis censor er i en særlig risikogruppe eller afventer testsvar, kan censor deltage i eksamen virtuelt. Også her er det den prøveholdende skole, der afgør det.

”Flest er glade”
På andre skoler er lærerne generelt godt tilfredse med situationen. Sådan er det på HF & VUC Fyn i Odense, fortæller tillidsrepræsentant Anders Munch.

”Generelt synes folk, at det er okay. Enkelte synes, at man godt kunne nøjes med at give standpunktskarakterer, men langt de fleste er glade for, at eksamen bliver gennemført,” siger Anders Munch.

Skolen beder eleverne om ikke at møde op til eksamen for tidligt. Borde, stole, tavle og tuscher i eksamenslokalet bliver sprittet grundigt af mellem hver elev, og man sørger for, at der er god afstand mellem elev, lærer og censor, fortæller han.

Langt de fleste er glade for, at eksamen bliver gennemført.

Anders Much, tillidsrepræsentant
HF & VUC Fyn i Odense

”Og vil man have mundbind eller visir på, kan man jo bare gøre det. Lærerne kan få gratis mundbind på skolen, og alle har fået tilbudt at få et visir,” siger Anders Munch, der selv havde 12 elever til eksamen i matematik i onsdags.

”Når størstedelen af os gerne vil afholde eksamen, må vi også selv være parate til at rejse ud som censorer. Sådan tror jeg, at holdningen er hos de fleste af os.”

Forstår bekymring
Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), mærker også, at den aktuelle situation skiller lærerne.

Han forstår godt, at lærere, der selv er i en særlig risikogruppe eller har nære pårørende, der er det, er bekymrede i en tid med høje smittetal. Men samtidig mener han, det er fornuftigt, at eksamen bliver gennemført som normalt.  

”Rigtig mange kolleger synes, det er vigtigt, at eksamenerne bliver gennemført. Min vurdering er, at det gælder et flertal af lærerne. Da eksamen i foråret blev erstattet af standpunktskarakterer, var den generelle opfattelse, at det ikke var en særlig god løsning,” siger Tomas Kepler.

”Men samtidig er jeg godt klar over, at der er en stigende utryghed. En del kolleger er nervøse og har ikke lyst til at rejse ud som censorer og være i kontakt med endnu flere end normalt.”

Tomas Kepler har nævnt problemstillingen over for lederforeningerne og Børne- og Undervisningsministeriet. Han havde gerne set, at man undtagelsesvist havde kørt med regionale censorkorps, så lærerne kunne undgå rejser på kryds og tværs af landet, og han har foreslået det flere gange over for ministeriet, men uden held.

Skaber ikke mere ro
GL’s formand understreger, at det er sundhedsmyndighederne, der har den faglige kompetence i forhold til smitterisiko, og som sætter retningslinjerne, og at GL grundlæggende er nødt til at stole på, at de aktuelle eksamener vil kunne gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

”Der er også eksempler på, at man lokalt har fundet løsninger, der kan højne trygheden, for eksempel ved at opsætte plexiglasafskærmning i eksamenslokalet,” siger Tomas Kepler, der anbefaler, at skolerne deler deres gode løsninger.  

Han nævner, at der trods alt også er en mulighed for at deltage i eksamen virtuelt som lærer og censor.

Mette Grage har nævnt de virtuelle muligheder for sine bekymrede kolleger på Frederiksberg VUC og STX. Men det har ikke ændret det store.

”Det har ikke umiddelbart skabt mere ro. De tvivler på, at det kan lade sig gøre,” siger hun.

Fakta om eksamen

  • Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet skal de aktuelle eksamener på hf som udgangspunkt afholdes fysisk på skolen som normalt. Det er kun i helt særlige tilfælde, at en skole kan aflyse en eksamen i vinterterminen 2020/21. Ministeriet henviser til den såkaldte nødvinterprøvebekendtgørelse fra den 5. november 2020.
     
  • Lærere, der er i en særlig risikogruppe eller for eksempel afventer svar på coronatest, kan dog gennemføre eksamen virtuelt hjemmefra. Elev og censor skal i så fald være på skolen i samme lokale. Det er den prøveholdende skole, der afgør, om prøven kan afholdes med virtuel deltagelse af eksaminator.
     
  • Der kan være særlige lokale forhold på den prøveholdende skole, som gør, at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde prøven med virtuel deltagelse af eksaminator. I de tilfælde kan skolen forsøge at flytte prøven til et andet tidspunkt eller få en anden lærer til at overtage rollen som eksaminator.
     
  • Censorer, der er i en særlig risikogruppe eller for eksempel afventer svar på coronatest, kan også deltage virtuelt. Også her er det den prøveholdende skole, der afgør det. Hvis den prøveholdende skole ikke finder det hensigtsmæssigt, skal den finde en erstatningscensor efter sædvanlig praksis. Hvis det ikke er muligt, skal skolen kontakte prøve- og eksamenskontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater