Artikel
Efter OK 13: Lærere mere utilfredse med ledelsen
No image

Efter OK 13: Lærere mere utilfredse med ledelsen

Mange lærere er blevet mere utilfredse med deres leder efter OK 13, og dialogen er blevet dårligere. Det viser en ny stor undersøgelse.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Den nye overenskomst har haft tydelige konsekvenser for forholdet mellem ledelse og lærere på mange af landets gymnasier.

Ifølge en ny undersøgelse, som Gymnasieskolen har foretaget, mener mere end halvdelen af lærerne, at dialogen med deres ledelse er blevet dårligere eller meget dårligere i kølvandet på OK 13. Kun 6 procent mener, at den er blevet bedre.

Lærerne har i det hele taget ikke meget ros tilovers for deres rektor og øvrige ledere. I undersøgelsen, som 1.366 lærere har deltaget i, svarer 52 procent, at de er blevet mere utilfredse med deres ledelse efter OK 13.

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Annette Nordstrøm Hansen er ikke overrasket over tallene.

”Implementeringen af OK 13 har været rigtig vanskelig. Det skulle gå hurtigt, og der er lavet mange fodfejl. Det afgørende er, om man nu evaluerer det første år og lærer af erfaringerne,” siger hun.

Hvis stemningen skal vendes, er det afgørende, at ledelserne viser, at de rent faktisk ønsker et samarbejde og en dialog med lærerne, mener GL’s formand.

”Mange lærere har haft en forståelse for, at den første tid er svær, men den forståelse er ved at være brugt op nu. Der er brug for en ny start. Samarbejdsudvalgene skal nu have gang i en diskussion om, hvordan man får planlagt det kommende skoleår på en måde, der sikrer en bedre dialog, så lærerne føler sig inddraget,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Svært at få god dialog
Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Anne-Birgitte Rasmussen, erkender, at OK 13 har været en udfordring for mange ledere. Hun mener dog, at lederne som udgangspunkt har ønsket dialogen med lærerne.

”Jeg tror, at nogle ledere har oplevet, at det har været svært at indgå i en konstruktiv dialog med lærerne, fordi alle skulle vænne sig til, at der er kommet en ny overenskomst,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun mener dog, at dialog er vejen frem, og opfordrer til, at OK 13 diskuteres i skolernes samarbejdsudvalg.

”Det vil være naturligt, at man for eksempel nu snakker om, hvordan man indretter processen op til den næste runde, hvor lærernes arbejdsbeskrivelser bliver lavet,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.  

Annette Nordstrøm Hansen erkender, at den frustration, som mange lærere har i forhold til OK 13, har gjort dialogen ude på skolerne sværere.

”Men på en række gymnasier har man heller ikke gjort det lettere for sig selv. I forbindelse med implementeringen af overenskomsten har en hel del skoler også lavet en række besparelser, og det har mudret billedet,” siger hun.

Ingen sovepude
Ifølge ledelsesforsker Helle Hein skal en del af lærernes utilfredshed med lederne mere ses som et udtryk for deres frustrationer over selve overenskomsten end en kritik af ledelsens arbejde. Men det må ikke blive en sovepude for rektorerne, advarer hun.

”Der er ingen tvivl om, at en del af lærerne projicerer deres utilfredshed med overenskomsten over på ledelsen som en generel mistillid. Men hvis man som leder tænker, at lærernes frustrationer nok går over, når de har vænnet sig til den nye virkelighed, kan man komme til at grave sin egen grav,” siger Helle Hein, der er ekstern lektor på Copenhagen Business School.

Uanset hvad årsagen til kritikken er, skal den tages alvorligt, fastslår hun.

”Det kan godt være, at man som leder synes, at kritikken og den manglende tillid er uberettiget, men det er ligegyldigt. Det er stadig ens opgave som leder at få skabt en velfungerende arbejdskultur,” siger Helle Hein

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater