Artikel
“Det er blevet sjovt at undervise i AP igen”
Mette Brusgaard AP

“Det er blevet sjovt at undervise i AP igen”

På Svendborg Gymnasium er de gået langt væk fra skriftlige test i almen sprogforståelse. De føler, at de har fundet en form, som handler om meget mere end bare grammatik.

For fire år siden startede de på en frisk med almen sprogforståelse (AP) på Svendborg Gymnasium. Indtil da havde de afsluttet AP med en mulitiple choice-test, som lærerne havde lavet.

“Eleverne klarede egentlig testen fint, men vi lærere følte, at vi testede alt for snævert. AP blev for løsrevet fra resten af undervisningen,” fortæller engelsk- og tysklærer Mette Brusgaard, der som fagrepræsentant for AP blev en af initiativtagerne til ændringen, som sidenhen blev kendt som Svendborg-modellen i AP-kredse.

“Vi ville gerne vise eleverne, at grammatik ikke kun er systemer, som man bruger til at tale korrekt med, men at grammatik også kan bruges til at lave en sproglig analyse,” fortæller Mette Brusgaard og uddyber:

“At grammatik kan give eleverne et argumentationslag og en værktøjskasse i forhold til at gå til en tekst, som også svage elever kan have gavn af.”

Vi ændrede elevernes blik for, hvordan de skulle gå til en tekst. 

Mette Brusgaard, lærer
Svendborg Gymnasium

Mette Brusgaard og AP-kollegaen Allan Uhre Hansen tog fat på at udvikle et forløb, hvor de AP-faglige mål blev koblet til tekstanalysen. Det betød for eksempel, at hver gang eleverne lærte om ordklasse eller syntaks, tog de udgangspunkt i de tekster, som de læste.

“Når de var i tekstuniverset og skulle beskrive tonen, atmosfæren, personerne, intention eller afsender, så kunne de begrunde det grammatisk,” forklarer Mette Brusgaard.

Forløbet kørte et år med tre testklasser, og året efter blev AP-forløbet udbredt til alle klasser på Svendborg Gymnasium.

“Vi kunne se, at vi havde fat i noget. Vi ændrede elevernes blik for, hvordan de skulle gå til en tekst. De blev bedre til at beskrive på et tekstanalytisk niveau, hvad der foregik,” siger Mette Brusgaard.

Derfor lavede de også en projektbeskrivelse, som de delte med ministeriets fagkonsulenter, som på det tidspunkt var i gang med at udforme udspillet til gymnasiereformen.

Mundtlig gruppeeksamen
På Svendborg Gymnasium afsluttes AP med en mundtlig gruppeeksamen – også her har de fokus på at koble grammatikken til tekstanalysen. Eleverne trækker en tekst, som de skal udlægge, fortæller Mette Brusgaard.

“Her skal de bruge alle de fagbegreber, som vi har haft i spil, for eksempel hvilke ordklasser dominerer, og kan de sige noget om sprogets tone ved at inddrage viden fra sociolingvistikken,” siger hun.

Prøven har også en latin-del, hvor eleverne trækker et digt, som de skal oversætte og lave en syntaktisk analyse af.

“De skal se på, hvilke virkemidler der er i digtet. Igen skal de bruge deres grammatiske viden til at afkode teksten,” siger Mette Brusgaard.

Ingen købt test
En ny undersøgelse viser, at der er stor forskel på, hvordan skolerne eksaminerer eleverne i AP.

Læs: AP-eksamen: Stor forskel på hvordan elever bedømmes

23 procent af skolerne bruger en skriftlig digital selvrettende test til AP-eksamenen.

Sådan en prøve har aldrig været med i overvejelserne hos AP-teamet på Svendborg Gymnasium, fordi de ikke synes, at udbyttet er godt nok.

“Hvis man bruger de færdige test, så synes jeg let, at man kommer til at arbejde løsrevet fra læreplanen og ikke efter intentionen med AP. Læreplanen beskriver ellers klart, at grammatikken ikke må ses løsrevet, og at grammatikken skal være på et introducerende niveau koblet til tekstanalysen,” siger Mette Brusgaard og tilføjer:

“Det er ærgerligt, og jeg kan blive bekymret for, at man derved igen reducerer AP til kun at være ‘noget med grammatik’, men AP skal jo meget mere ifølge læreplanen.”

Vi oplever, at undervisningen giver eleverne nogle redskaber, som de kan bruge resten af tiden i gymnasiet. 

Mette Brusgaard, lærer
Svendborg Gymnasium

Hun forstår dog godt, at skoler i en presset hverdag kan blive fristet af den lette løsning i at købe de færdige test.

Mette Brusgaard og hendes kolleger er meget tilfredse med, at de har fundet deres egen form, hvor de føler, at de bedre lever op til kravene for AP.

“Det er blevet sjovt at undervise i AP igen, fordi vi oplever, at undervisningen giver eleverne nogle redskaber, som de kan bruge resten af tiden i gymnasiet både i dansk, engelsk, historie og alle de andre fag, hvor de skal forholde sig kritisk til en tekst,” siger Mette Brusgaard.   

Svendborg-modellen

Mette Brusgaard og AP-kollegaen Allan Uhre Hansen har sammen udviklet et nyt AP-forløb, hvor de faglige mål bliver koblet til tekstanalysen.

De tager udgangspunkt i tekstforståelse som en naturlig overbygning på den sproglige analyse.

De har også holdt oplæg på forskellige skoler og FIP-kurser om forløbet og udgivet bogen Jeg er sprog, som forklarer om deres nye måde at tænke AP-undervisningen på. 
Læs anmeldelse af Jeg er sprog her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater