Artikel
Det almendannende er truet
No image

Det almendannende er truet

I krisetider er der risiko for, at det almendannende bliver betragtet som flødeskummen, vi ikke har råd til. Det er livsfarligt, mener Alexander von Oettingen, forsker i pædagogisk filosofi.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvis erhvervslivet har brug for dygtige ingeniører, skal gymnasiet så ikke hjælpe med at opfylde det behov? 
Det er fint, at erhvervslivet siger, hvilke udfordringer de står med i fremtiden. Men det er et problem, hvis erhvervsliv, videregående uddannelser og politikere forventer, at de kan bestille færdige varer i gymnasieskolen. Erhvervslivet siger, de ønsker dygtige ingeniører, men gymnasiet skal og kan kun give mennesker, som muligvis kan blive ingeniører, men også kan så meget andet. Det er ikke op til gymnasieskolen at levere et bestemt output.

Er det ikke rimeligt at forvente et bestemt output fra gymnasierne? 
Problemet er, at hvis man fokuserer for meget på outputtet, så går det ud over inputtet. Uddannelse og dannelse hænger sammen. Vi har ikke bare brug for eksperter, men for eksperter, der kan tænke alment. Vi har brug for at opkvalificere skoler på det almene i stedet for det specifikke. De unge skal for eksempel forberedes på, hvilke vidensformer der findes i vores samfund, hvilke vidensformer der er vigtige at fastholde og arbejde videre med, og hvordan de kan bruge dem – for eksempel i erhvervslivet, men også i hele deres liv.

Er det almendannende i gymnasiet truet? 
Det er i høj grad truet, og det har det været i lang tid. Det hænger også sammen med den økonomiske krise. Når der er en kamp om at effektivisere, så vil det almendannende falde ud. Det almendannende element bliver betragtet som flødeskum, som der ikke er råd til. Men den tankegang er livsfarlig. Hvis det almendannende bliver nedprioriteret, bliver eleverne analfabeter i deres livskompetencer. De unge får en meget enstrenget forestilling om, hvad de skal orientere deres liv efter. Når de unge forlader gymnasiet, er virkeligheden meget kompleks, og for at klare sig i den virkelighed må de have en viden om den.

Der er økonomisk krise i Europa. Er det ikke naturligt, at politikere og erhvervsliv ønsker, at uddannelse specifikt kan hjælpe os ud af krisen? 
Jo, men skolen og gymnasieskolen kan og skal ikke reparere på samfundsskabte problemer. Det er et politisk dogme, at man er i stand til at bruge uddannelse til at løse de problemer, som samfundet selv har skabt. Se for eksempel på innovation. Det er et begreb, som bliver fremført, fordi man vil sikre job i fremtiden ved at være innovativ, og så putter man det ind i gymnasiet. Det, man glemmer, er, at det almendannende altid har været innovativt. Almendannelse handler om, at man har en udvidet forståelse af sine medmennesker og af resten af verden og de ting, man kan beskæftige dig med.

Skal politikerne ikke stille krav til skolen? 
Jo, men der er et afstemningsproblem mellem det, man politisk ønsker sig, og det, som gymnasieskolen og skolen kan og skal levere. Når statsministeren siger, at vi skal have den bedst uddannede generation i Danmarkshistorien, så kammer det over. Det betyder, at skolen konstant halter bagefter, fordi ingen kan afgøre, hvornår målet er indfriet. Det er et politisk statement, som overbelaster skolen, og dermed risikerer man, at skolen lukker af for innovation og forandring. Jeg synes, man skal sige, at vi skal have uddannelsessystemer, som matcher de udfordringer, vi står med. Om vi så skaber den bedste generation nogensinde, er underordnet. 

Alexander von Oettingen

Født 1966, lærer og dr.pæd. 
Forsker inden for pædagogisk filosofi, dannelsesfilosofi og pædagogisk teori. 
Udviklingsdirektør ved University College Syddanmark.

Alexander von Oettingen mener,

at politikere, erhvervs-liv og universiteter stiller for mange og forkerte krav til, hvilke studenter gymnasierne leverer. Det går blandt andet ud over det almendannende element i gymnasiet, mener han.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater