Artikel
Den nye “karriere-hf” tager form på skolerne
biologi_undervisning

Den nye “karriere-hf” tager form på skolerne

Fagene tones mod de nye fagpakker, og praktikpladser skal findes. Skoler forbereder den nye hf, som får stor fokus på elevernes videre karriere.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Drømmer du om en karriere, hvor du arbejder som ansat i sundhedssystemet eller i medicinalindustrien?

De mange skoler, som udbyder hf, har opdateret deres hjemmesider med tekster, der retter sig direkte efter elevernes videre vej mod videregående uddannelser og karriere.

Lige nu forbereder hf-udbyderne sig på at byde elever velkommen til den nye hf-uddannelse, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om, da de skrev under på gymnasiereformen i sommer.

Politikerne ville have en hf-uddannelse, som i overført betydning tager eleverne i hånden og følger dem til indgangsdøren til den næste videregående uddannelse. 

“I den nye hf bliver der meget mere fokus på, hvad eleverne skal bagefter,” siger Ruth Kornbo Kirkegaard, som er rektor på HF & VUC Nordsjælland.

Fagpakken påvirker alle fag
Reformen betyder, at eleverne på andet år skal vælge en fagpakke, som forbereder dem til en videregående uddannelse.

På HF & VUC Nordsjælland kan eleverne for eksempel vælge fagpakken Medier & Markedsføring, og som der står på hjemmesiden er den oplagt, “hvis du vil være markedsføringsøkonom, finansøkonom eller multimediedesigner.”

Ud over at eleven i denne fagpakke får fag som mediefag C og erhvervsøkonomi C, bliver de andre fag også tonet mod fagpakken.

“Det kan for eksempel være, at der er lidt mere fokus på markedsføring i danskfaget,” siger Ruth Kornbo Kirkegaard, som dog understreger, at de obligatoriske fag også vil indeholde meget andet, og at hf stadig er en almendannende uddannelse.

Ingen revolution
På Aalborghus Gymnasium er ledelse og lærere i en proces, hvor nye undervisningsforløb bliver forberedt.

Rektor Torben Poulsen siger, at der ikke er tale om en revolution, men hf bliver fornyet.

“Fagene bliver tonet mod fagpakkerne, og uddannelsen bliver mere anvendelsesorienteret og med fokus på karrierelæring,” fortæller Torben Poulsen.

Den nye hf betyder også, at eleverne skal i praktik og deltage i projektforløb.

På Aalborghus Gymnasium kan eleverne for eksempel vælge fagpakken pædagogik og læring, som logisk nok er rettet mod at blive for eksempel pædagog eller folkeskolelærer.

Allerede nu er der indgået aftale med University College Nordjylland, så eleverne i praksis kan komme ud at smage på nogle af de videregående uddannelser, som fagpakkerne er rettet imod samtidig med, at de kommer ud på virksomheder og arbejdspladser som for eksempel de lokale folkeskoler.

“Det er godt for eleverne, at uddannelsen bliver mere virkelighedsnær, og at de kommer ud og taler med mennesker, som arbejder i de fag, de arbejder med på uddannelsen,” siger Torben Poulsen.

Afklarede elever
Som flere andre skoler har Nyborg Gymnasium allerede erfaringer med fagpakker målrettet bestemte videregående uddannelser. Alligevel mener uddannelsesleder Mikael Samsøe Sørensen, at den nye hf-uddannelse bliver anderledes.

“Der bliver mere fokus på karrierelæring og praktik- og projektforløb. Det kan betyde, at eleverne bliver mere afklarede, når de skal læse videre, og at det giver mindre frafald på de videregående uddannelser,” siger han.

Nyborg Gymnasium udbyder fire fagpakker, som eleverne skal have på det andet skoleår. Skolen opretter dog kun to hf-hold. Nogle fag kan derfor godt blive samlæst med andre klasser for eksempel på hhx. Derfor vil der på Nyborg Gymnasium også blive lavet særlig fagpakke-dage, hvor der kun er fokus på lige netop den enkelte fagpakkes indhold.

Også på universitetet
Med gymnasiereformen understregede politikerne, at hf især er målrettet erhvervsakademierne og professionsbacheloruddannelser. Dog kan eleverne med en hf også komme på universitetet, men det kræver, at de vælger udvidede fagpakker med ekstra fag eller supplerer med fag efter den toårige hf. En rundtur på skolernes hjemmesider viser dog, at mange skoler ikke udbyder en fagpakke målrettet lange videregående uddannelser.

 

Hf - de væsentligste forandringer

  • Adgang fra 9. klasse   
  • Adgang til universitetet fra toårig hf kræver udvidet fagpakke med ekstra 250 timer.
  • Eleverne skal vælge en fagpakke, som er målrettet et uddannelsesområde for eksempel sundhed eller teknik.
  • Eleverne skal fremover vælge mellem idræt eller praktisk/musisk fag.
  • Danskfaget bringes timemæssigt op på niveau med danskfaget på stx, hhx og htx. (260 timer)
  • Matematik C tilføres 10 timer (135 timer)
  • Prøveformen i kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe og i naturvidenskabelig faggruppe ændres, så ét fag udtrækkes til prøve.
Læs mere om hf efter reformen på GL's hjemmeside
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater