Artikel
Brug loven til at udfordre ledelsen om kvalitet
Greve Gymnasium 11 undervisning

Brug loven til at udfordre ledelsen om kvalitet

Hvis lederne ikke giver lærerne ordentlig tid til forberedelse, så lever de ikke op til lovens mange krav om kvalitet i undervisningen, mener GL.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Lederne skal give lærerne den tid til forberedelse, der skal til for at leve op til lovens krav om kvalitet i uddannelserne, mener GL. Love og bekendtgørelser kan være med til at holde fokus.

Fagligt samspil, tilpasning af undervisningen til den enkelte elev, elevinddragelse og variation og progression i undervisningen og meget, meget mere. Selv om meget har ændret sig på skolerne siden sidste skoleår, er de mange krav, som bliver stillet til lærernes undervisning og forberedelse de samme.

Tid til kvalitet
Med den nye overenskomst er der som bekendt ikke længere fastsat tid til bestemte opgaver som for eksempel forberedelse. Men det ændrer ikke ved, at ledelsen på skolerne skal leve op til kravene i love og bekendtgørelser om at sikre en ordentlig kvalitet i undervisningen, og at lærerne har tid til at forberede sig.

Derfor har GL samlet love og bekendtgørelser om de gymnasiale uddannelser, som understreger, at lærerne skal have god tid til at forberede sig. Ideen er, at bilaget kan bruges af tillidsrepræsentanter og lærere i drøftelser og diskussioner med ledelsen om prioriteringen og tilrettelæggelsen af lærernes arbejde.

Læreren taler med lederen
Formand for uddannelsesudvalget i GL Lis Vivi Fonnesbæk mener, at det er vigtigt at holde fokus på kvalitet i forhold til ledelsen. Når der ikke længere er centralt fastsat tid til opgaverne, vil det betyde, at den enkelte lærer i højere grad kommer til at drøfte sine opgaver med ledelsen.

Hun bruger et eksempel, som inden længe kan være hverdag på mange skoler:

Den enkelte lærer kan sidde til et møde med sin leder efter tre måneder og have arbejdet alt for mange timer. Nogle ledere vil så sige, at vedkommende må arbejde hurtigere eller bruge mindre tid på nogle opgaver.

”Så kan læreren spørge lederen: Hvordan skal jeg så kunne leve op til de krav, som der står i bekendtgørelsen. Hvordan skal jeg tone mine fag, så de passer til studieretningen? Hvordan skal jeg udvikle min undervisning i forhold til mine elever, som er meget dygtigere, end dem fra sidste år? Og så videre,” siger Lis Vivi Fonnesbæk.

Bilaget er delt op i stx, hhx, htx og hf.

 

Tid til forberedelse

GL har samlet et bilag med love og bekendtgørelser om de gymnasiale uddannelser.

Her er blandt fokus på:

  • Faglig toning, fagligt samspil og studieretninger.
  • Tilpasning af undervisningen til den enkelte elev.
  • Elevinddragelse
  • Variation og progression i undervisningen og arbejdsformerne
  • Opgaver i relation i til undervisningen.
  • Og meget meget mere …

Bilaget ligger i bunden af artiklen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater