Artikel
Bonus A øger ikke social ulighed
Mikes billeder 011

Bonus A øger ikke social ulighed

Den sociale ulighed påvirker gymnasieelevers karakterer i højere grad. Men det skyldes ikke bonus A-ordningen, viser beregninger fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Bonus A-ordningen favoriserer ikke gymnasieelever fra boglige hjem, som den ellers har været mistænkt for. 
Det viser beregninger fra Danmarks Evalueringsinstitut(EVA).

Karakterforskelle uændret på stx
På det almene gymnasium er der en lille tendens til, at flere elever fra uddannelsesvante familier end fra gymnasiefremmede familier vælger fem fag på A-niveau. Men det er få procentpoint, det drejer sig om.
15 procent fra den øverste socialgruppe vælger fem A-niveau fag, imens 12 procent af nederste socialgruppe vælger fem A-niveau fag, som resulterer i, at de må gange deres eksamensresultat med 1,03.
Bonusordningen øger ikke karakterforskellen mellem øverste og nederste socialgruppe på stx, der i 2009 var på 2,9 karakterpoint.

Karakterforskelle øget lidt på htx
På teknisk gymnasium er billedet mest skævt i forhold til socialgrupperne. En større andel af eleverne fra øverste socialgruppe får mere gavn af bonusordningen end laveste socialgruppe.
56 procent af elever fra øverste socialgruppe har fire fag på A-niveau, der udløser faktor 1,03. Og 35 procent af gruppen har fem A-niveau fag, der udløser en faktor 1,06.
I nederste socialgruppe er der 58 procent af dem, der har fire A-niveaus fag, som udløser faktor 1,03. Og 22 procent af de gymnasiefremmede har fem fag på A-niveau, der udløser en faktor 1,06.

På htx øges karakterforskellen mellem øverste og nederste socialgruppe af bonus-ordningen.
I 2009 er karakterforskellen på 2 karakterpoint på det foreløbige eksamensresultat – når bonussen for de mange A-niveau fag er regnet med, er karakterforskellen i det endelige eksamensresultat 0,1 karakterpoint. 
Der er altså en lille stigning i karakterforskellen mellem øverste og nederste socialgruppe.

Mere social lighed på hhx
Et helt andet billede viser sig på handelsgymnasiet. Her adskiller laveste socialgruppe sig ved, at en større andel af dem tager flere A-niveau fag. 
37 procent af den øverste socialgruppe har fem A-niveau fag, der udløser faktor 1,03. Og fem procent har seks A-niveau, der udløser en faktor 1,06. 

I den nederste socialgruppe har 46 procent fem A-niveau fag, der udløser faktor 1,03. Og tre procent har seks A-niveau fag, der udløser en faktor 1,06.
Karakterforskellen på hhx øges ikke.

Anden skævhed i bonus-ordning
Til gengæld er der stor skævhed på tværs af de tre gymnasieuddannelser i hvor stor en andel af eleverne, der får gavn af bonusordningen, og hvordan det påvirker elevernes samlede gennemsnit på de tre uddannelser.
Hvor det på stx er cirka 13 procent af eleverne og på hhx cirka 43 procent af eleverne, der i gennemsnit får gavn af bonusordningen, er det på htx i gennemsnit 87 procent af eleverne, der får udløst en bonus.

På stx påvirker bonusordningen elevernes samlede gennemsnit så minimalt, at landsgennemsnittet forbliver på 6,9. På hhx øger bonusordningen landsgennemsnittet med 0,1 karakterpoint fra 6,1 til 6,2, mens htx-eleverne har et langt større karaktermæssigt udbytte, nemlig på 0,2 karakterpoint, der flytter det samlede htx-gennemsnit for årgang 2009 fra 6,7 til 6,9.

"Denne skævhed er ikke en social skævhed. Den hænger derimod sammen med, at der er nogle strukturmæssige forskelle på uddannelserne. Blandt andet skal der færre A-niveau fag til at udløse en bonus på htx – nemlig fire mod fem på hhx og stx," fortæller Rikke Sørup, souschef i EVA’s enhed for grundskole- og ungdomsuddannelse.

”Vores beregninger viser, at det ikke er bonusordningen, man skal skrue på, hvis man vil sætte ind mod social ulighed i gymnasiet – der skal noget andet til. Men der ligger en skævhed i bonusordningen på tværs af uddannelserne, som kunne give anledning til at kigge på reglen”, siger Rikke Sørup.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater