Artikel
Blå bøger er fyldt med sexisme og kønsstereotyper
Henriette Laursen

Blå bøger er fyldt med sexisme og kønsstereotyper

Der skal arbejdes med kultur og forestilling om køn blandt landets gymnasieelever, og så er der brug for langt mere viden om omfanget af seksuel chikane. Det mener Henriette Laursen, direktør i Kvinfo, der står bag en undersøgelse om køn, kultur, sexisme og seksuel chikane på landets gymnasier.

Tekst_ Dorthe Kirkgaard Nielsen
Foto_ Jacob Nielsen

Om Henriette Laursen

  • Født i 1965.​​​​​​​
  • Uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1993.
  • Direktør i Kvinfo siden 2017.
  • Tidligere generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd og direktør i AIDS-Fondet.
  • Ansat som advokat hos Kammeradvokaten 1993-1998.

Den kun få uger gamle sag fra Munkensdam Gymnasium i Kolding, hvor fem drenge fra 3.g ranglistede samtlige piger fra 1.g ud fra deres udseende og inddelte dem i grupper med navne som ”Toppen af poppen” og ”Vil hellere skære pikken af”, viser med al tydelighed, at sexisme og seksuel chikane er en del af de danske gymnasier anno 2022.

Henriette Laursen, direktør for Kvinfo – Danmarks videnscenter for køn og ligestilling, er da heller ikke i tvivl. Sexisme og seksuel chikane foregår på landets gymnasier – og i et større omfang, end hidtidige undersøgelser har vist.

Kvinfo offentliggjorde i starten af september undersøgelsen Køn og kultur, sexisme og seksuel chikane i gymnasiet, der blandt andet indeholder en analyse af 1.565 elevprofiler i syv blå bøger fra syv geografisk spredte gymnasier.

Analysen viser, at eleverne bruger stereotyper og sexisme i beskrivelserne af deres klassekammerater i de blå bøger, og der laves sjov med overgreb. Derudover bruges en masse kønsstereotype, sexistiske og krænkende ord som ”cunt”, ”dildo-tøs”, ”svans”, ”rundetrunte” og ”pudderdåse”.

Henriette Laursen understreger, at blå bøger er en kras og satirisk genre, som man ikke kan læse som gengivelse af virkeligheden en til en.

”Blå bøger er satiriske – ofte med tingene sat på spidsen. Men de indeholder værdifuld viden, fordi det er elevernes egne tekster, og det fortæller os noget om kulturen og synet på køn blandt gymnasieelever. Om, hvordan sproget bruges, hvad der anses for normalt eller unormalt, og om, hvilke forventninger og normer der er bundet op på køn.”

”Samtidig er de tendenser, vi har fundet i vores analyse af blå bøger, bekræftet i andre undersøgelser af køn, kultur, sexisme og seksuel chikane, så ja, der foregår sexisme og seksuel chikane på landets gymnasier,” konstaterer Henriette Laursen.

Blå bøger er satiriske – ofte med tingene sat på spidsen. Men de indeholder værdifuld viden.
Henriette Laursen, direktør
Kvinfo

Grundantagelser om køn
Analysen af de blå bøger viser, at drenge og piger beskrives forskelligt og kønsstereotypt. Ambitiøse piger beskrives som ”bossy” og ”selvudnævnt leder”, mens drenge med samme karaktertræk er ”fødte ledere”. Når piger får gode karakterer, udlægges det som en præstation, mens det for drenges vedkommende bliver beskrevet som et karaktertræk.

Pigers udseende indgår som et centralt element i de blå bøger – ofte beskrevet på seksualiserede måder, hvor drenges udseende primært beskrives, hvis de skiller sig ud fra en bestemt maskulin norm.

Seksuelle forhold og handlinger er et stort emne i de blå bøger, både hos piger og drenge. Positionering og rangering af udseende beskrives på tværs af klasser, årgange og gymnasier – hos både piger og oftest drenge. Der bliver talt om at ”score nedad” i forhold til udseende og popularitet, og der er eksempler på rangering af klassekammerater på en skala fra 1 til 10. Og sex med personer, der omfattes som mindre attraktive end den anden part, beskrives som ”velgørenhedsarbejde”, ”at tage en for holdet” eller som at gøre den mindre attraktive “en tjeneste”.

”Gymnasieeleverne beskriver piger som nogle, hvor fremtiden hænger sammen med familieliv, og som nogle, der har styr på tilværelsen. Samtidig seksualiseres pigernes krop via en objektivisering, og vi ved fra anden forskning, at sådan en grundlæggende kultur med meget stereotype og faste forestillinger om køn kan være det, der muliggør og tillader sexisme og seksuel chikane,” siger Henriette Laursen og fortsætter:

”Så vi siger ikke, at de elever, der har skrevet de her ting i blå bøger, har gjort noget forkert og forfærdeligt, men det skrevne siger noget om gymnasieelevernes grundantagelser om køn og den kultur, der er i vores samfund.”


Fuldstændig reproduktion

Når det gælder drenge, viser analysen primært to typer fremstillinger af drenge. Dem, der har styr på det hele, og dem, der ikke har. Samtidig beskrives drengene som nogle, hvor det er smart at slagge lidt, komme for sent, have tømmermænd og ikke lave sine lektier.

”Beskrivelserne er en fuldstændig reproduktion af det, vi ser i samfundet – nemlig at vi har en overvægt af mænd i både toppen og bunden af samfundet. Samtidig bliver vi nødt til at stille os selv det spørgsmål, om den her fremstilling af drengene, hvor det er smart ikke at præstere, er grunden til, at drengene klarer sig dårligere i gymnasierne og på de videregående uddannelser og i det hele taget i forhold til at få en uddannelse.

”Ifølge Henriette Laursen kan de meget kønsstereotype beskrivelser og forestillinger, som er tydeligt reproduceret i de blå bøger, være med til at lægge grunden til både sexisme og seksuel chikane, men også til det meget kønnede arbejdsmarked.


Underbelyst område

I den nye undersøgelse har Kvinfo også kigget på eksisterende viden, love og regler på området, og de konkluderer, at området er underbelyst.

Ifølge en undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) fra 2021 har 25 procent af pigerne oplevet krænkende kommentarer på deres gymnasium, og 20 procent af pigerne har været udsat for uønsket fysisk berøring af seksuel karakter.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets trivselsmåling fra 2021 har 14 procent af gymnasieeleverne oplevet at blive udsat for uønsket seksuel opmærksomhed af andre elever eller ansatte på skolen. Otte procent har oplevet det sjældent, fire procent en gang imellem og to procent tit eller meget tit.

Ifølge Henriette Laursen er problemet bare, at DGS-undersøgelsen er en lille undersøgelse – kun med data på piger, og at trivselsmålingen kun stiller ét overordnet spørgsmål om uønsket seksuel chikane.

”Det er vidt og bredt erkendt, at ét overordnet spørgsmål ikke er egnet til at afdække seksuel chikane. Det er nærmere egnet til at dække over omfanget,” pointerer hun.

Med et enkelt overordnet spørgsmål lader man nemlig gymnasieeleverne selv vurdere, hvad seksuel chikane egentlig er.

Det reelle omfang af seksuel chikane på gymnasierne er ikke kortlagt med de eksisterende undersøgelser.
Henriette Laursen, direktør
Kvinfo

”Gymnasieelever ved ikke, hvad der står i ligebehandlingsloven. Samtidig er seksuel chikane tabuiseret, og nogle tænker: Jeg er ikke sådan et offer. Så det reelle omfang af seksuel chikane er ikke kortlagt med de eksisterende undersøgelser,” mener Henriette Laursen.

Ifølge hende er der brug for en undersøgelse med en række konkrete spørgsmål: Har nogen sendt dig pornografisk materiale? Har nogen upassende inviteret dig ud? Lavet uønskede berøringer? Givet dig uønskede seksuelle kommentarer? Så gymnasieeleverne kan genkende situationerne og krydse af.


11 anbefalinger

Som en del af rapporten kommer Kvinfo med fem anbefalinger til Børne- og Undervisningsministeriet og seks anbefalinger til gymnasierne.

Ud over anbefalingen om en bedre undersøgelse af omfang og karakter af seksuel chikane i gymnasierne ønsker Kvinfo en ændring af undervisningsmiljøloven, så gymnasier får pligt til at lave tiltag mod seksuel chikane.

”De nuværende rammer og procedurer er ikke tilstrækkelig til håndtering af seksuel chikane, og netop lovgivningsmæssige rammer kan påvirke kulturer. Samtidig gør vi gymnasier og gymnasielærere en bjørnetjeneste ved ikke at hjælpe dem fra centralt hold, men i stedet lade dem famle hver især, i forhold til hvordan man tackler de her ting,” siger Henriette Laursen.

Ifølge hende er der behov for at blive klogere på både omfang og på, hvordan man konstruktivt, vidensbaseret og målrettet kan forebygge sexisme og seksuel chikane.

Nogle af de øvrige anbefalinger handler om obligatorisk og timesat seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, etablering af uddannelses- og efteruddannelsestilbud, så lærere på ungdomsuddannelser er i stand til at varetage seksualundervisning. Derudover anbefaler Kvinfo, at alle gymnasier udarbejder politik og procedurer for, hvordan gymnasiet håndterer sager om seksuel chikane.

”Det er et superkompliceret område. Vi har et omkringliggende samfund, der taler om nultolerance over for seksuel chikane, og som kræver handlekraft, men kigger vi på definitionen af seksuel chikane, så bliver vi nødt til at erkende, at der er mange grænsetilfælde.”

”Så det handler ikke bare om at smide nogle elever ud. En af de allervigtigste opgaver er at arbejde med kulturen på gymnasiet – den kultur, som de blå bøger er et udtryk for, og som vi alle sammen er en del af.”

En af Kvinfos anbefalinger er derfor også, at gymnasierne sætter fokus på elevernes egne normer for køn og seksualitet – for eksempel ved at se på, hvordan køn omtales i blå bøger og ved nomineringer.”De blå bøger kan bruges som en genre i danskfaget eller i gymnasiernes trivselsarbejde. For når man arbejder med forestillinger om køn, forebygger man seksuel chikane og arbejder dermed med at højne både den sociale og den faglige trivsel. Med 150.000 unge rundt på landets gymnasier er det en opgave, vi som samfund bliver nødt til at tage på os,” siger Henriette Laursen.

Kvinfos undersøgelse

  • Rapporten Køn og kultur, sexisme og seksuel chikane i gymnasiet bygger på analyse af syv blå bøger med 1.565 elevprofiler. Derudover har Kvinfo lavet interview med seks rektorer/uddannelsesledere fra seks gymnasier.
  • Desuden bygger rapporten på Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings undersøgelse af seksuelle krænkelser i gymnasiet fra 2021 samt Børne- og Undervisningsministeriets trivselsmålinger i gymnasierne fra 2021.
  • Kvinfo understreger, at undersøgelsen ikke er repræsentativ, men indikerer udfordringer.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater