Artikel
Arbejdsmarkedsforsker: “Det gode samarbejde er sejlivet”
Nana  Wesley Hansen, beskåret

Arbejdsmarkedsforsker: “Det gode samarbejde er sejlivet”

Ledelsen fik større ledelsesrum i 2013, men har i lige så høj grad brug for tillidsrepræsentanten i dag - og mange steder er samarbejdet godt, mener arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen.

Nana Wesley Hansen er optimist i forhold til det gode samarbejde mellem ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere.

“Det gode samarbejde er sejlivet,” sagde arbejdsmarkedsforskeren fra Københavns Universitet, da hun talte til Gymnasieskolernes Lærerforenings årlige seminar for tillidsrepræsentanter i Kolding.

En af hendes pointer er, at lederne i dag har lige så meget brug for tillidsrepræsentanten for at skabe udvikling og få hverdagen til at fungere, som de havde før 2013.

Ved overenskomsten i 2013 mistede lærerne som bekendt de centralt fastsatte arbejdstidsregler og dermed også aftaleretten, og ledelsen fik udvidet ledelsesrummet betragteligt.

“Det, jeg observerer, er, at det for ledelsen stadig er utroligt vigtigt at have en god dialog og et godt samarbejde med tillidsrepræsentanten, blandt andet fordi der stadig sker så mange forandringer på skolerne,” siger Nana Wesley Hansen, da gymnasieskolen.dk beder hende om at uddybe de pointer, hun kom med fra scenen til de cirka 250 tillidsrepræsentanter.

Hvad mener du med, at det gode samarbejde er sejlivet?
“Der er en tradition og en praksis for, at ledelse og tillidsrepræsentanter samarbejder på skoler og offentlige arbejdspladser. Hvis der er en god relation mellem leder og tillidsrepræsentant, og det er der på mange skoler, så ser lederen tillidsrepræsentanten som en ressourceperson, som man ønsker et godt samarbejde med. Vi har også en forhandlingstradition på vores arbejdspladser, hvor vi foretrækker at snakke om tingene og blive enige om, hvad vi skal gøre,” siger Nana Wesley Hansen, som er tilknyttet Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS).

Hun har lavet feltstudier i to kommuner om samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og ledelse på folkeskolerne før og efter OK 13. For hende var det en overraskelse, at det lokale samarbejde faktisk var lige så godt efter OK 13, og at ledelserne i lige så høj grad inddrog tillidsrepræsentanterne i arbejdet på skolen.

Det er svært som tillidsrepræsentant at opbygge et tillidsfuldt forhold til sin leder, hvis man har en leder, som ikke vil det.

Nana Wesley Hansen, arbejdsmarkedsforsker
FAOS, Københavns Universitet

“Jeg var overrasket over, i hvor høj grad at ledelserne brugte TR i dialog om arbejdstidsplanlægningen. Både TR og ledelse gik konstruktivt ind i samarbejdet,” siger Nana Wesley Hansen.

Derudover har hun som arbejdsmarkedsforsker fulgt samarbejdet mellem TR og ledelse på en række arbejdspladser, og fulgt udviklingen tæt på det offentlige arbejdsmarked i mange år.

Samarbejde op ad bakke
Der er dog tillidsrepræsentanter på gymnasier, som fortæller, at deres leder ikke vil samarbejdet. Er virkeligheden ikke mere nuanceret?
“Jo, og der er ledere, som måske af ideologiske årsager ikke ønsker det gode samarbejde med tillidsrepræsentanten, og som ikke ser værdien i det kollektive samarbejde. Men dem er der heldigvis ikke så mange af. Og jeg tror også, der var skoler med dårligt samarbejde før OK13,” siger hun og fortsætter:

“Det er svært som tillidsrepræsentant at opbygge et tillidsfuldt forhold til sin leder, hvis man har en leder, som ikke vil det. Så er det lidt op ad bakke.”

Du snakkede i dit oplæg om, at det gode samarbejde både opstår i det formelle og det uformelle, hvad mener du med det?
“Det formelle samarbejde og det uformelle samarbejde spiller sammen. Det formelle samarbejde for eksempel i samarbejdsudvalget og i forhandlinger om en afskedigelse eller løn er vigtigt. Men så er der også det uformelle samarbejde, som handler om dialog, og hvor tillidsrepræsentanten er et relevant led mellem ledelse og medarbejdere. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man som tillidsrepræsentant viser sin ledelse, at man har fingrene godt nede i dejen og viser, hvad man laver,” siger Nana Wesley Hansen.

Et andet stort emne for tillidsrepræsentanterne på gymnasierne i dag er nedskæringer. Risikerer man ikke som TR at legitimere nedskæringer ved at gå ind i et tæt samarbejde med ledelsen om dem?
“Jo, det gør man, og det sker på mange offentlige arbejdspladser i disse år. Men hvis du trækker dig fra det samarbejde, så mister du indflydelse, og du får ikke alle informationer, og din mulighed for at komme ind i det rum, hvor man kan udrette noget vigtigt, bliver mindre. Men det er dilemmafyldt område,” siger Nana Wesley Hansen.     

HVORDAN SKABER MAN DET GODE SAMARBEJDE?

"Medejerskab og inddragelse"

Jacob Hinge Carlsson, Køge Gymnasium
Tekst: Johan Rasmussen

“Det er vigtigt, at viljen til samarbejde er der fra begge parter, og det tror jeg, den er. De fleste skoleledelser er begyndt at forstå, at det er nødvendigt at inddrage medarbejderne, fordi man ikke kan ændre ting, hvis medarbejderne ikke har medejerskab.

Som tillidsrepræsentanter skal vi insistere på, at de gode løsninger kun kommer, når man inddrager medarbejderne, som skal føre dem ud i livet.  

Nedskæringerne kan være en fare for samarbejdet, hvis man ikke aktivt gør noget for at holde dialogen. Den eneste rigtige i krise og nedskæringstider er at samarbejde om, hvordan man løser udfordringerne. Og alle skal kunne sige deres mening, uden at frygte for konsekvenserne.”

 

 

"Tillid og dialog"

Mette Bendix Lomholt, tillidsrepræsentant Roskilde Tekniske Skole
Tekst: Lea Schønemann Karlsen

“Det er vigtigt, at der er en dialog, og at man mødes og respekterer det, der bliver sagt og overholder aftaler. Jeg har oplevet, at man har aftalt noget, men fordi det ikke er skrevet ned, bliver det glemt igen. Det handler om tillid og at få det bygget op. Hvordan ved jeg ikke. Måske man nogle gange har brug for hjælp udefra til at opbygge en tillidskultur. Min rolle er at opsøge det og blive ved med at sige til ledelsen, at vi må snakke om det og inddrage hinanden.”

 

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater