Artikel
Aarhusgymnasier kritiserer politikernes fordeling af elever
Aarhus skilt

Aarhusgymnasier kritiserer politikernes fordeling af elever

Gymnasier i udkanten af Aarhus kritiserer regionrådspolitikernes fordeling af elever i forbindelse med fusionen af Langkaer Gymnasium og Aarhus Tech.

Fordelingen af elever mellem gymnasierne i og omkring Aarhus er fortsat et hedt emne i landets anden største by.

I sidste uge godkendte undervisningsminister Merete Riisager (LA) fusionen mellem Langkaer Gymnasium og Aarhus Tech.

Men diskussionen om kapaciteten og fordelingen af elever mellem gymnasierne i Aarhus er dog ikke slut.

Forretningsudvalget i Region Midtjylland har indstillet til regionsrådet, at kapaciteten af gymnasieklasser i forbindelse med fusionen sættes ned med syv klasser for at tilpasse antallet af elever med udbuddet og samtidig sørge for, at der er elever nok til den nye fusionsskole i Aarhus.

Med den her løsning risikerer vi, at vi får en mere social skæv fordeling af elever på Viby Gymnasium

Lone Sandholdt Jacobsen, rektor
Viby Gymnasium

Flere omegnsgymnasier undrer sig over og kritiserer dog regionens bud på en løsning. Gymnasierne peger på, at de kan blive taberne i et spil, som ifølge dem bør løses i det centrale Aarhus.

“Med den her løsning risikerer vi, at vi får en mere social skæv fordeling af elever på Viby Gymnasium. Jeg undrer mig over, at Viby Gymnasium skal gå en klasse ned, når flere andre gymnasier i Aarhus ikke skal bidrage til at finde en løsning,” siger rektoren på Viby Gymnasium, Lone Sandholdt Jacobsen.   

Sådan skal der skæres
I indstillingen fra forretningsudvalget i regionen skal de to midtby-gymnasier Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole gå en klasse ned. Derudover skal Viby Gymnasium, Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium også gå en klasse ned, samtidig med at kapaciteten på Langkaer Gymnasium sættes ned med to klasser.

Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling havde desuden anbefalet, at Aarhus Statsgymnasium og Egaa Gymnasium gik en klasse ned. Men da sagen blev behandlet på et lukket møde i forretningsudvalget i regionen den 11. oktober, blev det besluttet, at de to gymnasier blev holdt uden for planen om at sætte kapaciteten ned.

Det samme gælder Risskov Gymnasium, som også ligger forholdsvist centralt i Aarhus.

Lone Sandholdt Jacobsen fra Viby Gymnasium peger på, at resultatet ifølge hende betyder, at gymnasierne i det centrale Aarhus stadig vil have for mange klasser og dermed trækker elever væk fra gymnasier i omegnen af og uden for Aarhus.

“Det er efter min mening ikke en reduktion, der retter op på skævhederne i kommunen, for eksempel i forhold til fordelingen af elever med den samme sociale baggrund,” siger Lone Sandholdt Jacobsen.

Tre klasser på Aarhus Tech
Sagen i Aarhus er kompleks, og der er mange interesser på spil. Fusionen mellem Langkaer Gymnasium og Aarhus Tech, som nu er godkendt, er blevet kritiseret af gymnasierne i det centrale Aarhus. Eller det vil sige, at den del af planen, som betyder, at Aarhus Tech får lov til at oprette tre stx-klasser i den centrale del af Aarhus har mødt kritik, som gymnasieskolen.dk tidligere har beskrevet.

Læs: Aarhusianske gymnasier i hård strid om fusion

Region Midtjylland har støttet fusionen, og Undervisningsministeriet har i den forbindelse forlangt, at kapaciteten af gymnasieklasser tilpasses i Aarhus, så der reelt set også er elever nok til de to adresser i det centrale Aarhus og i den vestlige del af byen, hvor fusionsskolerne Aarhus Tech og Langkaer Gymnasium ligger.

I år er der ifølge regionen 60 1. g klasser i Aarhus og oplandet uden om byen, mens kapaciteten er på 68 klasser. Med andre ord er der kamp mellem skolerne om at tiltrække eleverne.

Derfor undrer Lars Bluhme, som er rektor på Odder Gymnasium, sig også over, at regionen ikke skærer mere i kapaciteten i det centrale Aarhus.

Hen peger på, at med fusionen bliver der oprettet tre nye stx-klasser på Aarhus Tech i det centrale Aarhus, mens der kun bliver fjernet to klasser i byen – nemlig på Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole.

“Det er en nettovækst på en klasse i midtbyen, og det kan godt bekymre mig. I forvejen er kapaciteten på gymnasierne i Aarhus blevet sat op i en årrække, og de tiltrækker elever fra for eksempel Odder,” siger Lars Bluhme.

Han mener, at det principielt er forkert at lave en løsning, som fjerner unge fra de mindre byer uden om Aarhus.

“Vi skal nok klare os, men på lang sigt bliver ungdomsårgangene mindre, og det er forkert at understøtte, at eleverne fra regionen trækkes ind til Aarhus,” siger Lars Bluhme.

Skal væk fra Skanderborg
Skanderborg Gymnasium skal ifølge regionen sætte kapaciteten ned med en klasse – det vil sige fra 10 til 9 klasser.

Ifølge rektor Jakob Thulesen Dahl skal gymnasiet nok klare det. Men han peger på, at det reelt kan betyde, at elever fra Skanderborg til næste år bliver afvist fra at blive optaget på Skanderborg Gymnasium og i stedet bliver henvist til gymnasier tættere på Aarhus.

“Det er mærkeligt, at man sætter kapaciteten ned hos os, på grund af at man opretter et nyt udbud inde i Aarhus. Det er en knægtelse af elevernes frie valg og selvejet,” siger Jakob Thulesen Dahl.

Han kritiserer, at fusionen betyder, at der bliver åbnet et nyt stx-udbud på Aarhus Tech.

“Det er fint nok med en fusion, og jeg støtter gerne, at man styrker uddannelsesudbuddet i vestbyen, men det er forkert at oprette et nyt stx-udbud i midtbyen,” siger Jakob Thulesen Dahl.

Ministeren holder øje
Fusionen er dog blevet godkendt og vil til næste år blive en realitet. Undervisningsminister Merete Riisager forholder sig dog kritisk til kapacitetsnedsættelsen i Aarhus, som hun i sidste ende skal vedtage efter anbefaling fra regionen.

“Derfor har jeg også henvendt mig til regionsrådsformanden og opfordret til, at regionsrådet overvejer om den kapacitetsbegrænsning, forretningsudvalget indstiller, er tilstrækkelig i Aarhus,” skriver Merete Riisager i en pressemeddelelse i forbindelse med godkendelsen af fusionen i sidste uge.

Balanceret løsning
Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), mener dog, at forretningsudvalget har fundet en god løsning.

“Jeg er meget optaget af, at vi tilpasser kapaciteten til det reelle udbud. Men ingen ved reelt, hvor mange klasser der skal skæres for at udbuddet passer. Det afhænger blandt andet af, hvor mange unge som søger ind på en erhvervsuddannelse til næste år. Men jeg tror, det er tilstrækkeligt,” siger Anders Kühnau.

Han siger, at det nok er umuligt at lave en kapacitetstilpasning, hvor alle er glade. Samtidig har han også lagt vægt på, at der er en bred politisk opbakning i regionen bag løsningen, og han nævner, at det kun er Liberal Alliance, som er i mod.

Han afviser, at kapacitetstilpasningen og fusionen vil betyde, at flere unge vil blive trukket mod det centrale Aarhus på bekostning af omegnsgymnasierne.

“Jeg mener, vi har fundet en løsning, som giver en god balance, og som samtidig også tager hensyn til elevernes frie valg,” siger Anders Kühnau, som blandt andet begrunder sit synspunkt med, at han ikke regner med, at Aarhus Tech og Langkaer i første omgang vil få ansøgere nok til at fylde deres kapacitet på seks stx-klasser op.

 

Sådan nedsættes kapaciteten i Aarhus

Region Midtjylland anbefaler:

  • Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Viby Gymnasium og HF, Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium skal hver gå en klasse ned.
  • Langkaer Gymnasiums kapacitet nedsættes fra 8 til 6 klasser. Kapaciteten på seks klasser fordeles med tre på Langkaer Gymnasiums adresse og tre på Aarhus Tech i midtbyen - med den forudsætning, at fusionen bliver godkendt i Undervisningsministeriet.
  • Grenaa Gymnasium og HF ønsker selv at gå en klasse ned i kapacitet, og det godkendes.

Det er undervisningsministeren, som skal godkende en kapacitetsnedsættelse.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater