Anmeldelse: Søfartshistorier. Danmarkshistorien til søs

Danmarkshistorien set fra havsiden

Gårdmandslinjen i dansk historieskrivning og socialdemokratisk arbejderhistorie har i skøn forening skabt fortællingen om det moderne Danmarks byggesten: Bønder og arbejdere gav os demokratiet og velfærdsstaten. Punktum. Men hvad med sømanden? Hvad med den stolte arv som søfartsnation? Nærværende udgivelse ønsker ikke at råde bod på miseren i form af en Danmarkshistorie, som lader den ‘stolte søfartshistorie’ træde stærkt frem, derimod vil den gennem et kalejdoskopisk blik se ‘nærmere på, hvad det gør ved Danmarkshistorien’, hvis man betragter den fra nogle skæve vinkler fra havsiden. De særlige aspekter ved det moderne Danmark, som man normalt ikke fokuserer på, men som søfartshistorierne trækker frem i lyset, er: geografi, globalisering, virksomhederne, statens rolle og en verden i forandring. Disse aspekter danner nye betydninger og perspektiver på tværs af kapitlerne – og på tværs af den traditionelle Danmarkshistorie.

Søfartshistorier omhandler så forskellige emner som: glemte marine­malere, sydfynske smuglere, redningsvæsnet, danske kabelskibe i 1800-tallet, Esbjergfiskeriets storhed og fald og så videre. Her er tale om både mikro- og lokalhistorie, og i modsætning til de store fortællinger, som for eksempel Dansk Søfartshistorie (i syv bind), kommer vi ikke bare tæt på fortidens aktører, vi tager også mange sving uden om hovedsporet. Måske for mange? Det er nok en smagssag. De store københavnske rederier er man med vilje (stort set) gået uden om, i stedet får vi temmelig glemte fortællinger som for eksempel den om vadehavssøfarten i 1700-tallet, som med sin tætte forbindelse til Amsterdam kom til at uddanne et stort antal sømænd, som dermed sørgede for, at dette relativt lille kystområde kom til at spille en stor rolle for 1700-tallets søfart.

Bogen er gennemillustreret og er rent ud sagt en lækkerbisken, som bør indtages på dækket i magsvejr. Vores SRP- og SSO-skrivende elever vil helt sikkert også kunne finde ­inspiration her, mens vi venter på en søfartshistorie skrevet til gymnasie­skolen. Udkommer den inden Tattoo-­Ole lukker i Nyhavn?