Anmeldelse: Kina – en ny supermagt?

I øjenhøjde med hf-kursisterne

Bogen er henvendt til KS på hf. Lad os starte med det mest positive: Det er virkelig lykkedes for forfatterne at henvende sig til kursisterne i øjenhøjde. Det er en fornøjelse at følge, hvordan bogen er i stand til at omsætte politik, økonomi og sociale forhold til et sprog, som burde kunne forstås af ikke altid topmotiverede kursister.

Udfordringen for KS er jo, at de tre fags indhold, teorier, metoder og begreber skal rummes inden for et begrænset timetal. Det indebærer, at mange fagelementer skal anvendes inden for det enkelte KS-tema. Noget må derfor blive lidt stedmoderligt behandlet. Herom lidt senere.

Kina – en  ny supermagt? er nøje beregnet til ni dobbeltlektioner. Den kommer rundt om de klassiske discipliner, politik (ikke mindst international politik), økonomi og sociale forhold, dog med hovedvægten på ­Kinas nationale og globale økonomiske ­forhold.

Kinas politiske system præsenteres på baggrund af krænkelserne af menneskerettigheder og overvågningssamfund. Et eksempel på kompressionen af samfundsfagligt stof, teorier og begreber er beskrivelsen af den kinesiske statskapitalisme: På fem bogsider beskrives planøkonomi og markedsøkonomi og så små to sider om den statskontrollerede kapi­talisme! Af øvrigt økonomisk stof får vi interessante beskrivelser af ­Kinas økonomiske politik og af landets forsøg på at vinde indflydelse globalt – især gennem bløde (økonomiske) værdier.

Af væsentlige sociale forhold fokuserer bogen på ulighed og fattigdom, og et kapitel introducerer en interessant værdidiskussion – vinder Konfucius eller kommunismen i frem­tidens kinesiske system?

Det er en bedrift at præsentere så mange aspekter af det nye Kina på så få sider. Det komprimerer til tider stoffet lidt for meget, men KS består jo af flere temaer, så det går nok.