Anmeldelse: Fri eller fortabt?

Ungdommen indfanget i tre temaer

Emnet er populært blandt eleverne. Det handler nemlig om ‘mig’, og lad det være sagt indledningsvis: Det er en yderst vellykket bog, de tre forfattere har begået (det synes de også selv – se slutningen af anmeldelsen).

Bogen har undertitlen En bog om ungdomssociologi og består af tre hovedtemaer, hver med en række underkapitler: Fri eller fanget, Fællesskaber eller konflikt og Afvigelse eller normalitet. Netop de tre temaer indfanger på fin vis de levevilkår, som er gældende for senmodernitetens unge.

Tema 1 diskuterer gennem emner som identitet, valg, lykke, sociale medier og det kommende arbejdsliv, om de unge selv svinger taktstokken, eller om der er for mange udefrakommende determinanter. Interessant her er blandt andet Talebs begreb ‘sorte svaner’, som kort sagt betyder, at mange livsbegivenheder har stor betydning, men lav forudsigelighed. Begrebet ‘lykke’ er tilegnet sit eget kapitel, og selvom det er vidt udbredt i medierne. er det efter denne anmelders opfattelse uhåndterbart. Typisk er det da også, at i det anvendte empiriske materiale spørges efter begreber som tilfredshed og velvære.

Tema 2 handler om vilkårene for fællesskaber i vor tid og inddrager også de mange konfliktpotentialer, der er et grundelement i dagens samfund. Endelig debatterer tema 3, om vi overhovedet kan tale om normalitet i dag. Det sker gennem belysning af køn og sex, perfektionskulturen og kriminalitet.

Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog, og der er mange henvendelser direkte til læseren, uden at det virker klæbende. Figurer og tabeller er generelt velvalgte. Dog savnes i mange tabeller oplysning om, fra hvilket år de undersøgte data stammer. Og for lige at vende tilbage til begrebet lykke: I figur 3.1. med overskriften Hvor tilfreds er du med dit liv fra 0-10? er der to grafer, en uden kontrol og en med kontrol. Det forklares ikke, hvad der menes hermed. Og man skal ned i noten og læse med småt, at der er data fra Storbritannien.

Trods mindre svagheder er der ingen tvivl om, at Fri eller fortabt indfanger ungdomsliv på fornem vis, men det har også kostet. Læs blot forordet, side 9: “… vil Victor gerne takke Natalie og Aurelia for at give ham lyst og energi til at stå op om morgenen og endvidere til at finde energien til at udleve at medforfatte en fantastisk bog som denne”. Come on!