Aldringens biologi

Bør stå på ethvert fagbibliotek

Skal mennesker i fremtiden regne med at blive mere end 100 år gamle? Det spørgsmål bliver man klogere på ved at læse Aldringens biologi. Det er en spændende lille bog, som kommer vidt omkring. Den molekylære biologi og navnlig cellebiologien har de senere år udviklet sig kolossalt. Vores forståelse for de processer, der styrer og regulerer celler og vævs vækst og differentiering, har stadig huller, men mængden af viden på området er nærmest eksponentielt voksende, og den øjeblikkelige viden formidler denne bog fornemt videre.

Aldringens biologi belyses på ­alle biologiske niveauer, fra den molekylære epigenetik over celler og væv og videre via individ- og populations­niveau frem til evolutionære mekanismer. Selv er jeg begejstret for de mange eksempler på forskellige arters levealder sat ind i en relevant kontekst. Rart at få andre arter end mennesket med. Som egentlig lære­bog er den mindre egnet, dertil er vinklen på stoffet for snæver, men det har næppe heller været målet med denne bog. Alligevel er det en titel, der er værd at anskaffe. Det er lykkedes at knytte de enkelte kapitler fint op på det biologiske kernestof fra læreplanerne og derfor muligt at inddrage udvalgte kapitler i undervisningen, for eksempel som supplerende stof. Fagsprog og niveau er tilpasset biologi A (og B) og bioteknologi A.

Kapitlerne har følgende overskrifter, som giver et tydeligt fingerpeg om bogens faglige omfang:

Aldringsteorier, Aldring af celler og mitokondrier, DNA-histoner, proteiner og aldring, Næringsfølsomhed og aldring, Funktionstab, Aldersrelaterede sygdomme, Motion – et vidundermiddel, Idræt og alder, Hjernens alder, De +100-årige og Udviklingen i levetid.

Bogen findes også som i-bog, som ud over tekst og illustrationer har de sædvanlige faciliteter, man kender fra Systime: private notemuligheder overalt undervejs i teksten samt både nogle interaktive selv-tjek-quizzer og de fra papirbogen kendte arbejdsspørgsmål og -opgaver.

Aldringens biologi bør stå i ethvert fagbibliotek. Som ­underviser kan man hente megen inspiration til undervisningen, og elever kan få gavn af bogen i forbindelse med SRP, SRO og andre selvstændige opgaver. Bogens litteraturliste henviser til adskillige aktuelle forsknings­artikler, hvor både undervisere og elever kan ­finde relevant undersøgelses­empiri ­eller søge videre fra. Også undervisere i idræt på B-niveau bør have ­Aldringens biologi stående på hylden, både fordi sammenhængen mellem fysisk aktivitet og (langsommere) aldring er glimrende belyst, og fordi bogen fint kan finde anvendelse i forbindelse med SRP-opgaver, hvor idræt indgår.