Studieretning

19. august 2015 af Malene Romme-Mølby

Færre stx-elever og bløde studieretninger er blandt de mest konkrete tiltag, som den nye minister for børn, undervisning og ligestilling har i tankerne lige nu.

Læs mere
9. februar 2015 af Malene Romme-Mølby

Regeringen varslede mere naturfag, men reelt er der tale om færre timer i naturfag. Få et samlet overblik over, hvad der er op og ned i regeringens gymnasieudspil ved hjælp af lærerne og eksperternes vurderinger.

Læs mere
3. februar 2015 af Malene Romme-Mølby

Man kan ikke bare forvente, at lærerne laver mere for samme ressource, mener SF. Derfor kræver de en pose penge til gymnasierne. SF's ønskeliste byder også på flere studieretninger, mindre Christiansborg-styring af skolerne og mere plads til andre fag end de naturfaglige.

Læs mere
1. december 2014 af Johan Rasmussen

Mere end 100 nuværende studieretninger forsvinder, og så skal eleverne have mere undervisning, mener regeringen. Der følger dog ikke penge med deres nye gymnasieudspil.

Læs mere
1. december 2014 af Malene Romme-Mølby

Nye eksamensformer, adgangskrav på 2 og færre studieretninger er de foreløbige udmeldinger om regeringens udspil til en ændring af de gymnasiale uddannelser.

Læs mere
28. november 2014 af Marie Krarup

I dag har en meget stor del af de unge i gymnasiet samfundsfag på A eller B-niveau. Der er i 2013 33 %, der har det på A-niveau (det vil sige som 3-årigt fag) og 28 % der har det på B-niveau (2-årigt fag)[1].

Læs mere
21. oktober 2014 af Tina Rasmussen

Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL, vender tommelfingeren nedad til regeringens ønsker om mere undervisning og flere elever med matematik B. Hun vil ikke svare på, om hun er enig med regeringen i, at der skal være færre studieretninger.

Læs mere
7. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Mindre læseferie, færre studieretninger og mere obligatorisk matematik. Gymnasiet fyldte meget i statsminister Helle Thorning Schmidts åbningstale i Folketinget i dag.

Læs mere
17. september 2014 af Tina Rasmussen

Færre og skarpere studieretninger. Det er et af målene med det gymnasieudspil, som regeringen arbejder på lige nu. GL vil gerne være med til at se på, om der skal ryddes op i fagpakkerne.

Læs mere
17. september 2014 af Tina Rasmussen

12.512 tog sidste år et gymnasialt suppleringskursus. Det tal vil undervisningsminister Christine Antorini med det kommende eftersyn af gymnasiet have bragt ned. Gymnasieskolen fulgte undervisningen på et matematik B-hold en fredag morgen på Københavns VUC (KVUC). Vi spurgte en håndfuld elever, hvorfor de har brug for et suppleringskursus.

Læs mere
17. september 2014 af Tina Rasmussen

For mange studenter har brug for suppleringskurser, mener undervisnings­minister Christine Antorini. Derfor varsler regeringen nu faglig opstramning i det kommende gymnasieudspil. En mulighed er at gøre matematik B obligatorisk.

Læs mere
11. september 2014 af Katrine Pinborg

Rektorforeningen ønsker, at gymnasiets studieretninger skal bestå af to fag på A-niveau. Rektorer fra mindre gymnasier forstår godt ambitionen, men mener, det bliver svært at gennemføre på deres skoler.

Læs mere
3. marts 2014 af Tina Rasmussen

12.512 kursister tog sidste år et gymnasialt suppleringskursus. Det er det højeste antal nogensinde. Undervisningsminister Christine Antorini arbejder - stadig - på at få bragt tallet ned.

Læs mere
24. februar 2014 af Sisken Laugesen

På Tønder Handelsgymnasium har man taget skridtet videre end det almindelige ad hoc-samarbejde med erhvervslivet. Her har de indgået et samarbejde med Ecco om en ny international studieretning.

Læs mere
16. oktober 2013 af Tina Rasmussen

Sænk antallet af studieretninger. Det vil mindske antallet af elever, der er nødt til at tage gymnasiale suppleringskurser, siger formanden for DGS.

Læs mere
18. oktober 2012 af Frederik Cederskjold

Eleverne med de højeste karakterer står forrest i køen, når der skal fordeles studieretninger på Aarhus Katedralskole. På mange andre gymnasier kender eleverne ikke baggrunden for fordelingen af studieretninger.

Læs mere
19. marts 2012 af Sisken Laugesen

Kun få almene gymnasier arbejder med studieretningsteam.
Borupgaard Gymnasium er et af dem, og erfaringerne er gode.

Læs mere
19. marts 2012 af Tina Rasmussen

Der er et stykke vej endnu.

Sådan lyder det fra Jens Boe Nielsen, der er formand for Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere
19. marts 2012 af Tina Rasmussen

Når gymnasielærerne arbejder sammen i team, handler det oftest om at skabe et godt læringsmiljø i klasserne. Samarbejde om undervisningen i studieretningerne er der ikke meget af. Gymnasieforskere forsvarer lærerne.

Læs mere
19. marts 2012 af Tina Rasmussen

I kølvandet på ny undersøgelse af teamsamarbejdet i gymnasiet efterlyser Danmarks Evalue­rings­institut, at kravene til indhold og formål bliver skærpet. Børne- og undervisningsministeren vil se på, om bekendtgørelserne skal strammes op.

Læs mere
19. marts 2012 af

Leder

Læs mere
5. marts 2012 af Sisken Laugesen

Almendannelse - en tidslinje

Læs mere
5. marts 2012 af Sisken Laugesen

Der er langt fra latinskolen til en kommunikationsteknisk studieretning anno 2012. Men begge grene af gymnasiet er lige almendannende ifølge dr.phil. og professor emeritus ved Syddansk Universitet Harry Haue.

Læs mere