Studieretning

3. marts 2014 af Tina Rasmussen

12.512 kursister tog sidste år et gymnasialt suppleringskursus. Det er det højeste antal nogensinde. Undervisningsminister Christine Antorini arbejder - stadig - på at få bragt tallet ned.

Læs mere
24. februar 2014 af Sisken Laugesen

På Tønder Handelsgymnasium har man taget skridtet videre end det almindelige ad hoc-samarbejde med erhvervslivet. Her har de indgået et samarbejde med Ecco om en ny international studieretning.

Læs mere
16. oktober 2013 af Tina Rasmussen

Sænk antallet af studieretninger. Det vil mindske antallet af elever, der er nødt til at tage gymnasiale suppleringskurser, siger formanden for DGS.

Læs mere
18. oktober 2012 af Frederik Cederskjold

Eleverne med de højeste karakterer står forrest i køen, når der skal fordeles studieretninger på Aarhus Katedralskole. På mange andre gymnasier kender eleverne ikke baggrunden for fordelingen af studieretninger.

Læs mere
19. marts 2012 af Sisken Laugesen

Kun få almene gymnasier arbejder med studieretningsteam.
Borupgaard Gymnasium er et af dem, og erfaringerne er gode.

Læs mere
19. marts 2012 af Tina Rasmussen

Der er et stykke vej endnu.

Sådan lyder det fra Jens Boe Nielsen, der er formand for Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere
19. marts 2012 af Tina Rasmussen

Når gymnasielærerne arbejder sammen i team, handler det oftest om at skabe et godt læringsmiljø i klasserne. Samarbejde om undervisningen i studieretningerne er der ikke meget af. Gymnasieforskere forsvarer lærerne.

Læs mere
19. marts 2012 af Tina Rasmussen

I kølvandet på ny undersøgelse af teamsamarbejdet i gymnasiet efterlyser Danmarks Evalue­rings­institut, at kravene til indhold og formål bliver skærpet. Børne- og undervisningsministeren vil se på, om bekendtgørelserne skal strammes op.

Læs mere
19. marts 2012 af

Leder

Læs mere
5. marts 2012 af Sisken Laugesen

Almendannelse - en tidslinje

Læs mere
5. marts 2012 af Sisken Laugesen

Der er langt fra latinskolen til en kommunikationsteknisk studieretning anno 2012. Men begge grene af gymnasiet er lige almendannende ifølge dr.phil. og professor emeritus ved Syddansk Universitet Harry Haue.

Læs mere