Karakterkrav

13. februar 2017 af Anne-Sophie Søgaard Møller

Selvom karakterkrav til gymnasiet endnu ikke er trådt i kraft, kan de på nogle folkeskoler allerede mærke et øget pres - dog mest fra forældrene.

Læs mere
6. oktober 2016 af

Nina Groes fik at vide, at hun var for dum til gymnasiet. I dag sidder hun i en direktørstilling for Kvinfo.

Læs mere
26. august 2016 af Johan Rasmussen

Undervisningsministeren slår fast, at det skal være sværere at komme på hf efter 9. klasse end efter 10. Lovforslaget om reformen er netop sendt til høring.

Læs mere
16. juni 2016 af Tina Rasmussen

Det store fokus på præstationer og karakterer i gymnasiet vokser yderligere med den nye reform, siger elevernes formand Veronika Schultz.

Læs mere
16. juni 2016 af Johan Rasmussen

Elever skal have 4 til afgangseksamen for at komme på hf efter 9. klasse, fastslår undervisningsministeren. Socialdemokratiet: Det har vi aldrig aftalt

Læs mere
3. juni 2016 af Johan Rasmussen

Elever, der vil i gymnasiet, skal have 5 i karaktergennemsnit, når de får uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9. klasse, men kan i teorien alligevel komme på gymnasiet med 2 i gennemsnit.

Læs mere
27. maj 2016 af Carl Juul Nielsen

Lavere karakterkrav til hf og en lempelse af karakterkravet til gymnasiet, lyder tilbuddet fra de borgerlige til de røde partier. S afviser dog.

Læs mere
26. maj 2016 af Johan Rasmussen

Karakterkrav og syvtrinsskalaen er en giftig kombination for de fagligt svageste elever, mener SF og Radikale Venstre. DF kan ikke se problemet.

Læs mere
26. maj 2016 af Johan Rasmussen

Karaktersystemet har en indbygget logik, hvor et vist antal elever vil få karakteren 2. Derfor vil et karakterkrav fastholde et skævt uddannelsesdanmark, mener eksperter.

Læs mere
23. maj 2016 af Carl Juul Nielsen

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) jonglerer med to forskellige ”4-taller”, når hun sammenstiller regeringens foreslåede karakterkrav med uddannelses­parathedsvurderingen.

Læs mere
4. maj 2016 af Johan Rasmussen

Socialdemokraterne mener, at tal dokumenterer, at regeringens karakterkrav skaber en ”alvorlig skævvridning af Danmark”. Undervisningsministeren afviser.

Læs mere
3. maj 2016 af Andreas Rasmussen

Nye tal fra GL viser, hvilke kommuner der bliver hårdest ramt af et karakterkrav.

Læs mere
26. april 2016 af Carl Juul Nielsen

Hvis politikerne ikke kan nå til enighed om adgangskrav ved gymnasiereformsforhandlingerne, kan løsningen blive at lade et valg afgøre karakterkravet.

Læs mere
18. april 2016 af Annette Lind

Alle elsker en mønsterbryder. I medierne, på film og i TV hylder vi dem, der må overvinde alle odds, men vinder til sidst. De borgerlige er vilde med mønsterbrydere, der beviser at man med individuel styrke kan komme langt. Men for mig handler det ikke bare om at hylde mønsterbryderne. Vi har som samfund et ansvar for at bryde mønstrene.

Læs mere
13. april 2016 af Johan Rasmussen

En tredjedel af de elever, som vil blive udelukket fra gymnasiet med regeringens karakterkrav, har karakteren 7 eller derover i matematik eller dansk. Vi kan godt løfte eleverne, mener skolerne.

Læs mere
10. marts 2016 af Carl Juul Nielsen

Gymnasieskolernes Lærerforening samler tillidsrepræsentanter til seminar i Kolding. Gymnasiets fremtid er på programmet.

Læs mere
1. februar 2016 af Carl Juul Nielsen

Regeringens ønske om adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ifølge en ny undersøgelse udelukke hver fjerde student med ikke-vestlig indvandrerbaggrund.

Læs mere
20. januar 2016 af Anne Boie Johannesson

Min søn går i 7. klasse, og vi er så småt ved at begyndt at prøve på at få ham til at overveje hvad han vil efter grundskolen. Han har som de fleste andre pubertetsramte drenge ikke rigtig noget billede af, hvad han vil senere i livet. Faktisk foregår der vist ikke så meget studie- og fremtidsrelevant i hovedet på ham nu, hvor han er “under ombygning”. Men han kan lide at læse.

Læs mere

Øget faglighed og færre studieretninger. Det står højt på de fleste partiers ønskeseddel til en ny gymnasiereform. Den største knast er stadig adgangskravet.

Læs mere
10. juni 2015 af Malene Romme-Mølby

Geografi skal have mere plads i gymnasiet, hvis det står til SF. Og så skal der findes ressourcer til elevernes ekstra timer, så det ikke går ud over lærernes forberedelse, siger partiets gymnasieordfører Trine Pertou Mach.

Læs mere
9. juni 2015 af Lasse Lundberg Andreasen

Absurde krav om høje karaktergennemsnit, stort frafald og dårlige match mellem elevers kompetencer og uddannelsens faglige krav. Der er kritik til de videregående uddannelser i en rapport, der opfordrer politikere og uddannelsesledere til at tage kritikken meget alvorligt.

Læs mere
8. juni 2015 af Andreas Rasmussen

Liberal Alliance vil sætte et højt karakterkrav på gymnasiet og i stedet give de unge andre ungdomsuddannelser.

Læs mere
2. juni 2015 af Malene Romme-Mølby

Lær af erfaringerne, og lyt til lærerne, lyder rådet til den kommende regering fra GL’s formand, der håber, at politikerne har lært noget af forløbet omkring folkeskolereformen.

Læs mere
17. april 2015 af Johan Rasmussen

Gymnasieelevers store fokus på deres endelig eksamensgennemsnit skaber et dårligt læringsmiljø. De dårlige vaner bliver flyttet ned i folkeskolen, når karakterkravet bliver indført, mener rektor på RUC Hanne Leth Andersen.

Læs mere
9. april 2015 af Johan Rasmussen

Forhandlingssammenbruddet om gymnasierne kan betyde, at det brede forlig om gymnasierne bliver opsagt. Dermed kan en ny regering bestemme, hvad karakterkravet skal være.

Læs mere
17. marts 2015 af Johan Rasmussen

Karakterkrav til gymnasiet er blevet debatteret siden 2013, uden politikerne har nærmet sig hinanden. Få et overblik over en meget lang debat.

Læs mere
12. marts 2015 af Johan Rasmussen

Karakterkrav på 4 eller 7 betyder ifølge en ny analyse, at mange unge bliver fraskåret fra at blive pædagog, sygeplejerske og mange andre uddannelser.

Læs mere
27. januar 2015 af Tina Rasmussen

Et karakterkrav til gymnasiet vil lukke døren for de forkerte elever. Sådan lyder advarslen fra Lars Ulriksen, tidligere gymnasieforsker, nu professor på Københavns Universitet.

Læs mere
21. januar 2015 af Johan Rasmussen

For første gang i syv år viser prognoserne, at færre unge uddanner sig. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener derfor, det er dumt at indføre karakterkrav til gymnasiet.

Læs mere
1. december 2014 af Johan Rasmussen

Mere end 100 nuværende studieretninger forsvinder, og så skal eleverne have mere undervisning, mener regeringen. Der følger dog ikke penge med deres nye gymnasieudspil.

Læs mere
21. oktober 2014 af Johan Rasmussen

Eleverne skal have 7 i karakter for at komme i gymnasiet, mener rektor for Birkerød Gymnasium. 39 procent af eleverne på hans skole lever ikke op til det.

Læs mere
14. august 2014 af Johan Rasmussen

Færre studenter med behov for suppleringskurser, mere anvendelsesorientering og flere campusser. Det er undervisningsministerens bud på ændringer til gymnasiet.

Læs mere
24. juni 2014 af Tina Rasmussen

På Randers HF og VUC har en hel 1.hf-klasse taget et kæmpe ryk op ad karakterskalaen i mundtlig matematik i forhold til deres karakterer fra folkeskolen. Derfor advarer klassens matematiklærer politikerne mod at indføre karakterkrav til hf.

Læs mere
13. juni 2014 af Tina Rasmussen

Erhvervsuddannelsesreformen skal kombineres med adgangskrav til gymnasiet, lød det fra Dansk Industri på Folkemødet. Ellers får man ikke flere til at tage en erhvervsuddannelse.

Læs mere
28. maj 2014 af Tina Rasmussen

Studenter, der ikke får en videregående uddannelse, klarer sig godt og tjener med tiden flere penge end faglærte, viser ny analyse fra Det Økonomiske Råd. Pas på med at begrænse optaget på gymnasierne for meget, advarer de økonomiske vismænd.

Læs mere
8. maj 2014 af Johan Rasmussen

Elever, som ikke lever op til et eventuelt karakterkrav, skal have muligheden for at blive optaget på gymnasiet via optagelsesprøver og samtaler, mener Venstre.

Læs mere

Færre ansøgere til de gymnasiale uddannelser i år har ikke ændret borgerlige partiers krav til indførelse af karakterkrav. Rektorer er bekymrede for konsekvenser.

Læs mere
20. februar 2014 af Johan Rasmussen

Gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lollad-Falster og i Nordjylland kan meget vel lukke ved indførelse af høje karakterkrav, viser analyse.

Læs mere
18. februar 2014 af Johan Rasmussen

Hvidovre Gymnasium ville miste over halvdelen af eleverne med et karakterkrav på 7. Det ville sandsynligvis lukke gymnasiet, mener rektor.

Læs mere
14. februar 2014 af Katrine Pinborg

Eleverne på gymnasierne skal ikke nødvendigvis have gode karakterer fra folkeskolen, men de skal være motiverede for at tage en ungdomsuddannelse, mener formanden for GL.

Læs mere