Menanders Gnavpotten

Sig mig, har du aldrig været forelsket?

Menanders komedie Gnavpotten er omdrejningspunktet for Anders Klarskov Jensens Menanders Gnavpotten, men bogen indeholder mere end en oversættelse af komedien. Værket indeholder en indledning, uddrag fra Theofrasts Typer, oversættelse af Gnavpotten, oversatte uddrag af Plautus’ Spøgelseshuset, eksempler fra to komedier af Holberg, en præsentation af to amerikanske sitcoms samt et overblik over græske mønter.

Indledningen giver den baggrundsviden, der er nødvendig for at sætte den nye komedie ind i den rette kulturelle kontekst. Der er således en gennemgang af det græske drama, det intellektuelle miljø og den græske familiestruktur. Dernæst kommer en gennemgang af komedien frem til og med den romerske med en kort gennemgang af jokes og scenografi. Det hele er holdt i let forståeligt og tilgængeligt sprog.

Uddraget fra Theofrast bruges til at introducere de stereotyper, vi finder i den nye komedie. Oversættelserne er holdt i prosa frem for vers, da humoren er blevet vægtet over metriske hensyn, og flyder udmærket på et godt og let tilgængeligt dansk. Uddragene fra Holbergs komedier introduceres med en kort gennemgang af Holberg og oplysningstiden og er forsynet med gloser. Begge dele er med til at gøre komedierne tilgængelige for den forudsætningsløse læser. Den afsluttende perspektivering til moderne sitcoms tjener som en udmærket aktualisering af den nye komedie.

Alt i alt er Menanders Gnavpotten oplagt at bruge i oldtidskundskab, hvis man har mod på at læse en komedie. Her er alt, hvad man kan have brug for: en god introduktion, en god oversættelse og det rette antal forklaringer. Det eneste, der trækker ned, er Systimes uforståelige valg at trykke oversættelserne på en grøn baggrund.