Litteraturhistorien fokuseret og nuanceret

Det er ellers ikke, fordi der mangler udmærkede litteraturhistoriebøger til danskundervisningen. Alligevel synes jeg, denne virker ekstra spændende. Bogen er klassisk opbygget i kronologisk rækkefølge med info om perioden, et par billeder, krydret med afsnit om de mest kendte forfattere i perioden. Der, hvor Hansens bog stikker ud, er i teksteksemplerne og de medfølgende arbejdsopgaver med fokus på den skriftlige fremstilling samt i Hansens egen præcise formidling.

Arbejdsopgaverne er fokuseret på det karakteristiske i teksteksemplet i forhold til perioden og peger selv på, hvad eleverne skal bemærke, så eleverne får hjælp til afkodning på tekstniveau. Det muliggør et større overskud til deres egen formidling og brug af de nye begreber, som hører til periodens litterære idéer og fremstillinger. Desuden har det den fordel, at man som underviser i mødet med ukendte tekster også får en smutvej i vurderingen af, hvordan man kan arbejde med teksteksemplerne, da spørgsmål og teksteksempler virker meget gennemtænkte.

Jeg synes, den rammer godt mellem at få detaljer med og ikke at simplificere for meget, men uden at blive svært overkommelig i både længde og udfoldelse. Jeg synes netop, nuancerne er gode, og kunne godt tænke mig at bruge bogen på mine elever.

Layoutet er forsøgt gjort overskueligt. Der er øverst på siden noteret kapitlets titel, hver periode har sin farve, og en ny periode starter altid på højre side efter en blank side. Registret er også forsøgt gjort brugbart til opslag. Desuden er der punktopstillet de litterære mønstre og nøgleoplysninger for perioden i slutningen af hvert kapitel til repetition og opslag.

Tidslinjen må man selv lave, for eksempel ud fra den grundige indholdsfortegnelse, og eleverne vil nok have godt af en forklaring af opsætningen for at kunne overskue de 359 A4-sider.