Du er her
Dokumentation
|
02. okt 2012

”Jeg forventer at få min årskarakter ændret til et 10-tal”

Foto: 
Hvis du som lærer ikke har fået en skriftlig klage, får du her fire stykker på én gang. Lærer Casper Dahl Rasmussen har givet gymnasieskolen.dk lov til at dele fire klager med læserne.
Af: Johan Rasmussen

Flere af klagerne er  lange. Vi bringer kun uddrag, så læserne kan danne sig et indtryk af tonen og karakteren af klagerne. Matematiklærer Claus Dahl Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium har anonymiseret klagerne.

Eksempel 1: Useriøs lærer

"… Jeg spøger mig selv, er det virkelig niveauet, kan det passe at vi som elever ikke skal kunne tro på den feedback vi får i løbet af året. Kan skolen acceptere at have lære ansatte, der set fra min side er så useriøse/uærlige over for eleverne? …"

"… Jeg anmoder rektor om at gå ind i sagen, med det formål at sikre, jeg får den karakter i mundtlig matematik, jeg er berettigede til …   Jeg forventer at få min årskarakter ændret til et 10-tal."

Eksempel 2: Svar inden 8 dage

"Hermed anmodes om en detaljeret skriftlig redegørelse, uddybning og begrundelse for den afgivne årskarakter i matematik …"

"… Jeg er bekendt med at der er indført en ny karakterskala, og at det evt. kan volde vanskeligheder at udføre en korrekt og retfærdig karaktervurdering."

"Jeg imødeser et skriftligt svar vedr. ovenstående snarest og senest inden 8 dage fra dags dato."

Eksempel 3: Ikke rimeligt

"Denne henvendelse drejer sig om min datter --------- afsluttende årskarakterer i matematik hos Casper Dahl Rasmussen. Vi vil gerne indgive en klage på baggrund af at årskarakteren 4 såvel mundtlig som skriftlig, ikke virker rimelig, set i lyset af hendes afleveringer og mundtlig deltagelse i timerne…"

"… Jeg vil derfor bede dig om at undersøge det nærmere…"

Eksempel 4: Revurder årskarakteren

"Vi retter nærværende henvendelse, da vi ikke mener, at --------  har fået en fair vurdering af sine færdigheder i skriftlig matematik (B-niveau). --------- har i årskarakter – en karakter der kommer til at stå på eksamensbeviset – fået karakteren 00 i faget skriftlig matematik …"

"… Vi synes det ville være rimeligt at revurdere årskarakteren i skriftligt matematik for ------.."

Redaktionen har læst klagerne i deres fulde længde

 

 

Kommentarer

2
You must have Javascript enabled to use this form.
Sergios billede

Som disse kommentarer tror visse gymnasieelever at de selv kan vælge hvad de kan få i de enkelte fag for på den måde at være med til at forme deres karaktergennemsnit. Tit og ofte kan de i grelle tilfælde i forvejen have skrevet stile eller andre opgaver af fra deres kammerater og tror de kan tillade sig at kræve deres ret - at forlange en karakter der svarer til den præstation som kammeratens opgave er til - frem for at se kritisk på sig selv og selvevaluere hvad de jævnligt præsterer i timerne (både i frekvens og substans, hvor der er elever der i rammende alvor tror de kan få læreren til at få læreren til at give efter fordi "jeg siger meget" uden at tænke på om det de siger nu også indimellem rummer en vis dybde), så de kan nå frem til en mere realistisk erkendelse af hvad det kan blive til... Problemet skyldes nok at vi har skabt en kultur af trofæbørn der bilder børn og unge at de er centrum i universet og at de kan nyde før de kan yde... Når man som underviser finder ud af at man bliver nødt til at skifte kasket og agere ansvarlig forælder, psykolog / terapeut, far og kammerat for at bevare et godt forhold til ungerne og samtidig forklare sin pædagogiske metodei hoved og røv, så kan man nemt bruge så meget krudt på det pædagpgiske at man tit må spørge sig selv om det er det hele værd at fagligheden bliver ofret på pædagogikkens alter... Derfor: tag ansvar, kære forældre, sørg for at jeres poder har fået en ordentlig morgenmad, får lavet deres lektier før de får lov til at følge fritidsaktiviteter og tjene penge på fritidsjobs op til 15-20 timer om ugen samt følge fester til langt ud på natten. Nogle gange er de mest elementære ting ikke på plads, og så kan det være svært at koncentrere sig i skole

Peter Hansen s billede

Fra samvittighedsfuld student til rettighedsbevidst klient!