Artikel
”Jeg forventer at få min årskarakter ændret til et 10-tal”
vred pige klager

”Jeg forventer at få min årskarakter ændret til et 10-tal”

Hvis du som lærer ikke har fået en skriftlig klage, får du her fire stykker på én gang. Lærer Casper Dahl Rasmussen har givet gymnasieskolen.dk lov til at dele fire klager med læserne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Flere af klagerne er  lange. Vi bringer kun uddrag, så læserne kan danne sig et indtryk af tonen og karakteren af klagerne. Matematiklærer Claus Dahl Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium har anonymiseret klagerne.

Eksempel 1: Useriøs lærer

"… Jeg spøger mig selv, er det virkelig niveauet, kan det passe at vi som elever ikke skal kunne tro på den feedback vi får i løbet af året. Kan skolen acceptere at have lære ansatte, der set fra min side er så useriøse/uærlige over for eleverne? …"

"… Jeg anmoder rektor om at gå ind i sagen, med det formål at sikre, jeg får den karakter i mundtlig matematik, jeg er berettigede til …   Jeg forventer at få min årskarakter ændret til et 10-tal."

Eksempel 2: Svar inden 8 dage

"Hermed anmodes om en detaljeret skriftlig redegørelse, uddybning og begrundelse for den afgivne årskarakter i matematik …"

"… Jeg er bekendt med at der er indført en ny karakterskala, og at det evt. kan volde vanskeligheder at udføre en korrekt og retfærdig karaktervurdering."

"Jeg imødeser et skriftligt svar vedr. ovenstående snarest og senest inden 8 dage fra dags dato."

Eksempel 3: Ikke rimeligt

"Denne henvendelse drejer sig om min datter ——— afsluttende årskarakterer i matematik hos Casper Dahl Rasmussen. Vi vil gerne indgive en klage på baggrund af at årskarakteren 4 såvel mundtlig som skriftlig, ikke virker rimelig, set i lyset af hendes afleveringer og mundtlig deltagelse i timerne…"

"… Jeg vil derfor bede dig om at undersøge det nærmere…"

Eksempel 4: Revurder årskarakteren

"Vi retter nærværende henvendelse, da vi ikke mener, at ——–  har fået en fair vurdering af sine færdigheder i skriftlig matematik (B-niveau). ——— har i årskarakter – en karakter der kommer til at stå på eksamensbeviset – fået karakteren 00 i faget skriftlig matematik …"

"… Vi synes det ville være rimeligt at revurdere årskarakteren i skriftligt matematik for ——.."

Redaktionen har læst klagerne i deres fulde længde

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater