Ind i Sproget – Grundbog til almen sprogforståelse HHX

Solidt fundament i AP på hhx 

Med denne grundbog i 2. udgave, der indeholder tilføjelser til 1.-­udgaven, så at de kan bruges sammen, har AP-faget fået fast grund under fødderne i hhx-uddannelsen, og det kan kun glæde denne anmelder, at den sproglige og tekstnære analyse er blevet en fast bestanddel af hhx-­curriculum.

Bogen er med visse væsentlige forskelle identisk med Bjerre/Nielsen/Forsbergs Håndbog til AP STX, 4. udgave, 2018, og forskellene består i, at latindelen og latinske eksempler er udeladt her, hvad der er ganske naturligt. Afsnittet om sproghistorie er dog bibeholdt for at informere om det danske, engelske og tyske sprogs udvikling og på den måde vise en sproglig sammenhæng.

De nye afsnit er 5.1.2. Mediebevidst formidling (½ side) samt 10. Cases (27 sider), specielt rettet mod hhx-studerende; dertil kommer selvfølgelig målrettede opgaver i de enkelte afsnit. Det specielle her drejer sig om aviser, brandingtekster, reklamevideoer, klummer, verbal over for nonverbal kommunikation, anmeldelser, kontrakter og boligannoncer, altså relevante emner for de studerende.

Det glæder anmelder, at der bringes tyske, franske og spanske eksempler ved siden af de danske og engelske, så at perspektivet til de almindeligste europæiske sprog holdes intakt. Materialet er righoldigt, så at også denne udgave kan bruges som opslagsbog om sprog og tekstlæsning uden for selve AP-timerne. Så publikationen svarer til sit navn og danner et solidt fundament for undervisningen inden for det sproglige domæne.