Imperiet set gennem britiske øjne

Hvis du står og mangler en grundbog til et forløb om det britiske imperium fra den tidlige koloniseringsproces i 1600-tallet over imperiets storhedstid i 1800-tallet til afkoloniseringen i anden halvdel af 1900-tallet, og du ønsker dig en overskuelig kronologisk gennemgang med fokus på de vigtigste begivenheder og skrevet i et letforståeligt sprog uden nogen udsving, og du ønsker, at bogen også skal behandle, hvorledes Storbritannien påvirkes af imperiet og omvendt, og naturligvis skal den også komme ind på forholdet mellem England, Wales og Skotland (og en lille smule om Irland), forholdet mellem dominions og kolonier, og sammenhængen mellem industrialiseringen og imperialismens storhedstid i 1870-1914 skal også berøres, og kilderne skal fortrinsvis være nye i forhold til tidligere udgivelser, og spørgsmålene til kilderne må meget gerne være bygget op over Blooms taksonomi, og billedmaterialet skal være fejende flot, den må desuden gerne rumme en gennemgang af de vigtigste politiske traktater, den skal også findes som i-bog, og engelskfaget må gerne kunne drage nytte af den, og sidst i bogen skal eleverne være klædt på til at kunne diskutere arven fra imperiet – hvis det er sådan en bog, du står og mangler, så er Helle Folkersens solide arbejde et glimrende bud.

Hvis du derimod er noget træt af undervisningsbøger, der lige præcis opfylder ovennævnte beskrivelse af en næsten slavisk omgang begivenhedshistorie, som bortset fra i billed- og kildematerialet konstant befinder sig på det politisk-økonomiske plan, som formidlingsmæssigt er temmelig traditionel uden forsøg på at engagere eller motivere eleven, som ikke arbejder med faglig læsning, og som i det hele taget er fattig på teoretiske og historiefaglige problemstillinger, ja, så bør du overveje, om der ikke er alternativer. Til sidst undrer det mig, at bogen nævner begreber som eurocentrisme uden at reflektere over, om bogen ikke selv kunne siges at være et eksempel på samme. Vi ser overvejende – der er få undtagelser – imperiet gennem britiske øjne på trods af det transnationale udgangspunkt.