I gang med kemi

Gennemarbejdet og fagligt solid grundbog til C-niveau

I gang med kemi er en ny grundbog til kemi C, hvor gennemgangen af kerne­stoffet kombineres med perspektiverende problemstillinger. Forlaget selv angiver, at bogen tager udgangspunkt i biologiens verden, og bogen er således oplagt som grundbog i en kemi/biologi-studieretning eller til NF på hf. I gang med kemi er opdelt i seks kapitler, hvor de klassiske emner inden for kernestoffet gennemgås. I hvert af disse kapitler er der forskellige temaer, der kan anvendes enkeltfagligt eller i forbindelse med tværfaglige samarbejder, for eksempel er der flere temaafsnit med et klimamæssigt og bæredygtigt ­fokus, der fagligt læner sig fint op ad de andre naturvidenskabelige fag (og ­ikke kun biologi).

Bogen er smukt illustreret med en lang række fotos og fine illustrationer af kemi på både makro- og mikroniveau. I alle kapitlerne er der en række bokse, der giver en yder­ligere uddybning af nøglebegreber fra teksten, og hvert af kapitlerne afsluttes med en opsummerende liste af de vigtigste begreber. Bagerst i bogen findes en liste over H- og P-sætninger samt et rigt appendiksafsnit over vigtige formler og tabeller. På for­lagets hjemmeside er der en del supplerende materiale – blandt andet er der flere forskellige øvelsesvejledninger tilknyttet de enkelte emner, der er ekstra arbejdsspørgsmål til tekst­en, og endelig findes alle bogens ­figurer elektronisk.

Teksten er skrevet i et letforståe­ligt sprog, der formår både tydeligt at definere de forskellige kemiske begreber samt er tilstrækkeligt detaljeret og nuanceret til, at eleverne får mulighed for blidt at blive ledt ind i kemiens verden.

I gang med kemi får min varmeste anbefaling – jeg vil selv anvende denne bog på mit næste C-niveau-hold.