Du er her
Nyhed
|
12. nov 2014

GL: Alle elever skal screenes

Fremover skal alle gymnasiale uddannelser arbejde systematisk med at screene eleverne, mener GL.

Foto: 
Fremover skal alle skoler screene eleverne i udvalgte fag og følge op med systematisk hjælp, hvor der er behov, anbefaler GL. Det kan for eksempel være læsevejledning eller turbokurser i grammatik.
Af: Tina Rasmussen

Alle landets gymnasier og hf-kurser skal fremover forpligtes til at screene eleverne i udvalgte fag.

Det anbefaler Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) i et nyt debatoplæg om fremtidens gymnasiale uddannelser.

”Gymnasiet har i dag en bredere elevgruppe med mere forskellige forudsætninger end tidligere. Det er vigtigt, at vi fra starten opdager, hvis en elev har nogle faglige huller, så vi kan sætte ind med en målrettet indsats,” siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

Læsevejledning og turbokurser
Der er allerede mange gymnasier og hf-kurser, der bruger screeninger i dag - typisk i dansk, engelsk og matematik. Men ifølge Annette Nordstrøm Hansen er der også en del skoler, der ikke gør det.

Blandt de skoler, der allerede screener eleverne, oplever GL-formanden, at det ikke er alle, der får fulgt op på screeningerne med relevante tilbud, der kan hjælpe eleverne. Der er derfor brug for en mere systematisk indsats, mener hun.

”Screeningen skal følges op. Skolerne skal have en række af forskellige tilbud, som de kan gribe fat i. Det kan for eksempel være læsevejledning eller turbokurser i grammatik,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Lettere at ramme alle
Screeningerne vil samtidig gøre det lettere for lærerne at differentiere deres daglige undervisning, mener Annette Nordstrøm Hansen.

”Det er vigtigt, at vi møder eleverne på forskellige måder. Jo større viden, man har om den faglige bredde i klassen, jo bedre kan man tilpasse sin undervisning, så den både rammer de svage elever og de elever, der skal have ekstra udfordringer,” siger hun.

Niveaudeling som supplement
Flere af landets gymnasier er begyndt at screene eleverne i visse fag og bagefter dele de svage og stærke elever op på to hold, så de bliver undervist hver for sig. Det foregår typisk i dansk, matematik og flere af sprogfagene. Og erfaringerne er gode.

Læs: Flere gymnasier deler elever op efter niveau

GL’s formand er positiv overfor niveaudeling.

”Jeg ser niveauopdelt undervisning som et af værktøjerne i skolernes pædagogiske værktøjskasse,” siger Annette Nordstrøm.

Hun understreger dog, at hun ikke går ind for et gymnasium, der deler eleverne op i A- og B-hold i samtlige fag.

”Stamklassen skal være stadig være omdrejningspunktet for elevernes læring, og så kan niveaudeling være et fint supplement i perioder,” siger hun.

Læs tema om undervisningsdifferentiering i det nye nummer af Gymnasieskolen

Kommentarer

2
You must have Javascript enabled to use this form.
Rasmus Axelsens billede

Som matematiklærer vil jeg på det kraftigste fraråde at lave screeninger!
Jeg håber sandelig ikke at der bliver lyttet til GLs anbefaling her.

Lad de lærere/skoler som synes at få noget godt ud af det, gøre det. Men indfør ikke krav om screening.

1)     Det er helt uinteressant at vide hvor meget den enkelte elev har lært på 10 år i folkeskolen om brøker og ligninger. Det interessante er hvordan eleverne lærer.  For det fremadrettede arbejde er det vigtigere for mig at se hvordan elever opnår progression. Så er det også nemmere at samle op på noget de eventuelt mangler

2)     Screeninger fokuserer ofte på de basale færdigheder. Matematikfaget er meget andet end færdigheder. Det er nemmere at træne disse når der opstår behov for dette. Derfor skal der kun trænes brøkregning når/hvis der bliver behov for det…og det er nemmere på denne måde.

3)     Hvis man starter et gymnasieforløb med at bekræfte eleven (via en screening) i at han/hun er dårlig til matematik fordi han/hun ikke kan brøkregning, så bliver det meget sværere at rykke eleven.  Det er bedre at samle op på det de mangler, når der opstår et behov i undervisningen.

4)     Det er meget svært at lave gode screeninger. De elektroniske af slagsen man kan købe adgang til har  indtil nu ikke virket særligt imponerende.

Så fri mig for screeningerne, lad eleverne starte på gymnasietiden med fokus på det de skal lære her. Og lær dem så det de evt. mangler når behovet opstår

Annette Nordstrøm Hansens billede

Hovedbestyrelsen lægger op til debat om en række forslag til at videreudvikle gymnasieuddannelserne netop for at høre medlemmernes vurderinger. Det er derfor godt at høre forskellige holdninger og nuanceringer. Tak for dit input. Vi hører gerne flere, ligesom hovedbestyrelsen gerne kommer ud på skolerne for at drøfte oplægget.

Venligst
Annette Nordstrøm Hansen