De topmotiverede unge

Unges lyst til læring

Denne bog er den afsluttende publikation i et længerevarende projekt om unges lyst  og motivation for læring, udført af Center for Ungdomsforskning. Emnet er jo til evig diskussion i lærerkredse, så nye bidrag er altid velkomne.

I bogen er 10 unge ildsjæle blevet interviewet om deres motivation for læring. Det er innovatoren, klimaaktivisten, youtuberen, direktøren, ungdomspolitikeren, elitesportsudøveren, eventmageren, gameren, flygtningen og den kreative aktivist. De fortæller alle om deres specifikke motivation for at drive det vidt inden for deres område, ligesom de giver råd om, hvilke omstændigheder der skal til for at skabe lyst og motivation til læring. Der skal være sammenhænge, der pirrer unges vidensbegær og interesse. Der skal være udsigt og perspektiv til et interessant mål, der giver dem erfaring med mestring og succes. De skal kunne opleve at gøre en forskel og sætte et aftryk på verden, og der skal være relationer, der skubber, anerkender og har forventninger til dem.

Forskerne sætter de 10 fortællinger i relation til tendenser i ungdomslivet. Her fremhæves seks tendenser: flydende ungdom og voksenalder, ændrede relationer mellem generationer, individualisering og et hav af fællesskaber, vidensformer i forandring, nye former for arbejde, prekarisering og affektivt arbejde samt uddannelse mellem succes, meningstab og præstationskultur. I disse overvejelser er der for samfundsfagslæreren interessante iagttagelser til sociologiundervisningen.

Noget af det mere spændende er forholdet mellem individualitet og fællesskab. De topmotiverede unge har en stor bevidsthedsmæssig individualitet, men samtidig taler mange af de interviewede om fællesskaber knyttet til en specifik ‘crowd’ eller subkultur, som de oplever at være en del af og udfolde deres aktivitet i samspil med.