Caminando grundbog & øvebog

Indbydende begyndersystem 
Begyndersystemet Caminando består af en grundbog, en øvebog, en elev-cd og cd’er til læreren samt en hjemmeside. 
Grundbogen indeholder otte kapitler, som hver især fokuserer på et overordnet tema, eksempelvis Nicaragua eller Catalonien. Hvert tema præsenteres via to eller tre små spanske tekster, og med undtagelse af temaet Madrid afsluttes hvert kapitel med en lille dansk faktatekst om temaet. 
Udgivelsen lægger således op til at begynde emnelæsningen allerede på første år og lade disse tekster fungere som baggrundsviden, hvis man ønsker at arbejde videre med de samme temaer på andet og tredje år. 
Efter teksterne, der er gloseret og forsynet med spørgsmål samt flotte iøjnefaldende fotos, finder man bokse i forskellige farver med ordforråd og grammatik. Ideen med boksene og det meget flotte, og fyldige billedmateriale gør teksterne aldeles indbydende. De mange billeder kan med fordel inddrages i kommunikationen om temaerne. Ud over grammatikboksene er grammatikken ligeledes samlet i en minigrammatik bagest i grundbogen, hvilket betyder, at grammatikken både præsenteres i relation til en tekst og i en samlet oversigt. Oversigten er meget kompakt og kan virke uoverskuelig. Den er desuden nogle steder overfladisk i sine forklaringer. Eksempelvis ved forklaringen af brugen af datiderne.  
Til sidst i grundbogen er der to afsnit om henholdsvis fire højtider og forskellige sangtekster. Derudover er der en ordliste begge veje. Endelig er der et kort over Spanien og Latinamerika. 
Langt størstedelen af opgaverne i øvebogen er forskellige slags grammatikopgaver. Øvebogen understøtter således ikke muligheden for at lave emnelæsning, da der er meget få kommunikations- og realiaopgaver.