Breve fra Seneca

Det lykkelige liv beror jo på, at man har nået den fuldkomne visdom …
Den stoiske filosof Seneca hører til blandt de antikke filosoffer, der har formået at påvirke eftertiden. I dette udvalg har oversætterne, Hans Gregersen og Kell C. Madsen valgt at fokusere på det aspekt, som efter Villy Sørensens Seneca – Humanisten ved Neros hof nok har været den mest kendte nemlig humanitas. Dette har de gjort på en måde, der er beundringsværdig. De har tilstræbt at oversætte Seneca til et moderne dansk, der ikke skulle volde problemer at læse, og de har i videst muligt omfang søgt at betegne kerneord på samme måde hele værket igennem. Lad det være sagt med det samme, denne ikke uproblematiske intention lykkedes for oversætterne. Efter forordet følger en indledning, der placerer Seneca i samtiden, gør rede for det filosofiske brev som genre og giver en oversigt over Senecas virkningshistorie. Dernæst følger en oversættelse af 31 af Senecas breve, forslag til viderelæsning, noter om anvendelsen og til sidst et tematisk register over brevene. Det tematiske register gør, at det er let og overskueligt at finde frem til netop det (de) brev(e), der er relevante, for netop det forløb, man planlægger. Noter til anvendelser giver forslag til, hvordan Seneca kan indgå i en bred vifte af gymnasieskolens fag, og er dermed med til at åbne op for forfatteren og hans breve. Oversættelsen lever til fulde op til oversætternes ambitioner om at formidle Seneca på et tilgængeligt dansk. Senecas ikke helt simple stil bliver forbilledligt løst op og fordansket. Der er med andre ikke nogen god undskyldning for ikke at inddrage Seneca i et forløb, for eksempel moralfilosofi eller menneskerettigheder.