Bioteknologi A, bind 3

Grundig og laboratorienær lærebog til Bioteknologi

Dette afsluttende bind i Nucleus’ Bioteknologi-serie binder en flot sløjfe på en serie bøger til undervisning i et fag, der nu endelig, som en del af reformen 2017, er blevet godkendt som et rigtigt fag på stx, nemlig bioteknologi A. Den indeholder vigtigt stof til mange af de nye emner som bioinformatik og moderne medicinsk behandling. Bogen beskriver de nyere metoder som NGS (next generation sequencing), NIPT og microarray passende detaljeret uden dog at gå helt i dybden. I mange tilfælde vil det være et godt afsæt for at læse og forstå artikler i for eksempel Aktuel Naturvidenskab. Bogen er rigt illustreret med figurer, der sammenkæder biologi og kemi.

Kapitlerne om bioinformatik og laboratoriemetoder til brug for undersøgelse af proteiner er vigtige for at få eleverne til at forstå, hvordan bioteknologisk forskning er helt afhængig af laboratoriearbejde i mikroskala. I kapitlerne om hormoner, forplantning og økotoksikologi bindes disse tre emner smukt sammen, så eleverne kan undervises i, hvorfor det er vigtigt for vores egen arts overlevelse, at der sker en begrænsning i brugen af skadelig kemi. I bogens kapitel om immunforsvaret er indsat et godt afsnit om virus, det er blot synd, at det ikke fremgår af kapitlets navn, at det dækker såvel immunologi som virus og vacciner. Terminologien for virus er heller ikke helt konsistent, i figur 203 listes de forskellige virustyper, og virus, der giver mononukleose kaldes Epstein-Barr-virus. For alle de øvrige på listen nævnes genus, så denne burde hedde herpes-virus, der er det genus, Epstein-Barr-virus hører til. De sidst kapitler i bogen omhandler stofskifte i organismer, enzymkinetik samt stamceller og genregulering, også her er bogen opdateret med ny viden om stamcellebehandling og eksempler på årsager til kræft.

Bogen har på både for- og bagsideopslag indsat grundstoffernes periodiske system. Jeg ville hellere have en tegning af aminosyrerne på det ene af opslagene for at udnytte pladsen optimalt. Derudover er der et appendiks, i bind 3 viser det enzymtyper og reaktioner, der er en kopi af figur 318 i bogen. Det ville hjælpe, at appendiks fra tidligere bind om funktionelle grupper og syrekonstanter blev gentaget i alle tre bind af bogen, det er jo netop det, der står i den bog, man ikke har med, der er godt at have i appendiks. Bogen er meget tung, med hårdt omslag og mange sider er dette nok svært at undgå, men det vil være et problem at få eleverne til at medbringe den fysiske bog. En anden udfordring er, at den er ret kostbar, til undervisningsbrug vil man have brug for alle tre bind, og så kommer man tæt på 1.000 kroner per elev, det er klart i den dyre ende for grundbøger til bioteknologi.

Hjemmesiden indeholder nu bogens figurer, men der er endnu meget lidt supplerende materiale, nogle af kapitlerne har skemaer til gennemgang af fagord. Til Nucleus tidligere bioteknologiserie med mange små bøger (udgivet i 2010-13) er der opbygget et godt materiale, så det forventes, at der kommer en hjemmeside med links og opgaver. Det er spændende at se, hvad den kommer til at indeholde.