Biologi i industrien

Øl i skolerne 

Da jeg modtog bogen, tænkte jeg: “Industri, det er da for teknisk for mig”. Nærlæsning viser, at bogen især handler om biologi, så det var ikke så teknisk endda. Meget interessant at læse om alle de snitflader, der er imellem biologi og industri. Danmark har mange store virksomheder, hvor viden om biologi udnyttes i produktionen, for eksempel Novo, Chr. Hansen og ikke mindst Carlsberg.

Øl i skolerne er oppe i tiden. Forstået på den måde, at der er mange skoler, hvor lærerne som en del af undervisningen gør biologien praktisk og eksperimentel ved at brygge øl sammen med eleverne. I sådan et forløb vil bogen kunne gøre gavn. Den behandler fagligt kernestof og bringer nye aspekter, dog ikke mere dybtgående, end at kursister på hf vil kunne være med. De vil også have glæde af at læse kapitlet om enzymer, hvor produktion af vin er beskrevet. I de skoler, hvor man ønsker at producere andet end øl og vin, er der god hjælp at hente til at bringe produktion af yoghurt ind i biologilaboratoriet.

Fagets kernestof er overalt indarbejdet i teksten om produkterne. For eksempel omtales transport over cellemembran og osmose i relation til ølproduktion, og fordøjelsessystemet er omtalt både i kapitlet om kulhydrater og i kapitlet om bakterier. Nyere stof er indarbejdet, for eksempel er psykomikrobiota nævnt. Meget spændende. Kapitlerne er bygget op omkring de store virksomheder, og et afsnit er også videnskabshistorisk med fortællingen om August Krogh og opdagelsen af insulin. Sproget er let læst med pudsige nyskabelser. En øl er ‘humlet’. Immunforsvar er som regel svært at begribe for eleverne, men her er god forklaring på typer af granulocytter. Bogen kan udmærket læses delvis af C-elever, men er rettet mod B-niveau, hvilket blandt andet ses i omtalen af GLUT-transportører. Dem er der flere af. Det er svært stof.