Basisfysik C

God – men også lidt vanskelig

Det lader til, at udgiverne af papir­bøger er bevidste om, at skal disse bøger overleve på den korte bane (man skal aldrig udtale sig om den lange bane), skal de forsøge at udnytte bøgernes fordele. Det gør bogen Basisfysik C bestemt også. Typografisk er siderne brudt op i to spalter, hvor den venstre indeholder små illustrationer, billeder, stikord eller tegninger af eksperimenter, mens eksempler og en dybere faglig beskrivelse findes i den højre spalte (dette rigtig fornuftige nemotekniske trick er naturligvis ikke nyt, det fandtes allerede i Fysik i grundtræk fra 1980’­erne). Bogen har en tyngde, der gør, at man fornemmer, at man sidder med en fagligt ‘tung og vigtig’ bog, og der er brugt mange farveillustrationer af forskellig slags. En af fordelene ved e/i-bøger er naturligvis, at man hurtigt kan rette de fejl, som altid vil snige sig ind i enhver faglig tekst. For at råde bod på det har forlaget på sin hjemmeside lagt et link til en ­lille ­liste med rettelser. Der er bestemt ikke tale om hverken mange eller alvorlige fejl, og jeg synes, det er rigtig fint, at man lægger et sådant ark ud til download.

Ud over kernestoffet til fysik C indeholder bogen kapitler, der nævnes under det supplerende stof i bekendtgørelsen (kapitlet Udnyttelse af energi indeholder for eksempel afsnit om bæredygtighed), og andre kapitler, som eleverne og læreren frit kan vælge, om de ønsker at arbejde med.

I forbindelse med gennemgangen af det faglige stof findes der forslag til små hurtige og simple elevforsøg, der illustrerer teorien. For eksempel i forbindelse med gennemgangen af konstant hastighed og acceleration findes en beskrivelse af et forsøg, hvor man lader en lille vogn kører ned ad et skråtstillet bord, og i kapitlet om mekanisk energi findes en lille beskrivelse af, hvordan man kan undersøge den mekaniske energi, når en bold rammer gulvet. Sidst i hvert kapitel findes en række opgaver, som træner det stof, eleverne netop har arbejdet med.

En del af formålet med fysik­undervisningen i gymnasiet er naturligvis at give eleverne en paratviden om den verden, som umiddelbart omgiver dem, samt om universet som helhed. Denne paratviden skal hjælpe eleverne med at forholde sig til for eksempel andre måder at beskrive universets udviklingshistorie på. Men et af de karakteristiske træk ved fysik er derudover, at vi på en meget brugbar og frugtbar måde kan beskrive naturen med matematik. Uden at glemme den beskrivende del virker det, som om forfatterne har fundet det vigtigt at sætte eleverne i stand til at regne på fysiske problemstillinger. Det er således ikke en bog, der er nervøs for at benytte formler og gennemregnede eksempler. Basisfysik C går således lidt matematisk dybere ned i stoffet end en del andre fysik C-bøger, og kræver derfor en lidt større talforståelse hos eleverne. En af fordelene ved den lidt dybere beskrivelse er, at bogen gør skridtet fra et C-niveau til et B-niveau mindre, hvis eleverne senere skal hæve deres fysik på C-niveau til et B-niveau. Faktisk tror jeg, at bogen kunne bruges på et B-niveau i fysik, hvis man supplerede den med lidt tekster om elektriske kredsløb, om forholdet mellem masse og energi i radioaktive processer og om Newtons love.

Alt i alt synes jeg, at bogen Basisfysik C er en rigtig grundig og god bog, som er let at finde rundt i, men også en bog, som matematisk svagere elever vil finde lidt vanskelig.