Artikel
VUC i chok over nedskæringer
studerende

VUC i chok over nedskæringer

VUC-Centre med fjernundervisning er nærmest lamslåede over, at de inden nytår skal finde en plan for nedskæringer på 138 millioner kroner til næste år.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Nye nedskæringer vil få voldsomme konsekvenser for enkelte VUC-centre landet over allerede fra 1. januar.

Den nye taxameteraftale, som partierne bag erhvervsuddannelsesreformen har indgået, betyder, at der laves et særskilt taxameter for fjernundervisning, som bliver mere end en tredjedel mindre end i dag.

Hovedparten af fjernundervisning bliver udbudt af nogle få VUC-centre, som derfor bliver ramt meget hårdt. Nedskæringen på 138 millioner kroner om året skal allerede findes til næste år.

Kommer til at gøre ondt
Formanden for bestyrelsen af Lederforeningen for VUC, Verner Rylander-Hansen, siger, at det kommer til at gøre rigtigt ondt.

”Uanset hvad så kan man ikke sætte taxameteret så meget ned, uden det kommer til at koste stillinger. Besparelsen kan ikke kun findes på fjernundervisning, og derfor fører det til generelle nedskæringer på VUC-centre,” siger Verner Rylander-Hansen, som også peger på, at VUC samtidig står over for regeringens varslede besparelser på to procent om året de næste fire år.

Mange kursister er i gang med fag frem til sommerferien og VUC-centre har investeret i udstyr til at varetage fjernundervisning. Så ifølge formanden for lederforeningen for VUC kan det i praksis ikke lade sig gøre at spare så mange penge på fjernundervisning på så kort tid.

Overskud bringes ned
Flere VUC-centre har pæne millionoverskud, men ifølge Verner Rylander-Hansen bliver det snart anderledes.

”Enhver ansvarlig bestyrelse vil nu nedbringe overskuddene og se på VUC-centerets samlede hele” siger Verner Rylander-Hansen.

Undervisningsministeriet har fået lavet en rapport fra konsulentfirmaet Qvartz. Ifølge rapporten er der et overskud på 35 til 40 millioner kroner om året på fjernundervisning. Dertil konkluderer rapporten, at det er muligt at effektivisere driften for mellem 55 og 80 millioner kroner.

VUC-centrene har dog ikke særskilte regnskaber for fjernundervisning. For eksempel er underviserne ikke ansat til enten at lave fjernundervisning eller at undervise fremmødte kursister på centrene, men laver begge dele. Ifølge Lederforeningen for VUC er det blandt andet derfor også meget tvivlsomt, om det er muligt at hente så mange penge fra fjernundervisning – og slet ikke i 2016. 

Håbløst
VUC Syd er med 760 årselever i 2013 landets største udbyder af fjernundervisning. Nyheden om et særskilt og meget lavere taxameter på fjernundervisning er derfor virkelig dårligt nyt for det sønderjyske VUC-center.

Undervisningsministeriet har endnu ikke meldt ud, præcis hvad taxameteret bliver på fjernundervisning. Men ud fra VUC Syds egne beregninger skal centeret finde 30 millioner kroner til næste år.

Direktør Hans Jørgen Hansen kalder det ”rigtigt, rigtigt, rigtigt håbløst”, ikke mindst fordi at nedskæringen rammer allerede fra 1. januar 2016.

Mister 30 millioner kroner
Hans Jørgen Hansen skal drøfte situationen med sin bestyrelse, og vil og kan derfor give et præcist billede af konsekvenserne for VUC Syd, men han siger dog, at ”et indtægtstab på 30 millioner kroner vil ramme beskæftigelsen.”

VUC Syd har i flere år haft et stort millionoverskud, som ifølge direktøren er øremærket til igangværende byggeri og byggeri i 2016 og 17. Ifølge Hans Jørgen Hansen vil den del af økonomien også komme i spil, når bestyrelsen og ledelsen skal lave et nyt budget for 2016.

Hans Jørgen Hansen kan ikke genkende, når rapporten om fjernundervisning konkluderer, at der ligger et stort effektiviseringspotentiale eller et stort overskud på fjernundervisning.

”Vores overskud kommer ikke fra fjernundervisning – det er nagelfast,” siger direktøren.

Forringende uddannelser
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Annette Nordstrøm Hansen kritiserer både de store nedskæringer, og at VUC allerede skal finde pengene fra 2016.

”Det kan ikke lade sig gøre, uden det får alvorlige konsekvenser,” siger hun og tilføjer, at hun forventer, at de VUC-centre, som har overskud, i første omgang bruger det i stedet for at forringe undervisningen.

Hun er bange for, at nedskæringerne kommer til at betyde discount for fjernundervisning, men også for de andre kursister på VUC.

”Det er et stort problem, fordi VUC løfter en vigtig uddannelsesopgave for kursister, som tidligere har givet op i uddannelsessystemet. Forringelser på VUC kan sagtens betyde, at kursister falder fra en uddannelse,” siger hun.

Hun opfordrer til, at VUC-centrene gør politikerne opmærksomme på de konsekvenser, nedskæringerne vil få.

”Jeg har ikke fantasi til, at politikerne helt forstår betydningen af disse nedskæringer,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Læs tema om taxameter i det nye nummer af Gymnasieskolen

Så meget skal VUC spare

Fra 1. januar laves der er særskilt taxameter for fjernundervisning. Det betyder en nedskæring for VUC på 138 millioner kroner, men nedskæringen berører kun centre med fjernundervisning.

Bygningstaxameteret nedsættes for alle ungdomsuddannelser fra 2017. For VUC betyder det en nedskæring på 16 millioner kroner.

I 2017 mister VUC derudover 62 millioner kroner på ordblindeundervisning for voksne.

Derudover skal VUC skære to procent om året i de næste fire år. 

Fjernundervisning

Ifølge Undervisningsministeriet modtager 4.200 årskursister fjernundervisning i Danmark. VUC udbyder langt den meste undervisning, men for eksempel erhvervsskoler og SOSU-skoler tilbyder også fjernundervisning.

Få skal spare meget

Seks VUC-centre har til sammen næsten tre fjerdedele af fjernundervisningen målt i årskursister (2013)

  • VUC Syd 760
  • Københavns VUC 680
  • HF & VUC Fyn 563
  • HF & VUC Nordsjælland 428
  • VUC Aarhus 319
  • VUC & HF Nordjylland 232

Kilde  Undervisningsministeriet

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater