Artikel
VUC-afdelinger kan blive presset af ny ungdomsuddannelse
elever

VUC-afdelinger kan blive presset af ny ungdomsuddannelse

Mindre VUC-afdelinger risikerer på sigt at lukke, når den nye ungdomsuddannelse FGU overtager ansvaret for unge under 25 år uden ungdomsuddannelse og arbejde.

Selvom VUC kan se flere positive ting ved den nye forberedende grunduddannelse (FGU), så ændrer det ikke på, at den nye uddannelse på sigt kan føre til lukninger af VUC-afdelinger flere steder i landet.

Det vurderer Danske Hf & VUC.

Det skyldes primært, at unge under 25 år, som i dag går på almen voksenuddannelse (AVU), fremover skal tage en FGU.

Men i forhold til regeringens første udspil om den nye forberedende grunduddanelse til unge, så er lukningstruslen nok blevet skubbet et par år ud i fremtiden. Det skyldes, at partierne bag forliget om FGU har afsat en pulje på 60 millioner kroner til nødlidende VUC-centre særligt i landdisstrikterne, som måtte blive berørt af den nye FGU.

“Jeg forventer, at der bliver lukket afdelinger. Men det kommer til at tage længere tid på grund af puljen, som gælder i to år. Men derefter vil der ske tilpasninger. Alt andet lige vil der være færre kursister på AVU, og det kan betyde, at det ikke er bæredygtigt at opretholde tilbud på mindre afdelinger,” siger Verner Rylander-Hansen, formand for Danske Hf & VUC

Kommunerne får ansvaret for de unge
Et bredt flertal i Folketinget blev i sidste uge enige om at oprette en ny forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, som hverken er i job eller i gang med en ungdomsuddannelse. Det betyder, at de nuværende tilbud til unge under 25 år som AVU og ordblindeundervisning bliver nedlagt og lagt ind i den nye uddannelse FGU. Kommunerne får ansvaret for de unge under 25 år, og den enkelte unge skal nu kun forholde sig til ét tilbud.

VUC: Unge har ikke brug for det samme
Verner Rylander-Hansen mener, det er positivt, at der bliver taget hånd om og gjort en ekstra indsats for de svageste unge, men han mener, at politikerne skaber et for ufleksibelt system.

“Det er godt, at kommunerne får ansvaret for at tage fat i de svageste unge. Men vi er kede af, at alle i målgruppen skal gå på FGU. Det er en meget differentieret målgruppe, og alle har ikke brug for det samme,” siger Verner Rylander-Hansen.

VUC tilbyder i dag AVU, som er voksenuddannelse på grundskoleniveau til alle uanset alder. Verner-Rylander Hansen peger på, at mange unge under 25 år blot har brug for at tage nogle fag på AVU for at kommer videre i deres liv for, eksempel via en erhvervsuddannelse.

“De har måske ‘sjusket’ lidt med deres liv, men er nu klar til at komme videre. Der er ingen grund til, at en 23-årig velfungerende mand skal sidde på den samme uddannelse som 17- og 18-årige unge med nogle helt andre problemer,” siger han.  

Aktiviteten går ned
På HF & VUC Fyn mener rektor Stig Holmelund Jarbøl også, at det er for firkantet at opdele de unges behov efter alder.  

“Vi har stor forståelse for, at vi skal gøre noget mere for de svageste unge, men det er ikke en god idé, at de stærkere unge under 25 år ikke længere kan vælge at tage fag på AVU, men skal gå på den nye uddannelse,” siger han.

Stig Holmelund Jarbøl mener, det er for tidligt at sige, hvad der vil ske i fremtiden for de forskellige VUC-afdelinger på Fyn, men “der kan godt ske lukninger,” forklarer han.

Når AVU for de unge under 25 år bliver nedlagt på VUC, betyder det ifølge Stig Holmelund Jarbøl, at AVU-aktiviteten bliver reduceret med 40-50 procent, og det samme gælder for ordblindeundervisningen. For hele HF & VUC Fyn betyder det en reduktion af aktiviteten på omkring 15 procent.

“I de små afdelinger kan det betyde, at hvor der før var 20 kursister på et AVU-hold, vil der nu være 10. Det kan derfor godt være vanskeligt at opretholde et fagligt miljø på de små afdelinger og gøre det økonomisk bæredygtigt,” siger Stig Holmelund Jarbøl.

90 nye skoler
Partierne bag forliget er enige om, at der etableres omkring 90 skoler rundt om i landet, men en skole kan godt ligge på flere forskellige adresser. Meningen er, at skolerne skal flytte ind i eksisterende bygninger, og det kan for eksempel godt være på et VUC. Det ligger også i aftalen, at den nye FGU kan overtage lærere fra VUC, som i dag underviser på AVU.

De første unge begynder på FGU i 2019.

Ny forberedende grundudannelse

  • Unge under 25 år, som ikke har et arbejde eller er i gang med en ungdomsuddannelse, skal gå på den nye forberedende grunduddannelse (FGU).
  • Tilbud som AVU og ordblindeundervisning nedlægges for målgruppen og lægges ind under FGU.
  • Kommunerne har ansvaret for at få de unge i gang med FGU.
  • Der skal etableres omkring 90 skoler med FGU rundt om i landet - hver skole kan godt have flere adresser og placeres i eksisterende bygninger.  

Læs mere om aftalen på uvm.dk

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater