Artikel
Valg: OK13 er stadig en stor udfordring
annette_nordstroem_beskaaret

Valg: OK13 er stadig en stor udfordring

At skabe ordentlige arbejdsvilkår for alle lærere er stadig en af de vigtigste opgaver for GL, mener Liste 1’s og GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen. Kommende nedskæringer på skolerne gør opgaven endnu større, mener hun.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

For to år siden handlede valget til GL’s hovedbestyrelse udelukkende om OK 13. Den nye arbejdstidsaftale, som fjernede alle centrale aftaler, og vendte op og ned på skolernes hverdag, var en af de største udfordringer i mange år for lærerne, skolerne og GL.

En af de største kritikere af forløbet om den nye arbejdstidsaftale og selve aftalen var formand for Liste 1, Annette Nordstrøm Hansen.  

I dag to år senere går Annette Nordstrøm Hansen til valg igen – nu både som formand for Liste 1 og GL.

Arbejdstidsaftalen fylder stadig rigtigt meget enten direkte eller indirekte på Liste 1’s valgoplæg.

”Vi bliver nødt til at få ledelserne til at acceptere, at enten tidsregistrerer man på skolen, eller også laver man aftaler. Der er stadig for mange steder, hvor der er ledelsesudmeldte akkorder, og vi har alt for mange sager med merarbejde, hvor lærere ikke har fået den løn, de skal have, for det arbejde de har udført,” siger Annette Nordstrøm Hansen, som også nævner problemer med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø på grund af effektiviseringerne på skolerne.

Store besparelser på vej
De problemer, hun skitserer, bliver næppe mindre af, at regeringen vil spare to procent om året på uddannelsesområdet de næste fire år. Oven i det skal stx levere 235 millioner kroner til erhvervsuddannelsesreformen, mens VUC også bliver ramt af ekstra besparelser.

”De voldsomme nedskæringer er og bliver den største opgave for GL i den kommende tid. Det kommer til at koste lærerstillinger, true flere gymnasier på deres eksistens og forringe kvaliteten af undervisningen. Det bliver en stor opgave at sikre, at nedskæringerne ikke fører til et øget pres på lærerne. Vi bliver nødt til at få at vide hvilke opgaver, som ikke skal løses, hvis de her nedskæringer føres igennem,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Tidsregistrering eller aftaler
Der findes næppe en kandidat til hovedbestyrelsesvalget, som bifalder regeringens planlagte nedskæringer på uddannelse, og derfor er det ikke et decideret emne i valgkampen til GL’s hovedbestyrelse.

Et mere relevant spørgsmål er, hvad Liste 1 har gjort og har tænkt sig at gøre ved de udfordringer, lærerne ifølge Listen har på skolerne?

Hvad får man hvis man stemmer på Liste 1?

”En insisteren på at der skal være ordentlige arbejdsvilkår for vores kolleger, at det skal være muligt at lave lokale aftaler, at tidsregistrering skal fungere endnu bedre, og at man får løn for alt det arbejde, man laver.”

Er jeres strategi dialog eller konfrontation?

”Det er ikke enten eller. Vi kan kun lave løsninger gennem dialog. Vi skal understøtte dialogen ude på skolerne og støtte tillidsrepræsentanten til at finde gode løsninger. Vi må også konstatere, at det nogle steder ikke lykkes, og så må vi bruge vores ressourcer anderledes til at skabe ordentlige resultater,” siger Annette Nordstrøm og peger på muligheder som sekretariatsbistand til tillidsrepræsentanten, at videreføre sager til Moderniseringsstyrelsen eller i sidste ende anlægge voldgiftssager.

Var Liste 1 hurtige nok til at erkende, at OK 13 er kommet for at blive, i stedet for at bruge kræfter på at bekæmpe den?
”Ja, det mener jeg. Da vi påtog os formandsposten, påtog vi os også at forvalte en overenskomst, som vi ikke havde støttet. Vi var for eksempel enige om hurtigt at få en pjece ud om tidsregistrering, for at få det til at fungere. Vi har realistisk påtaget os opgaven om at få det bedst mulige ud af aftalen, som den ligger nu.”

Solidaritet og differentiering
Liste 1 nævner solidaritet i valgoplægget. Har I været gode nok til at forklare medlemmerne, at tidsregistrering også handler om differentiering i fordelingen af arbejdsopgaver?
”Solidaritet handler ikke om, at alle skal lave lige meget, for eksempel er det fint, at unge har bedre tid end mere erfarne kolleger. Solidaritet handler om, at man ikke overlader de kolleger, som har sværest ved at klare presset, til dem selv, og at de ikke bare får at vide, at de skal arbejde ”smartere”.

Ved sidste valg til hovedbestyrelsen sagde du, at du ville genopbygge tilliden til GL’s ledelse. Mener du, det er lykkedes?
”Der er ingen tvivl om, at efter OK 13 stod GL i en rigtig vanskelig situation. Vi havde voldsomme interne diskussioner og skulle implementere en helt ny arbejdstidsaftale. Nu er det lykkedes at få skabt et bredt samarbejde om de vigtigste politiske dagsordener.”

Er det det samme som at medlemmernes tillid til GL’s ledelse er genopbygget?
”For at få tillid er det i hver fald nødvendigt at holde op med at skændes,” siger hun og peger på, at GL’s hovedbestyrelse i det store og hele samarbejder om fælles mål og er enige om strategien for arbejdet.

Professionel kapital og enighed
Annette Nordstrøm nævner som eksempel GL’s projekt med professionel kapital på skolerne, som 25 procent af skolerne på nuværende tidspunkt har deltaget i.

GL står også over for en anden stor opgave eller udfordring. Inden for en overskuelig fremtid vil den nye regering fremlægge et udspil til en ny gymnasiereform eller ændringer på gymnasieområdet.

Elite eller bredde
Udover de varslede nedskæringer på uddannelsesområdet og arbejdet med at få arbejdstidsaftalen fra 2013 til at fungere, mener Annette Nordstrøm, at en kommende gymnasiereform er GL’s største opgave i den kommende tid.

”Det er vigtigt, at GL er meget synlige i det arbejde. Der er mange politiske kræfter, som ønsker at gymnasiet bevæger sig i en mere elitær retning. Vi skal insistere på, at gymnasiet ikke kun skal være målrettet universiteterne, men også være en bred uddannelse målrettet professionshøjskolerne og erhvervsakademierne,” siger hun.

Valg til hovedbestyrelsen 2015

Mellem den 19. oktober og 2. november skal GL’s medlemmer afgive deres stemme og dermed sammensætte en ny hovedbestyrelse.

43 medlemmer stiller op som kandidater, og 13 bliver valgt ind i hovedbestyrelsen. Kandidaterne stiller op for tre lister: Liste 1, Liste 2 og Liste 3.

Læs listernes og de enkelte kandidaters valgoplæg her.

Den 3. november offentliggøres valgresultatet, og derefter konstituerer hovedbestyrelsen sig og vælger en formand for GL.

Som noget nyt er valgperioden fremover tre år.

Læs mere om valget på GL’s hjemmeside.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater