Artikel
Uvisheden tynger nye lærere
Nye lærere 09 GL

Uvisheden tynger nye lærere

Nye gymnasielærere kæmper med kortvarige og færre stillinger. Nedskæringer og faldende elevsøgetal rammer de nyuddannede lærere hårdt.

“Hvis I hører om en ledig stilling, så sig til!”

Opfordringen lød flere gange, da de nye lærere præsenterede sig selv til arrangementet for nye lærere, arrangeret af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Citatet er meget rammende for den uvished, som mange af de fremmødte lærere beskrev. Ud af de 30 fremmødte lærere havde kun tre lærere en fast stilling.

Caroline Allerslev Schøn, der er ansat på deltid som årsvikar på Aarhus Tech, beskriver det at være gymnasielærer som en todelt oplevelse.

“På den ene side er det det fedeste job i hele verden. Men på den anden side er udsigten til en fast stilling meget fjern,” sagde Caroline Allerslev Schøn.

Verden imod en
Tina-Simone Lyck Christiansen kender følelsen.

“Det er hårdt at give den kvalitet i undervisningen, som eleverne fortjener, samtidig med at man som ny lærer skal finde ud af mange ting både fagligt, og som det foregår lokalt på skolen,” fortalte hun.

“Jeg føler, at jeg knokler hårdt, og at det er det hele værd, fordi jeg er så glad for at være lærer. Men det er ret så demotiverende ikke at have udsigt til en fast stilling,” sagde Tina-Simone Lyck Christiansen, der har været sygevikar på VUC og HF Nordjylland.

Det kan godt føles lidt, som om verden er imod en. 

Caroline Allerslev Schøn, lærer 
Aarhus Tech

De unge lærere fortalte om, hvor svært det er at få et ben ind i sektoren.

“Det kan godt føles lidt, som om verden er imod en,” sagde Caroline Allerslev Schøn og fortsatte:

“Og det er altså ret så angstprovokerende ikke at vide, om man får løn, når vikariatet slutter.”

Ikke alle har mentorordning
De kortvarige og midlertidige ansættelser præger også de unge læreres uddannelse. Ingen af de fremmødte lærere har pædagogikum.

“Det koster jo penge, så det får man nok ikke, før man har en fast stilling,” sagde Tina-Simone Lyck Christiansen.

Lærerne fortalte om mentorordninger på skolerne, som hjælper de nye lærere bedre i gang.
Det har Tina-Simone Lyck Christiansen også oplevet.

“For mig har det været meget lærerigt at have en god mentor at vidensdele med. Men jeg kan høre, at det ikke er alle, der er så heldige,” sagde hun og uddybede:

“Det er nok svært som vikaransat lærer, der ønsker at blive fastansat, at bede ledelsen om at få en mentor, hvis skolen ikke har sådan en ordning.”

Det er blevet sværere at være ny gymnasielærer, for den gymnasiale sektor er under pres fra både besparelser og faldende elevsøgetal. 

Stine Gørup Sørensen, repræsentant for IFA
GL’s hovedbestyrelse

I GL har man også noteret sig, at det er hårde tider for nyuddannede lærere, fortæller Stine Gørup Sørensen, der repræsenterer de ikke-fastansatte (IFA) i GL’s hovedbestyrelse.

“Det er blevet sværere at være ny gymnasielærer, for den gymnasiale sektor er under pres fra både besparelser og faldende elevsøgetal. Der er derfor færre stillingsopslag og færre ansættelser, og som følge heraf opleves en forøget konkurrence blandt ansøgerne,” siger Stine Gørup Sørensen og tilføjer:

“Som ny gymnasielærer er det derfor endnu sværere at få en fod indenfor og endnu sværere at beholde foden i døren hos den gymnasiale sektor.”

"Demotiverende"

"Det er ret så demotiverende ikke at have udsigt til en fast stilling,” sagde Tina- Simone Lyck Christiansen, der har været sygevikar på VUC og HF Nordjylland.

"Får man løn?"

“Det er altså ret så angstprovokerende ikke at vide, om man får løn, når vikariatet slutter,” sagde Caroline Allerslev Schøn, der er årsvikar på Aarhus Tech.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater