Artikel
Uddannelse prioriteres i finanslov
Mikes billeder 040

Uddannelse prioriteres i finanslov

Der er fokus på uddannelse i regeringens forslag til næste års finanslov. Det kommer især erhvervsuddannelserne til at nyde godt af.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Regeringen fremlagde mandag sit forslag til finansloven for 2013. Den ønsker at videreføre den økonomiske linje fra 2012. Blandt andet ved at understøtte vækst og beskæftigelse.
”Vi støtter beskæftigelsen gennem investeringer i blandt andet infrastruktur. Vi har også fundet flere penge til uddannelse, så de unge kan få den viden og de kompetencer, der er nødvendige for, at de kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked,” siger finansminister Bjarne Corydon.

Mest til erhvervsuddannelserne
Regeringen afsætter næsten 3 milliarder kroner ekstra til uddannelse, fortæller finansministeren.
Det er især erhvervsuddannelserne, der bliver forgyldt. Her er afsat i alt 800 millioner kroner, der skal gå til forskellige uddannelsesinitiativer som eksempelvis løsninger på praktikpladsområdet.
”Det er afgørende, at vi finder en løsning på praktikpladsproblemet og skærper uddannelsesgarantien. Derfor kører regeringens indsats i to spor. Dels nedsætter vi et erhvervsuddannelsesudvalg, der skal finde løsninger i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, og dels viderefører vi midler, der især skal gå til at styrke kvaliteten af uddannelserne,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

Fokus på uddannelse
Flere skal have en uddannelse, og uddannelserne skal have en højere kvalitet, fastslår regeringen. Det skal blandt andet realiseres ved:

  • At afsætte i alt næsten 2,9 milliarder kroner ekstra i 2013 til uddannelsesudgifter og SU til studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
  • At kvaliteten højnes på erhvervsuddannelserne. Der afsættes 500 millioner kroner årligt i perioden 2013-2016 til at videreføre en række bevillinger på erhvervsuddannelsesområdet, som ellers ville bortfalde med udløbet af globaliseringspuljen.
  • Praktikpladsinitiativer videreføres. Derfor vil regeringen afsætte en reserve på 300 millioner kroner til nye uddannelsesinitiativer. Heraf er 180 millioner kroner prioriteret til at videreføre initiativer fra praktikpladsaftalen for 2012, mens 120 millioner kroner udmøntes til øvrige initiativer på uddannelsesområdet.
  • At videreføre det midlertidige løft af taxametrene på humaniora og samfundsvidenskab. Der afsættes 250 millioner kroner hertil i 2013

”Med finanslovforslagets fokus på uddannelse, opkvalificering og indsats for at finde job til de ledige, tager vi endnu et skridt på vej mod et stærkere Danmark,” mener Bjarne Corydon.

Regeringens finanslovforslag

Se hele finanslovforslaget her

Se hele finanslovforslaget her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater