Artikel
Sværere for nyuddannede at få job
birgittevedersoe_stinegoerupsoerensen

Sværere for nyuddannede at få job

De seneste års besparelser har gjort det rigtig svært for nyuddannede at få job som gymnasielærer. Det svækker skolerne på den lange bane, mener både rektorer og GL.

Tekst_ Vorre

105. Så stort er faldet i antallet af lærere, der er indstillet til prøven i teoretisk pædagogikum, på bare et år. Det er et fald på 15 procent, fra 700 til 595.

Når færre lærere tager pædagogikum, så skyldes det efter alt at dømme, at der generelt ansættes færre nyuddannede lærere. Det peger flere aktører i sektoren på.

“Det er helt sikkert blevet sværere at få job som nyuddannet, end det var tidligere. Det er der ingen tvivl om. Besparelserne har betydet, at der er kommet en del lærere ud på markedet, som er blevet afskediget på andre skoler. Når der så skal ansættes nye, så kigger skolerne selvfølgelig på, om kandidaterne er erfarne eller nyuddannede, for de erfarne kan hurtigere levere,” siger Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier og til daglig er rektor på Gefion Gymnasium i København.

Mange ansøgere
Hendes vurdering deles af Stine Gørup Sørensen fra GL’s udvalg for ikke-fastansatte (IFA).

“Det er meget aktuelt i øjeblikket, hvor det ikke er usædvanligt med både 300 og 500 ansøgere til én stilling. Det er ikke blevet nemmere, hverken som vikar eller nyuddannet, at komme i betragtning. Der er færre stillinger og flere ansøgere, så det er sværere at blive lagt mærke til og komme til samtale. Der er en øget konkurrence, og det skyldes toprocentsbesparelserne,” siger hun.

Samtidig betyder de seneste års fyringer altså, at mange erfarne lærere er med i opløbet om de få ledige stillinger.

“Vi kan se, at ud over de nyuddannede og dem, der måske har et par års erfaring som vikar, så er der også mange tidligere fastansatte, der indgår i konkurrencen. Vi får tilbagemeldinger fra gymnasier, hvor der er op mod 100 ansøgere med pædagogikum til ét job. Det er meget svært som nyuddannet at konkurrere med nogle, der har meget specifik erhvervserfaring og det gyldne pædagogikum. Det kan betyde rigtig meget i udvælgelsesprocessen, fordi skolerne kan se pædagogikum som en udgift,” siger Stine Gørup Sørensen.

Med færre stillinger risikerer vi at miste en generation af gymnasielærere. Det vil give huller senere hen.

Stine Gørup Sørensen
IFA

Problem for skolerne
Danske Gymnasiers formand mener, at udviklingen er usund for skolerne.

“Det er ikke kun et kæmpe problem for de nyuddannede, men også for skolerne. Det er sundt med jævnlig udskiftning og en sammensat aldersprofil i lærerkollegiet. Samtidig er pædagogikum ikke kun en læring for læreren, men også for vejlederen og skolen som helhed,” siger Birgitte Vedersø.

Stine Gørup Sørensen påpeger også den langsigtede risiko:

“Med færre stillinger risikerer vi at miste en generation af gymnasielærere. Det vil give huller senere hen. Der kommer ikke et naturligt flow på lærerværelserne og i de forskellige faggrupper, og det er en masse fantastiske lærere, der går tabt,” siger hun.

15 % fald i antallet af lærere der er blevet indstillet til pædagogikum

Smallere opslag
Stine Gørup Sørensen oplever også, at skolerne jagter nogle mere snævre profiler end tidligere.

“Der er en tendens til, at det er meget smalle stillingsopslag. Man har skærpet, hvad man søger, for eksempel at en dansklærer skal have kombination med et specifikt fag. Tidligere søgte skolerne mange fag fordelt på flere stillinger, og de er nu meget specifikke med, hvilke fag de mangler at få dækket. Det gør det sværere at komme i betragtning,” siger hun.

I København er det næsten udelukkende lærere med pædagogikum, der bliver ansat.

Birgitte Vedersø, formand
Danske Gymnasier

Det er Birgitte Vedersø enig i, men med et forbehold:

“Når der er flere ansøgere, så kan man stille mere specifikke krav. Men det er en vigtig pointe, at der er stor forskel fra landsdel til landsdel. I København er det jo næsten udelukkende lærere med pædagogikum, der bliver ansat.”

Spørger man Birgitte Vedersø, er det ikke sikkert, at de nyuddannede også fremover vil have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

“For det første er der jo en stor generation på vej på pension. Derudover handler det meget om politik. Hvis besparelserne tages af bordet, og noget kunne tyde på, at nogle af politikerne er ved at være møre, så ser tingene anderledes ud. Til gengæld er det svært at gøre noget ved den demografiske udvikling, hvor der i nogle dele af landet simpelthen er færre unge og dermed færre elever. Den udvikling vender ikke lige med det samme,” siger hun.

Stx og hf sakker bagud
Anne Vibeke Vennerstrøm, der er uddannelseschef for teoretisk pædagogikum på Syddansk Universitet, fortæller, at tilstrømningen er forandret.

“For få år siden var mange kandidater på pædagogikum helt nyansatte og havde aldrig undervist før. Nu sender skolerne i stedet årsvikarer, der måske har været på skolen et par år og så er blevet fastansat. Der er mange flere af vores kandidater, der har undervisningserfaring nu,” siger hun og bekræfter dermed tendensen.

Der er ingen tvivl om, at det er lettere at få pædagogikum i Esbjerg end i København.

Anne Vibeke Vennerstrøm, uddannelseschef
Teoretisk pædagogikum, Syddansk Universitet

Samtidig tyder det på, at det især er på stx og hf, at det er blevet sværere at få job som nyuddannet, fortæller Anne Vibeke Vennerstrøm.

“Tidligere har det hovedsageligt været stx og hf, der sendte lærerne i pædagogikum, mens hhx og htx først er kommet rigtigt med de senere år. Men nu kan vi se, at fordelingen har ændret sig, så erhvervsgymnasierne faktisk står for næsten halvdelen af lærerne på pædagogikum, hvilket betyder, at faldet altså er mest markant for stx og hf,” siger hun.

I forhold til den geografiske og demografiske udvikling udpeger hun hovedstaden og Nordjylland som de steder, hvor færre nu sendes i pædagogikum.

“Der er ingen tvivl om, at det er lettere at få pædagogikum i Esbjerg end i København. I Midt- og Vestjylland er der ikke ændret markant i antallet af kandidater, mens antallet i Nordjylland og København er faldet,” siger Anne Vibeke Vennerstrøm. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater