Artikel
Stor interesse for GL-GR projekt
IMG_2637

Stor interesse for GL-GR projekt

Der var stort fremmøde og positiv, konstruktiv stemning på det første dialogmøde om det fælles projekt om organisering og tilrettelæggelse af gymnasielærernes arbejdstid.

Tekst_ Morten Jest
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

GL og rektorerne søsatte tidligere på efteråret et fælles projekt, der gennem forsøgsvirksomhed skal hjælpe med til at give svar på, hvordan arbejdstiden og tilrettelæggelsen af undervisningen kan organiseres anderledes og ressourcerne udnyttes bedre og mere hensigtsmæssigt (se blandt andet Gymnasieskolen nummer 13, 2012).

Det første dialogmøde om projektet fandt sted i København den 5. december, og det ”udsolgte” arrangement viste, at interessen for at deltage er stor. Og selv om projektet rejser mange spørgsmål – det er netop disse, det handler om at finde svar på – udviste deltagerne en konstruktiv spørgelyst og nysgerrighed.

Lederne for de to foreninger bød velkommen med det udgangspunkt, at gymnasiet jo dybest set er en stor succes – men også et område med store udfordringer, blandt andet fordi gymnasiefrekvensen er steget og skabt en mere sammensat elevgruppe.

”Der sidder en stor del med svage forudsætninger i klasserne, og det er en stor pædagogisk udfordring,” lød det fra rektorernes næstformand Anne Birgitte Rasmussen.

Dertil skal lægges et politisk ønske om den bedst uddannede generation nogensinde. Og derfor skal dette projekt være med til at imødekomme nogle af de krav, sektoren mødes med fra omverdenen. Samt ikke mindst være med til at skabe attraktivt arbejds- og undervisningsmiljø og styrke professionsidentiteten hos lærerne.

”Det skal være grundlag for en kulturforandring. Kan vi tænke arbejdet på en ny måde og få mere kvalitet for de samme ressourcer?” sagde Anne Birgitte Rasmussen og tilføjede, at udgangspunkt ligger på den enkelte skole i et samarbejde mellem lærer, ledelse og elever. Hvor især TR vil få en ny rolle fra timetæller til tillidsskabende element.

Medejerskab og TR som brobygger
Hvordan når vi så målene? lød det retoriske spørgsmål fra GL-næstformand Annette Nordstrøm Hansen. Vi er de bedste til at udvikle sektoren, os der er i sektoren, lød hendes eget umiddelbare svar, som hun uddybede i en række punkter:

Det gælder om at skabe lokal dialog med en forankring, der kan sikre medejerskab i hele lærergruppen og i ledelsesgruppen. Få motiveret eleverne og sæt delmål. Synliggør når målene nås. Fejring af delmål giver medejerskab! Få støtte af en proceskonsulent og sørg for kompetenceudvikling – som udgangspunkt skolebaseret, men måske flere skoler sammen på sigt, lød nogle af forslagene og de gode råd fra næstformanden. Hun fokuserede også på TR, som sammen med rektor har en central rolle.

”Vi skal gøre op med skridttælleriet. Vi har et fælles mål. Den pædagogiske ledelse skal styrkes, og her er TR en nødvendig brobygger.”

Arbejdet vil uvægerligt også stille skolerne overfor nogle dilemmaer; eksempelvis hvordan tillid og dialog opbygges og dyrkes. Øget selvbestemmelse giver let mere administration, og man kan næppe have selvstyrende team uden administration, påpegede Annette Nordstrøm.

Mandag den 10. december finder nye dialogmøder om det fælles projekt sted i Odense og Århus. Se mere på GL’s hjemmeside www.gl.org, hvor man også kan se flere oplysninger om selve projektgrundlaget og finde ansøgningsskema, frister med mere.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater