Artikel
Spillet om OK 18
Spillet om OK 18

Spillet om OK 18

I april i år udløber gymnasielærernes ­overenskomst. Det er derfor igen blevet tid for forhandling af en ny overenskomst. Få her et hurtigt overblik over forløbet.

Spillepladen findes i en bedre kvalitet i e-magasinet her på side 6.

I 2013 blev folkeskolelærere og flere undervisere i staten lockoutet, da der ikke kunne opnås enighed om en ny arbejdstidsaftale mellem Danmarks Lærerforening/Lærernes Centralorganisation og KL/Finansministeriet. Lockouten endte med et regeringsindgreb, og lærerne har siden arbejdet efter den såkaldte lov 409.

 

Solidaritet
Forhandlingerne skulle allerede været gået i gang, men foreløbigt er de udsat i solidaritet med blandt andet folkeskolelærerne, der stadig arbejder under lov 409. Kravet fra CFU/FF (Forhandlingsfællesskabet) er, at man først vil påbegynde forhandlingerne, når man vurderer, at forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for folkeskolelærerne er i god gænge.

 

Krav til gymnasielærerne
Moderniseringsstyrelsens krav til gymnasielærerne handler blandt andet om sammenlægning af overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler med overenskomst for akademikere i staten. Ophævelse af overenskomst § 4 om tidsbegrænset ansættelse samt en modernisering af tillægsstrukturen i forhold til fagtillæg og samlingspasning.

 

Gymnasie­lærernes krav
Gymnasielærernes krav er især centreret om at få en mere jævn arbejdsbelastning, åbenhed i og indflydelse på planlægningen af arbejdet og mere tryghed i ansættelsesforholdet.

 

 

Sophie Løhde har givet udtryk for, at hun især på akademikerområdet ønsker mere decentral løn og individuelle forhandlinger. Målet er, at 50 procent af medarbejderne selv skal forhandle løn i 2025 – og at 25 procent af lønnen skal forhandles lokalt på arbejdspladsen.

 

 

Frokostpause
De statsansatte frygter, at den betalte frokostpause vil forsvinde, efter at Finansministeriet i oktober 2017 pludselig tilkendegav, at man ikke ser den betalte frokostpause som en del af overenskomsten. Derfor kræver de statsansatte, at den betalte frokostpause bliver skrevet ind i overenskomsten.

 

Forligsinstitutionen
Hvis det i sidste ende ikke er muligt for parterne at indgå en aftale, vil processen fortsætte i Forligsinstitutionen.

 

Konflikt
Lykkes det heller ikke at finde en løsning i Forligsinsti­tutionen, kan det ende med ­konflikt.

En konflikt vil i princippet kunne ramme alle GL-medlemmer, der vil få deres ansættelsesforhold suspenderet. Løn bliver erstattet af konflikt­understøttelse.

 

Ferie, barsel, sygdom under konflikt
Vær opmærksom på, at der er særlige regler for sygdom, barsel og ferie. Man kan for eksempel ikke begynde ferie samtidig med eller under konflikt.

Se mere på GL’s hjemmeside, blandt andet Konflikt ABC.

Spillerne

LØNMODTAGERNE/GYMNASIE-LÆRERNE

CFU

CFU
Centralorganisationernes Fællesudvalg forhandler de store generelle spørgsmål for alle de statsansatte. Det gælder for eksempel den samlede lønramme, reguleringsordning, tjenestemandskrav og frokostpause. Chefforhandler er formand Flemming Vinther.

AC

AC
GL indgår i Akademikerne, der forhandler de generelle dele af overenskomsten for ansatte i staten med lange videregående uddannelser som gymnasielærere, læger og ­jurister. Formanden for Akademikerne er Lars Qvistgaard.

GL

GL
Gymnasieskolernes Lærerforening ­forhandler selv sin egen overenskomst, der omfatter de medlemmer, der er ansat på stx og VUC.
GL’s medlemmer, der underviser på erhvervsgymnasier, er omfattet af de generelle forhandlinger på Akademikernes område, men der er særlige forhandlinger, der vedrører deres vilkår. Forhandlingerne ledes af GL’s formand, Annette Nordstrøm Hansen.

Spillerne

ARBEJDSGIVERNE

Finans­ministeriet

Finans­ministeriet
Det er innovationsminister Sophie Løhde (V), der leder forhandlingerne med de statsansatte. Innovationsministerens ansvarsområde hører under Finansministeriet.

 

Moderniserings­styrelsen
Selve forhandlingerne med de mange faggrupper bliver ført af embedsmænd fra Moderniseringsstyrelsen, der er under Finansministeriet.

Spilletid

  • Deadline for at indgå en stor fælles aftale er den 28. februar.
  • En konflikt vil tidligst kunne træde i kraft 1. april 2018.
  • Forligsmanden har dog mulighed for at udsætte en eventuel konflikt to gange i 14 dage, så en konflikt vil senest kunne iværksættes den 1. maj 2018.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater