Artikel
Små gymnasier beholder udkantstilskud
Finanslov-2024.-beskaaret--aspect-ratio-348-234

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede i dag finansloven for næste år. SF's formand Pia Olsen Dyhr og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg fremhævede, at de små gymnasier i landdistrikterne beholder deres ekstra udkantstilskud.

Små gymnasier beholder udkantstilskud

Regeringen har lyttet til kritikken. Små gymnasier beholder ekstra udkantstilskud på en halv million kroner i finanslovsaftalen for næste år. VUC undgår også en besparelse på 10 millioner kroner.

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ DR

De små gymnasier i landdistrikterne mister alligevel ikke en halv million kroner til næste år. Samtidig bliver puljen til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger ikke beskåret med 10 millioner kroner. Og der afsættes fem millioner kroner til små handelsgymnasier i udkantsområderne.

Det er nogle af resultaterne af finansloven for 2024, som alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten søndag indgik.

Kritikken mod regeringen har været stor, siden finansminister Nicolai Wammen (S) i august fremlagde finanslovforslaget for 2024. Her stod det klart, at regeringen både ville forringe økonomien for små gymnasier i landdistrikterne og for små VUC-afdelinger.

Gymnasiesektoren inklusive Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og flere af Folketingets partier har igen og igen understreget, at det er et stort problem, at små gymnasier og VUC-afdelinger mister penge samtidig med, at skolerne i disse år får færre elever.

Læs: Massiv kritik af regeringen for besparelse på små skoler

32 små gymnasier stod til at miste en halv million kroner i udkantstilskud til næste år.

De små handelsgymnasier mistede allerede det ekstra midlertidige udkantstilskud i år.

Men med Finanslovsaftalen for 2024 afsættes der fem millioner kroner til handelsgymnasier i udkantsområder.

Vi er glade for, at besparelsen er rullet tilbage.
Pia Olsen Dyhr, formand
SF

Ved dagens pressemøde, hvor alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten fremhævede, hvorfor de var gået med i aftalen om finansloven for 2024, blev de små gymnasier også nævnt.

SF og Danmarksdemokraterne fremhævede blandt andet pengene til de små gymnasier i landdistrikterne som nogle af deres fingeraftryk på finansloven.

“Vi er glade for, at besparelsen er rullet tilbage,” sagde formand for SF Pia Olsen Dyhr.

Mens formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg gik skridtet videre og sagde:

“Landdistrikterne havde ikke fået så meget fokus, hvis Danmarksdemokraterne ikke havde været med i aftalen.”

Det midlertidige ekstra udkantstilskud til de små gymnasier er forlænget til 2027.

Vi har brug for, at politikerne laver en samlet plan for VUC og tænker langsigtet.
Pernille Brøndum, formand
Danske HF og VUC

VUC-sektoren har længe understreget, at der er brug for politisk hjælp.

“Vi har brug for, at politikerne laver en samlet plan for VUC og tænker langsigtet, så vi også har VUC i fremtiden,” sagde formand for Danske HF og VUC Pernille Brøndum til Gymnasieskolen i en kommentar til til regeringens finanslovsforslag.

Læs: VUC tvinges til at forringe tilbud: HF-elever skal køre over 50 kilometer for at møde en lærer

Sidste år havde VUC et samlet underskud på 60 millioner kroner. Så selv om det er en god nyhed for VUC, at Finanslovsaftalen betyder, at der ikke fjernes 10 millioner kroner til næste år sammenlignet med i år, vil mange VUC-afdelinger stadig være økonomisk presset til næste år.

I aftalen om finansloven står der også, at regeringen vil fremlægge et forslag om et nyt  taxameter- og tilskudssystem, og at der er afsat en reserve til formålet i 2025. Med andre ord bestræber regeringen sig på, at taxametrene for de gymnasiale uddannelser skal justeres fra 2025.

Børne- og undervisningsminister har flere gange sagt, at regeringen vil give flere penge til de små udsatte gymnasier, men til gengæld tage pengene fra de store gymnasier med mange elever.

Besparelser på undervisningsmidler fjernes
Regeringen lagde op til, at Center for Undervisningsmidler (CFU) skulle spare 41,8 millioner kroner. Med aftalen om finansloven er den besparelse taget af bordet.

Som Gymnasieskolen tidligere skrev, så bruger mange gymnasier CFU til blandt andet at låne dokumentarfilm og digitale undervisningsmidler.

Læs: Besparelser på undervisningsmidler kan koste dyrt for undervisningen

Grøn efteruddannelse
Gymnasielærere, som har lyst til at undervise i bæredygtighed og grøn omstilling, kan måske også få glæde af den nye finanslovsaftale. Der afsættes 11 millioner kroner i 2024 og 15 millioner kroner i 2025 til kompetenceløft af undervisere, der mangler værktøjerne til at undervise i bæredygtighed. Pengene er målrettet de gymnasiale uddannelser.

Læs aftalen om Finansloven 2024

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater