Artikel
Slagsmålet om ny overenskomst er skudt i gang
Sophie_Loehde_0351

Slagsmålet om ny overenskomst er skudt i gang

Det bliver svært at blive enige om lønnen, viser dagens krav fra de to parter i OK 18- forhandlingerne. Moderniseringsstyrelsens krav til GL er gentagelser fra sidste forhandling.

Armlægningen om løn til offentligt ansatte ved de kommende overenskomstforhandlinger bliver ikke mindre, efter parterne i dag udvekslede overenskomstkrav. Parterne ser meget forskelligt på virkeligheden, viser kravene.

For gymnasielærernes vedkommende hev Moderniseringsstyrelsen gamle krav op af hatten.

Moderniseringsstyrelsen stiller krav om ophævelse af den del af overenskomsten, som handler om, at skoler i videst muligt omfang skal oprette tidsubegrænsede stillinger. Eller med andre ord, at skoler ikke laver vikaransættelser år efter år uden objektive begrundelser.

Moderniseringsstyrelsen stiller også krav om at “modernisere tillægstrukturer”. Det betyder tillæg for diverse fag og tillæg for samlingspasning.

Derudover ønsker Moderniseringsstyrelsen at sammenlægge GL’s overenskomst med fællesoverenskomsten for AC-området, som gælder for erhvervsskolerne.

“Alle krav har vi set før, og det er ikke genkendelsens glæde. Nu må vi se udrulningen af forslagene, når forhandlingerne går i gang. Vi holder fast i, at vi skal have en GL-overenskomst, så vi har mulighed for at forhandle egne krav, som vedrører gymnasielærere,” siger Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL.

Løngab eller det modsatte
Ifølge Moderniseringsstyrelsen er der opstået et løngab mellem den offentlige og private sektor. Minister for offentlig innovation Sophie Løhde har flere gange været ude i medierne i denne uge og sige, at de offentligt ansatte er steget mere i løn end de private siden 2008. Moderniseringsstyrelsen stiller derfor krav om at lukke løngabet i den kommende periode.

Annette Nordstrøm Hansen påpeger dog, at hvis man laver lønstatistik for de seneste fem år, så sakker de offentligt ansatte tværtimod bagud de private.

“Vi er ikke enige i den måde, Sophie Løhde regner på. De offentligt ansattes løn skal følge de privates lønstignigner,” siger hun.

Moderniseringsstyrelsen stiller også krav om, at en større del af lønnen skal uddeles lokalt og forhandles af den enkelte medarbejder.

“Men der skal ikke flere centrale lønkroner ud til lokale forhandlinger, når ny løn fungerer så dårligt, som den gør i forvejen. Det gælder ikke mindst nu, hvor skolerne er ramt af nedskæringer,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

GL’s krav til overenskomstforhandlingerne har været kendt længe. GL vil blandt andet have en mere jævn arbejdsbelastning for lærerne henover året og en præcisering af bestemmelserne af merarbejde.

Læs: GL’s overenskomstkrav vedtaget

Stor uenighed om løn
Mens GL forhandler overenskomst for de dele, som vedrører gymnasielærerne, så bliver den overordnede lønramme for alle 180.000 statsansatte forhandlet af CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg).

CFU stiller krav om, at lønnen for de offentligt ansatte matcher de privates overenskomstaftale fra i år.

”Jeg har noteret mig, at innovationsminister Sophie Løhde mener, at løn til offentligt ansatte alene er en omkostning, der betyder færre penge til velfærd. Det er jeg lodret uenig i. Løn til offentligt ansatte er nok den bedste investering, vi kan foretage i vores fælles velfærd,” siger Flemming Vinther i en pressemeddelelse.

Derudover stiller CFU følgende krav:

  • En fritvalgsordning, der giver den enkelte mulighed for at vælge mellem løn, pension og frihed
  • Midler til organisationsforhandlinger
  • Forbedring af rammeaftalen om ny løn
  • Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanterne
  • Ret til individuel kompetenceudvikling

Krav: Lærerne skal have reelle forhandlinger
Spørgsmålet er dog, hvornår de reelle overenskomstforhandlinger kommer i gang.

CFU meddeler, at der skal forhandles om en reel arbejdstidsaftale for lærerne og undervisere, som er omfattet af lov 409, før CFU vil gå i gang med reelle forhandlinger om de andre krav. Lov 409 er den lov, som regeringen vedtog efter lærerkonflikten i 2013, og som erstattede den tidligere arbejdstidsaftale.

De statsansatte kræver iøvrigt også, at den betalte frokostpause bliver skrevet ind i overenskomsten. Det bliver også et stort slagsmål

På tirsdag mødes chefforhandlerne for Moderniseringsstyrelsen og CFU til det første såkaldte sættemøde.

GL skal efter planen indlede forhandlingerne om overenskomsten i januar.

Læs mere på GL’s hjemmeside.

De har hovedrollerne i OK 18

CFU forhandler overenskomst for alle statsansatte. Det gælder for eksempel den samlede lønramme.

Chefforhandler er formand Flemming Vinther.

GL forhandler de dele, som særligt vedrører GL’s medlemmer.

Her leder GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen forhandlingerne.

GL er dog også en del af Akademikerne (AC), som forhandler på vegne af alle akademikere i staten. Lars Qvistgaard er formand for Akademikerne.

Moderniseringsstyrelsen forhandler overenskomst for arbejdsgiversiden.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde leder forhandlingerne.

 

Finansministeriets krav 

Mere løn skal uddeles decentralt og de offentligt ansatte skal holde igen med lønnen.  Se Moderniseringsstyrelsens krav

GL's krav

GL stiller en række krav til overenskomstforhandlingerne blandt andet om jævn arbejdsbelastning og åbenhed om og indflydelse på planlægningen.

Læs GL's krav her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater