Artikel
Skoler undrer sig: Mister mange penge på socialt taxameter
Lærer og elev

Skoler undrer sig: Mister mange penge på socialt taxameter

Flere skoler mister mange penge efter en ny genberegning af socialt taxameter. Systemet er langtfra optimalt, mener GL.

Rødovre Gymnasium får 3,7 millioner kroner mindre på budgettet næste skoleår. Skolen har de seneste tre år modtaget det såkaldte sociale taxameter, som uddeles til skoler med mange frafaldstruede elever. 

Socialt taxameter betyder groft sagt, at hvis en skole har 43 procent frafaldstruede elever, modtager skolen et tilskud for samtlige elever på skolen, men har en skole under 43 procent, modtager den ingen penge i socialt taxameter.

Rødovre Gymnasium har modtaget et brev fra Børne- og Undervisningsministeriet med en beregning, som viser, at skolen i den næste periode for uddeling af socialt taxameter har 38 procent frafaldstruede elever. I den seneste periode fra 2019 til 2021 har skolen haft 47 procent frafaldstruede elever.

“Det er en voldsom ændring, som vi ikke kan genkende hos vores elever. Vi forstår ikke helt baggrunden for, at tallene har ændret sig så meget,” siger Peter Ditlev Olsen, som er rektor på Rødovre Gymnasium.

En besparelse på 3,7 millioner kroner om året kan ikke undgå at få konsekvenser.

Peter Ditlev Olsen, rektor
Rødovre Gymnasium

Systemet giver yo-yo-effekt
Han kritiserer, at systemet med socialt taxameter kan betyde, at en skole mister et stort beløb fra det ene år til det andet.

“Systemet giver for meget yo-yo-effekt. Selv om vi har færre end 43 procent frafaldstruede elever, skal vi stadig lave en indsats for at fastholde en række elever,” siger han.

Rødovre Gymnasium bruger blandt andet det sociale taxameter til at gennemføre ekstra individuelle samtaler med elever, studiecafeer, øget studievejledning, en psykoterapeut og andre tiltag.

“En besparelse på 3,7 millioner kroner om året kan ikke undgå at få konsekvenser, og det vil højst sandsynligt betyde afskedigelser,” siger Peter Ditlev Olsen. 

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er definitionen på frafaldstruet, at en elev har under et vist karakterniveau fra grundskolen. På stx er grænsen eksempelvis 7 i karaktergennemsnit. 

Skolerne har modtaget breve fra Børne- og Undervisningsministeriet om, hvad genberegningen af det sociale taxameter betyder for den enkelte skole.

Ifølge gymnasieskolen.dk’s oplysninger er der 15 almene gymnasier og 9 erhvervsskoler, som står til at miste det sociale taxameter ved den nye genberegning. Til gengæld er der syv nye almene gymnasier og tre erhvervsskoler, som nu er berettiget til det sociale taxameter.

Det sociale taxameter fungerer på ingen måde optimalt.

Tomas Kepler, formand
GL

GL: Skoler skal ikke miste penge nu
Princippet for uddeling af det sociale taxameter, hvor nogle få elever fra eller til kan betyde, at en skole får eller mister et millionbeløb, er uhensigtsmæssigt, mener Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). 

“Det sociale taxameter fungerer på ingen måde optimalt, og det arbejder vi for, at politikerne tager hånd om ved efterårets taxameterforhandlinger. Det er derfor også dybt forundrende, at man allerede nu har lavet og udmeldt en genberegning af taxameteret – også set i lyset af aftalen om den nye elevfordelingsmodel, der træder i kraft til sommer,” siger Tomas Kepler, der er formand for GL.

Det er ifølge ham GL’s klare anbefaling, at politikerne finder penge til at sikre, at ingen institutioner fratages taxameteret i overgangsåret. 

“Hvis de nødvendige ressourcer ikke findes, vil det have konsekvenser for en række udsatte gymnasier, der står til at miste taxameteret. En hurtig politisk udmelding vil derfor være kærkommen,” siger Tomas Kepler.

Vi undrer os meget, for vi mener, de elever, vi optager, er nogenlunde, som de plejer.

Tania Sheikh Larsen, rektor
Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre mister også pengene
På Hvidovre Gymnasium & HF viser genberegningen, at skolen kommer lige under 43 procent frafaldstruede elever på stx, og dermed mister skolen hele det sociale taxameter for stx. På Hvidovre Gymnasium & HF, som er en lille skole, svarer det til 900.000 kroner om året.

“Det er mange penge. Det svarer til to lærerstillinger. Vi undrer os meget, for vi mener, de elever, vi optager, er nogenlunde, som de plejer. Det undrer os, at eleverne på papiret er blevet stærkere. Vi har stadig behov for meget studievejledning, læsevejledning og så videre,” siger Tania Sheikh Larsen, som er rektor på Hvidovre Gymnasium & HF.

Hun fortæller, at Hvidovre Gymnasium & HF får forholdsvis mange henviste elever. Det er elever, som ikke er blevet optaget på deres ønskegymnasier, og som i mange tilfælde aldrig begynder på Hvidovre Gymnasium & HF eller stopper på skolen kort inde i skoleåret, når de bliver tilbudt en plads på en anden skole.

Tania Sheikh Larsen mener, at de elever på papiret kan rykke procentsatsen for antallet af frafaldstruede elever ned og dermed koste skolen et socialt taxameter.

“Det er ikke helt tydeligt for os, hvad der ligger til grund for de her beregninger. Det er lidt uklart, og derfor håber vi også på, at der kan nå at ske ændringer, så vi også får socialt taxameter til næste år,” siger Tania Sheikh Larsen. 

Danske Gymnasier ønsker mindre skarp model
Formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø er heller ikke glad for den måde, modellen for socialt taxameter er udformet.

“Vi har længe gjort opmærksom på, at vi ønsker en mindre skarp model, hvor én elev kan være forskellen på, om en skole får socialt taxameter eller ikke,” siger hun.

Hun kritiserer også, at det ikke er helt tydeligt for skolerne, hvordan beregningen for socialt taxameter er lavet.

“Beregningsmodellen er ikke helt transparent, og det er derfor også svært at planlægge med, om man får udbetalt socialt taxameter,” siger hun.

 

Socialt taxameter

Socialt taxameter blev indført med finansloven for 2015 med det formål at give institutioner med en høj andel af frafaldstruede elever midler til at iværksætte en ekstra indsats mod frafald.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

 

Takster for socialt taxameter

  • 4.600 kr. pr. elev til institutioner med 43 til 50 % frafaldstruede elever.
  • 5.110 kr. pr. elev til institutioner med 51 til 60 %  frafaldstruede elever.
  • 5.520 kr. pr. elev til institutioner med 61 % eller flere frafaldstruede elever.
  • Beløbet uddeles til alle elever på skolen og ikke kun de frafaldstruede.
  • Takster er fra i år. Næste års takster fastsættes på næste års finanslov.

 

Frafaldstruede elever 

Frafaldstruede elever er ifølge reglerne defineret ved karaktergennemsnit fra grundskolen.

  • Stx: 7
  • Hf: 4,5
  • Htx: 8
  • Hhx: 6,75

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater