Artikel
Skoler sætter fokus på sexchikane
Seksuel chikane

Skoler sætter fokus på sexchikane

Whistleblower-ordning eller særlige samværsregler? Gymnasier er gået i gang med at drøfte, hvordan de fremover kan forhindre seksuelle krænkelser.

Debatten om seksuelle krænkelser har også bredt sig til gymnasierne. Det har resulteret i, at man mange steder er i gang med at drøfte, hvordan man kan skabe nogle rammer, der i højere grad registrerer krænkelser.

Gymnasieskolen.dk har talt med to tillidsrepræsentanter, der netop nu er i gang med arbejdet. På Aarhus Handelsgymnasium har tillidsrepræsentant Christian Schumacher i den seneste tid drøftet med skolens lærere og tillidsrepræsentanter, hvordan de skal gå til problematikken. 

“Vi tager problemstillingerne om sexisme aldeles alvorligt og er bevidste om, at de er til stede på arbejdspladsen. Vores fokus er, hvordan vi sikrer, at arbejdspladsen fortsat er et rart sted at være, og hvordan vi forholder os, hvis noget skulle opstå, som er krænkende,” fortæller Christian Schumacher.

Arbejdet kommer også på foranledning af skolens bestyrelse, der har bedt ledelse og samarbejdsudvalg om at sætte problematikken på dagsordenen.

Gymnasieskolen.dk fanger Christian Schumacher på vej til møde i skolens hovedsamarbejdsudvalg, hvor emnet også er på dagsordenen.

“Vi skal drøfte, hvilke muligheder vi har for at skabe nogle gode rammer, der tager højde for krænkelser. Skal der for eksempel være en whistleblower-ordning eller særlige samværsregler, når en mand og en kvinde arbejder alene i et rum?” siger han.

Vi er mange, der håber, at det vil lykkes at lave meningsfulde regler, der ikke er overdrevne. 

Christian Schumacher, TR
Aarhus Handelsgymnasium

Personligt håber han ikke, at særlige samværsregler bliver aktuelt.

“Jeg tror, vi er mange, der håber, at det vil lykkes at lave meningsfulde regler, der ikke er overdrevne, så vi stadig har mulighed for at tage et møde under fire øjne med lukket dør, når der er behov for det,” siger Christian Schumacher. 

Men det er ikke kun den krænkede, man bør have i tankerne, understreger han.

“Vi har også talt om, at det er vigtigt, at man ikke skaber en situation, hvor ofret står uforholdsvis stærkt. Man bør også beskytte den part, der er beskyldt for noget. For eksempel kunne man forestille sig, at det kunne være relevant med en form for mægling tidligt i forløbet, så man forholdsvis hurtigt får afklaret, hvad der er sket,” siger Christian Schumacher. 

I forbindelse med mægling bør man som institution også tage stilling til, om man ønsker ekstern bistand, som nogle virksomheder gør brug af, påpeger han.

APV skal ændres
Også i Rødkilde Gymnasiums samarbejdsudvalg (SU) er emnet på dagsordenen, fortæller tillidsrepræsentant Rasmus Vestergaard Lysemose.

“Udgangspunktet er, at en professionel skole skal have en forretningsgang for, hvordan man håndterer den slags, selvom man måske ikke tror, at krænkende adfærd kan forekomme på skolen,” siger Rasmus Vestergaard Lysemose. 

Han indrømmer, at han blev meget overrasket, da han så Gymnasieskolens undersøgelse af seksuelle krænkelser, der viser, at en ud af fem gymnasielærere har oplevet krænkende adfærd på arbejdspladsen.

“Vi har drøftet det meget på lærerværelset, for mange af os kunne ikke rigtigt spejle os selv i undersøgelsen, og det gav anledning til nogle gode drøftelser af, hvad krænkelser er,” fortæller Rasmus Vestergaard Lysemose og tilføjer: 

“Men det har også givet mig anledning til at tænke på, om vi på mange skoler har været blinde for krænkende adfærd. Undersøgelsen og den generelle samfundsdebat kunne jo godt tyde på, at der findes nogle mørketal for krænkende adfærd på gymnasier.” 

Ligesom på mange andre skoler så indeholder skolens arbejdspladsvurdering (APV) heller ikke spørgsmål om krænkende adfærd, bemærker Rasmus Vestergaard Lysemose.

“Jeg kan forestille mig, at krænkende adfærd vil være et fast punkt både i APV’en og i SU fremover. At det ikke har været det tidligere, har jo ikke været en bevidst udeladelse, men udtryk for at vi ikke oplevede det som et problem på skolen,” forklarer Rasmus Vestergaard Lysemose, der inden mødet i samarbejdsudvalget har haft nogle indledende drøftelser med ledelsen om emnet.

Har vi på mange skoler været blinde for krænkende adfærd?

Rasmus Vestergaard Lysemose, TR
Rødkilde Gymnasium

Han har også selv gjort sig overvejelser om, hvad han vil gøre, hvis en kollega bliver krænket.

“Jeg er ikke nervøs for at skulle håndtere sådan en situation, selvom det nok vil være lidt udfordrende. Men at stoppe en sag ved at fortie den er i hvert fald ikke en mulighed,” understreger Rasmus Vestergaard Lysemose.

Han forestiller sig, at han vil støtte sig opad de generelle anbefalinger i forhold til krænkende adfærd, som han blandt andet har fået fra Arbejdstilsynet og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Kulturændring uden overreaktion
Heller ikke på Aarhus Handelsgymnasium har skolens APV indeholdt spørgsmål om seksuel chikane, men der har været mere overordnede spørgsmål om mobning.

“Vi har allerede snakket om at tilføje spørgsmål om seksuel chikane. Vi udformer selv spørgerammen, så vi kan sagtens justere APV’en, så der også spørges til krænkelser,” fortæller Christian Schumacher. 

Der foreligger stadig et stort arbejde, inden skolerne har fundet den rette ramme, fortæller begge tillidsrepræsentanter.

“Skolens politik på området skal være i orden, så vi ved, hvad vi skal gøre, på samme måde som hvis vi oplever stress eller sygdom på arbejdspladsen. For alle parters skyld skal vi vide, hvordan processen er,” siger Rasmus Vestergaard Lysemose.

“Vi skal finde en måde, hvor det føles naturligt for alle, og hvor vi samtidig får trukket kulturen i den rigtige retning. Men vi må på den anden side heller ikke overreagere, så vi får skabt et regime af regler, som gør det besværligt at samarbejde,” siger Christian Schumacher.

Gode råd til at modvirke krænkelser

GL har fornylig offentliggjort papiret Stop krænkende adfærd, som skal hjælpe sko​lerne med at udvikle forebyggende initiativer.
Læs det på GL's hjemmeside.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater