Artikel
Skiftet til den normale hverdag presser mange lærere
Lærer i klasse undervisning

Skiftet til den normale hverdag presser mange lærere

Mange lærere skal vænne sig til at arbejde på skolen igen, fortæller tillidsrepræsentanter. Det er ikke kun eleverne, der skal rystes sammen - det skal lærerne også.

Hverdagen er vendt tilbage på landets gymnasier. Efter næsten halvandet år i en form for undtagelsestilstand med nedlukning og onlineundervisning on and off, er lærere og elever nu tilbage til undervisning, møder og frikvarterer på stort set normal vis.

Det skaber glæde på lærerværelserne. Men det er også en omvæltning, der i høj grad påvirker lærerne, fortæller tillidsrepræsentanter til gymnasieskolen.dk.

En af dem er Rune Garbers, der er lærer og tillidsrepræsentant på Himmelev Gymnasium.

”Folk er glade for at være tilbage, men jeg kan også mærke, at det kræver hårdt arbejde,” siger han.

Nedlukningen på grund af corona skabte et helt nyt arbejdsliv, som lærerne fra den ene dag til anden skulle omstille sig til og få til at fungere. Nu skal de vænne sig til at arbejde på den normale måde igen, påpeger han.

”Omstillingerne har tæret på folk. Jeg oplever en del lærere, der her i de første uger virkelig er trætte og har mange ting i hovederne. Mange har direkte sagt: ’Puha, det er hårdt at starte op igen’. Det er det altid efter en sommerferie, men det er ekstra hårdt i år,” siger Rune Garbers.

Vi skal lære at omgås hinanden igen. 

Rune Garbers, tillidsrepræsentant
Himmelev Gymnasium

Hans indtryk er, at interaktionen med eleverne i klasserummet – og også i frikvartererne – er det, der koster flest kræfter, og som lærerne lige skal vænne sig til igen.  

”Nu er der jo 100 procent kontakt igen hele tiden. Man er på på en helt anden måde, end når man underviser hjemmefra bag en skærm. Det er ikke noget, lærerne klager over – det er bare sådan, det er,” siger Rune Garbers.

Træthed og lettelse
Også på Sct. Knuds Gymnasium i Odense har mange på lærerværelset en blandet følelse, fortæller lærer og tillidsrepræsentant Jesper Ruggaard Mebus.

”Vi er rigtig glade for at være tilbage, men det er også hårdt, og de fleste af os er faktisk en smule trætte. Den virtuelle undervisning krævede meget af os i starten, men fordi den strakte sig over en lang periode, blev den nærmest normalen,” siger han og fortsætter:

”Nu er vi pludselig omgivet af mange elever og kolleger igen hver eneste dag, og det føles nu som ’det anderledes’. Selvfølgelig er det fedt at stå foran eleverne igen – det tærer bare på ens kræfter på en helt anden måde end det, man lige havde vænnet sig til.”

De fleste af os er faktisk en smule trætte. 

Jesper Ruggaard Mebus, tillidsrepræsentant
Sct. Knuds Gymnasium

Han mærker også en stor lettelse hos mange.

”En del har været bange for at blive smittet. Nu er de fleste vaccineret, så der er helt klart en lettelse over, at vi indtil videre ser ud til at være godt igennem,” fortæller Jesper Ruggaard Mebus.

Brug for at styrke fællesskabet
Efter den turbulente tid med corona er der ifølge Rune Garbers brug for at styrke fællesskabet. På Himmelev Gymnasium startede lærerne det nye skoleår med en fælles skovtur, og i næste måned er der en bowlingaften på programmet. Og til oktober er der planlagt et todages lærerkursus uden for skolen. Her er et af formålene netop at ryste lærerne godt sammen igen både socialt og fagligt.

”Det er et fælles ønske fra både lærere og ledelse. Det er vigtigt at lave noget socialt sammen. Vi skal lære at omgås hinanden igen efter perioden med møder på Teams og kommunikation på mail,” siger Rune Garbers.

Han og ledelsen vil i det hele taget holde ekstra øje med lærernes arbejdsmiljø i de kommende måneder.

”Vi er meget opmærksomme på, hvordan folk har det. Der kan være nogle, der er pressede og lige får brug for at trække sig et par dage, og det skal der være plads til,” siger han.

Det er faktisk overraskende så normalt, det er.

Lone Hindsgaul, tillidsrepræsentant
Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Også på Sct. Knuds Gymnasium vil Jesper Ruggaard være opmærksom på, om der er sket noget med relationerne, og om der er behov for at få rystet lærerkollegiet sammen igen. Det er dog ikke noget, han har hørt lærerne efterlyse på nuværende tidspunkt.

”Lige nu handler det bare om at få lettet jumbojetten, som vi siger. De fleste har fokus på at komme i gang med hverdagen igen og finde ind i rutinerne,” siger den fynske tillidsrepræsentant.

Han har derfor heller ikke talt med ledelsen om konkrete initiativer nu og her, men til december skal hele lærerkollegiet på en tredages tur til Hamburg. Her er der faglige ting på dagsordenen, men det handler i høj grad også om det sociale og om at ”få talt sammen på kryds og tværs”, fastslår han.    

I kølvandet på den lange coronaperiode vil han være særligt opmærksom på, at lærerne får talt med hinanden.

”Jeg tror på en åben dialog, hvor vi ærligt taler om, hvordan vi har det,” siger Jesper Ruggard Mebus.

Sædvanlig travlhed
Lone Hindsgaul er tillidsrepræsentant på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Her er det primært glæde og lettelse over at være tilbage, der præger lærerkollegiet, fortæller hun.

”Stemningen er rigtig god. Det var lynhurtigt ’business as usual’. Det er faktisk overraskende så normalt, det er,” siger Lone Hindsgaul.

Lærerne mødtes til fælles morgenmad og frokost de første dage efter sommerferien.

”Støjniveauet var højt. Det var tydeligt, at folk havde meget at snakke om,” fortæller Lone Hindsgaul.

I starten af september er der sommerfest, og til december tager lærerne på et todages internatkursus, der både har et fagligt og socialt formål. 

Men Lone Hindsgaul synes faktisk ikke, at coronaperioden ser ud til at have påvirket relationerne eller det faglige samarbejde negativt. Og den travlhed, lærerne oplever lige nu, er blot, som det altid er i august, når man skal starte nye klasser, og der er mange møder, siger hun.

”Det faglige samarbejde kører bare i de teams, vi har, og er der noget, vi har behov for at vende i fællesskab, kan vi hurtigt sætte os sammen, fordi vi kun er 45 lærere på skolen,” siger Lone Hindsgaul.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater