Artikel
Skarp Venstre-kritik af prisloft på studieture
ellen_trane minister

Skarp Venstre-kritik af prisloft på studieture

Prisloftet begrænser gymnasieelevers internationale udsyn. Og det bliver kedeligere at være elev. Kritikken haglede ned over børne- og undervisningsministeren, da hun var kaldt til samråd om sit forslag om et prisloft på gymnasieelevers studieture.

“Tarveligt forslag” og “nidkær detailregulering”.

Venstre skød med skarpt til det åbne samråd i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalget i går.

Det var Venstres Ellen Trane Nørby, Anni Matthiesen  og Jan E. Jørgensen, der havde kaldt børne- og undervisningsministeren i samråd på grund af hendes forslag om at indføre et loft på 3.000 kroner på gymnasieelevers egenbetaling til studieture.

“Det er nidkær detailregulering fra ministerens side. Hvorfor har ministeren ikke tillid til, at uddannelsesinstitutionernes lærere, ledere og elever i fællesskab kan fastsætte et niveau for, hvad en studietur må koste?” indledte Ellen Trane Nørby, der mener, at loftet vil begrænse uddannelsesinstitutionernes internationale samarbejde.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) understregede, at detailregulering lå hende meget fjernt, og at hun ville ønske, at institutionerne selv havde begrænset udviklingen af de dyrere studieture.

“Vi må bare konstatere, at egenbetalingen er stukket af nogle steder, og at dyre, eksotiske studieture er blevet et konkurrenceparameter,” begrundede Pernille Rosenkrantz-Theil.

“Der må ikke udvikle sig et A- og et B-hold på uddannelsesstederne, derfor ønsker vi at indføre et loft på studieturene,” forklarede ministeren.

Det falder mig virkelig for brystet, at øget brugerbetaling er rimelig, når bare eleverne er oplyst på forhånd. 

Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister
Socialdemokratiet

“Det er et tarveligt forslag, der betyder, at de unge mennesker ikke længere får det internationale udsyn, fordi ministeren ikke synes, at de skal have det,” lød vurderingen fra Jan E. Jørgensen.

“Unge mennesker tager hensyn til hinanden, så hvorfor blander du dig ikke bare uden om og lader de unge og gymnasierne selv finde ud af det i stedet for at bestemme, at ingen må tage afsted?” spurgte han.

“Ingen lægger op til, at de unge ikke skal på studietur, men vi har spillet ud med nogle rammer, så alle unge kan være med. Og hvis studieturene bliver dyrere, må de finansieres kollektivt,” svarede Pernille Rosenkrantz-Theil, der understregede, at det er et forhandlingsudspil, som hun ser frem til at drøfte med Folketingets partier.

Anni Matthiesen efterlyste beregningen for, hvordan ministeren er kommet frem til 3.000 kroner som loft for studieture samt tal på, hvor mange elever der ikke kommer med på studietur på grund af prisen. 

“Jeg tror ikke, at man kan lave sådan en beregning. Vi har sigtet efter at ramme et rimeligt niveau, men forslaget er ikke mejslet ud i granit, jeg er åben for at finde det rigtige niveau,” svarede Pernille Rosenkrantz-Theil.

Studietur og studieforløb
Endnu en Venstrepolitiker stillede spørgsmål ved forslaget.

“Skelner du slet ikke mellem studieture og studieforløb? spurgte Anne Honoré og henviste til Aalborg Handelsgymnasiums internationale linje, der også har skrevet til Børne- og Undervisningsudvalget (Se henvendelserne i faktaboksen).

“De har for eksempel et studieforløb i tre uger i Breyton, hvor de går i skole og er privat indkvarteret, og det koster mere end 3.000 kroner. Men eleverne har kendt til udgiften, før de meldte sig på studiet. Får de lov til det i fremtiden? Og hvad med skoler i udkantsdanmark? Det er jo dyrere at tage på studietur, hvis man ikke lige bor ved siden af en lufthavn,” påpegede Anne Honoré.

Børne- og undervisningsministeren var enig i, at der kunne være dilemmaer i forhold til by- og landgymnasier, som partierne burde drøfte i de kommende forhandlinger.

“Men det falder mig virkelig for brystet, at øget brugerbetaling er rimelig, når bare eleverne er oplyst på forhånd – som om det bare kan ordnes med en oplysningspligt. Jeg troede, at vi havde et større fællesskab om et fælles, gratis uddannelsesforløb for alle,” svarede børne- og undervisningsministeren, der dog senere tilføjede:

“Jeg havde ikke som udgangspunkt tænkt mig, at der skulle være en sondring mellem studietur og studieforløb, men jeg er måske lidt blødere i kanten på det område og lytter gerne, når vi skal drøfte det med interessenterne og partierne.”

Ministeren udtrykte også en forståelse for, at der i forslaget måske skulle skelnes mellem studieture for elever, der er SU-berettiget, og elever, der får løn under uddannelsen, som flere af de fremmødte Venstrefolk gjorde opmærksom på.

Når børne- og undervisningsministeren kalder studieturene eksotiske, udskammer hun de unge og indikerer, at de bare tager på badeferie.

Ellen Trane Nørby, ungdomsuddannelsesordfører
Venstre

Mange gymnasier har prisloft
De tre Venstrepolitikere havde inden samrådet bedt børne- og undervisningsministeren om at finde eksempler på studieture, der “berettiger ministerens indgreb og detailregulering”.

Men eksemplerne er ikke almindelige studietur, men studieforløb og praktik, som derfor klart underminerer regeringens argumenter, lød vurderingen fra Ellen Trane Nørby.

“Når børne- og undervisningsministeren kalder studieturene eksotiske, udskammer hun de unge og indikerer, at de bare tager på badeferie,” sagde Ellen Trane Nørby, der mener, at politikerne hellere skulle holdningstilkendegive overfor skolerne i stedet for at lovgive.

“Jeg har bare ikke hørt ministeren mene noget om problemstillingen, før hun pludselig kom med en pressemeddelelse med forslaget i starten af januar, der måske mest var udtryk for, at ministeren havde fået for lidt opmærksomhed hen over julen,” lød det skarpt fra Ellen Trane Nørby.

“Vi er ikke blevet klogere i dag, men vi er blevet beriget med ministerens ideologiske modstand, om at hvis ikke alle elever kan tage på studietur, så skal ingen afsted. Vi må bare konstatere, at det bliver kedeligere at være elev på ungdomsuddannelserne, hvis man ikke har friheden lokalt til at bestemme, hvor studieturen skal gå hen,” konkluderede Ellen Trane Nørby efter det timelange åbne samråd med få fremmødte udvalgsmedlemmer.

Endnu en gang understregede børne- og undervisningsministeren, at forslaget er til forhandling.

SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har tidligere udtalt sig positivt om ministerens initiativ, hvilket tyder på, at regeringens forslag kan få politisk flertal. Partierne har dog ikke lagt sig fast på, om det lige er 3.000 kroner, der skal være prisloftet.

Ifølge Danske Gymnasier har 9 ud af 10 almene gymnasier og hf-kurser en grænse for elevernes egenbetaling på deres almindelige studieture – enten for hver enkelt rejse eller for den samlede rejseudgift i hele gymnasie-/hf-tiden. 

For dyre studieture

Ellen Trane Nørby (V), Anni Matthiesen (V) og Jan E. Jørgensen (V) havde forud for samrådet bed børne- og undervisningsministeren at give "10 eksempler på skoler, hvor deltagerbetalingen, organiseringen af studieturene, rejsemål og indholdet på studieturene efter ministerens mening ikke er acceptabel."

Silkeborg Gymnasium
Det fremgår af institutionens hjemmeside, at institutionen har internationale studieretninger, hvor der ifølge institutionen vil være flere studierejser i løbet af studietiden. Skolen oplyser på forhånd, at der skal forventes rejseudgifter på ca. 18.000 kr. samlet set. Den ene internationale klasse har været i Guatemala i skoleåret 2019/20. For øvrige elever fremgår, at elevernes samlede udgifter til ekskursioner og studierejser for hele gymnasieforløbet i alt højst udgør kr. 7.500 pr. elev. For elever med spansk og fransk er beløbet 8.500 kr. Hertil kommer udgifter til forplejning og lommepenge.

Marselisborg Gymnasium
Det fremgår af institutionens hjemmeside, at eleverne i løbet af de tre år højst skal betale 6.500 kr. til ekskursioner og studieture. Studieturene for 2.g-klasser gik i skoleåret 2018/19 til bl.a. New York, Atlanta og Ghana.

Aalborg Tekniske Gymnasium
Det fremgår, at institutionens hjemmeside, at det erhvervsgymnasiale gymnasium har længerevarende studieophold på udvalgte linjer. Det er fx et ophold af tre måneders varighed i Australien, hvor deltagerbetalingen udgør 35.000 kr., og dertil kommer lommepenge. For de øvrige studieretninger er der ikke oplysninger om deltagerbetalingen.

Tønder Handelsgymnasium
Institutionen har en international studieretning, som ifølge oplysninger på hjemmesiden indebærer tre studieture. På første år går turen til Hamborg, på andet år går turen til Amsterdam, og på tredje år går turen til Shanghai, Kina. Det oplyses, at den samlede deltagerbetaling er på ca. 25.000 kr. for rejser og ophold.

NEXT
Institutionen har ifølge oplysninger på sin hjemmeside internationale linjer, hvor deltagerbetalingen er på 15.000–20.000 kr. samlet set. For disse studieretninger oplyses det, at der er en tur i Europa i 2.g med et loft på deltagerbetalingen på 5.000 kr., samt en studietur i 3.g. Derudover har institutionen en særlig studieretning med studietur til USA i 2.g, hvor deltagerbetalingen er 10.000 kr. På de øvrige studieretninger udgør deltagebetalingen mellem 3.000–7.000 kr.

Øregård Gymnasium
Institutionen oplyser på sin hjemmeside, at der i løbet af den samlede studietid forventes udgifter til studieture på maksimalt 10.000 kr. samlet set. Dertil kommer mindre udgifter til uddannelsesmidler, ekskursioner mv.

Niels Brock
Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den har studieophold i Californien for elever med gymnasial baggrund. Studieopholdet kombinerer et 5 ugers grundforløb for studenter med et 13 ugers udlandsophold. Der er en egenbetaling på 36.900 kr., hvor forplejning og lommepenge ikke indgår. 3 Eksempel Beskrivelse af studietur

Grindsted Landbrugsskole
Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den tilbyder to studieture på hovedforløbet af uddannelsen. Første studietur har en brugerbetaling på 5.000 kr. Turene er bl.a. gået til Rumænien og Ukraine. Anden studietur har en brugerbetaling på mellem 7.000- 18.000 kr. Turene er bl.a. gået til Sydafrika, Tanzania og USA.

Dalum Landbrugsskole
Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den tilbyder studieture på uddannelsens hovedforløb bl.a. til USA. Studieturene varierer i pris med en brugerbetaling mellem kr. 6.000–14.000 kr.

Bygholm Landbrugsskole
Det fremgår af institutionens hjemmeside, at den tilbyder to studieture på hovedforløbet af uddannelsen. Første studietur har en brugerbetaling på ca. 2.000 kr. Anden studietur har en brugerbetaling mellem 5.000-17.000 kr. Turene er bl.a. gået til Sydafrika, Kina, USA, Rusland, Brasilien og Italien.

Børne- og undervisningsministeren gør opmærksom på, "at oplysninger er fremkommet på baggrund på institutionernes hjemmesider og er tilfældigt udvalgt og ikke er udtryk for en fuld afdækning af omfanget. Der er alene angivet deltagerbetaling og rejsemål. Børne- og Undervisningsministeriet har ikke oplysninger om organiseringen af studieturene og indholdet. Det er endvidere ikke afdækket, hvorvidt der i nogle tilfælde findes måder at støtte enkelte elever, der i dag ikke har råd til at betale den pågældende pris, hvormed den afholdte deltagerbetaling bliver lavere. Der er i de nuværende regler ikke hjemmel til, at institutionerne betaler/bidrager til enkeltstående mindrebemidlede elevers studierejser, men der kan være andre modeller fx en forældreforening, der yder tilskud."

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Aalborg Handelsgymnasium

Elever fra den internationale 2.g-klasse på Aalborg Handelsgymnasium har henvendt sig til Børne- og Undervisningsudvalget med kritik af prisloftet.
Læs deres indlæg herunder:

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater