Artikel
Sådan har nedskæringerne påvirket os
No image

Sådan har nedskæringerne påvirket os

Der er stor forskel på, hvordan gymnasierne håndterer to procents-besparelserne, og hvordan stemningen er på skolerne. Gymnasieskolen tager en temperaturmåling hos TR'er fra nord til syd, øst til vest.

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Træt af besparelser
Christina Cæsarsen, Fjerritslev Gymnasium

”Hos os er personalenedskæringen sket på ledelsesniveau. Vores nye rektor kommer fra en stilling som uddannelsesleder hos os, og den stilling bliver ikke genbesat. Derudover er der blevet flyttet rundt på en række opgaver i huset, ligesom andre opgaver er blevet optimeret. Der er ingen kolleger, der er blevet fyret.

Selvom der er god stemning, og folk er glade for, at vi ikke skal fyre, så er lærerne trætte af besparelserne. Vi skal overveje meget nøje, hvor mange penge vi bruger på nye lærebøger og elevaktiviteter. Derudover bliver efteruddannelsen ramt hårdt.

Vi er skrøbelige på grund af elevtallet, men vi fokuserer på udvikling i stedet for afvikling. Vi skal tiltrække flere elever, og det er der heldigvis opbakning fra lokalsamfundet til.”

 

Alle inddrages
Poul Hedegaard, Odense Katedralskole

”Der er ingen tvivl om, at de kommende besparelser kommer til at koste både stillinger og kvalitet i undervisningen. Vi har allerede gjort alt, hvad vi kan, for eksempel i forhold til fælles indkøb, så dér er der intet at hente. Sidste år gik regnskabet i nul, og i år budgetterer vi med underskud. Resultatet bliver derfor, at vi skal undervise mere og forberede os mindre. Det går uden tvivl ud over kvaliteten.

Vi regner med, at personalenedgangen de næste år kan ske ved naturlig afgang. Det er målsætningen. Derfor skal vi ikke fyre til sommer – men nok heller ikke nyansætte. Der er dog den detalje, at vi skal have dækket de rigtige fag ind, så hvis der pludselig er syv dansklærere, der går på efterløn, så ser det anderledes ud.

Vi har en meget udstrakt indsigt og inddragelse i besparelsesprocessen. Derfor er der en stor tillid til, at det foregår på en ordentlig måde.

Det er et paradoks, at vi skal levere højere kvalitet for færre penge, for det giver dårligere undervisning, men internt i huset foregår besparelsesprocessen som sagt på en meget god og ordentlig måde.”

 

2017 er et monster
Jørgen Andkær, Syddansk Erhvervsskole i Odense

”Hos os bliver der i år budgetteret med et underskud på 4,6 millioner kroner ud af en omsætning på 360 millioner. Det forventes, at der i hele organisationen i 2016 bliver arbejdet på at finde steder, hvor vi kan spare. Vi har også set på scenarierne for de kommende år. Allerede i 2017 bliver besparelserne i størrelsesordenen 30 millioner, blandt andet på grund af færre taxameterpenge. I første omgang går vi efter at spare på døde ting. Chefgruppen har meldt ud, at vi så vidt muligt skal klare besparelserne ved omstilling og ikke ved at skære i personale. Der er lagt op til, at alle i organisationen inddrages og kan komme med forslag til, hvor vi kan spare.

Der har lige været afholdt en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor der var en nedgang i tilfredsheden, men det var før, der kom information ud om, hvordan skolen ville håndtere besparelserne. Det kan hænge sammen med frygten for besparelser og afskedigelser.

Det helt store monster hedder dog 2017. Det kan blive voldsomt, hvis de udmeldte besparelser vedtages.”

 

Vi har lidt at trække på
Henrik Holsteen Jessen, Aabenraa Statsskole

“Det, der fylder mest blandt lærerne nu, er afslutningen af seneste normperiode den 31. december og den visionsproces, vi skal i gang med. Der er ikke meldt nogen afskedigelser ud, og jeg forventer ikke, at der kommer nogen i 2016.

Vores økonomi ser alt for godt ud. Vi har en pæn egenkapital og har igennem de seneste år skåret ned på lærerlønningerne, fordi flere med høj anciennitet er stoppet, og der er blevet ansat lærere med lav anciennitet. OK 13 har også betydet, at der er brugt færre penge på overarbejde.

Jeg har de seneste år sagt, at det var en fejl at køre skolen med overskud. Det har vi gjort i en årrække. Det er udtryk for, at vi har brugt for få penge på undervisning. Alligevel er det selvfølgelig rart, at vi har lidt at trække på nu, hvor besparelserne kommer. Det er jo de skoler, der faktisk har brugt deres penge på undervisning i stedet for at lave overskud, der er blevet hårdest ramt. Det, synes jeg, ikke er fair.

I løbet af foråret skal vi diskutere, hvad vi gør i, det omfang fremtidige forringelser bliver vedtaget. Ledelsen vil gerne klare alle besparelserne i et hug, men vi synes ikke, at man skal tage reduktioner mere end et år frem. Vi skal ikke iværksætte forringelser, før det er nødvendigt.”

 

Bekymret for gymnasiereformen
Hans Erik Ehlers-Kock, Sønderborg Statsskole og hf

”Vi er umiddelbart mere spændte på gymnasie­reformen end på besparelserne her og nu. Vi forudser, at reformen vil få stor indflydelse på os, og at det måske betyder, at enkelte kolleger må tilskyndes til længere efteruddannelse, hvis der er fag, der reduceres eller helt forsvinder. Der er naturligt nok nogle kolleger, der er bekymrede for deres fags fremtid.

Derudover står det godt til hos os. Vi har haft en god økonomi, men budgetterer i år med et underskud på et par hundrede tusinder, men vores budgettering er nok ret konservativ. Vi har en vestjysk rektor, der har udvist rettidig omhu. Det er vi glade for, ikke mindst nu.

Vi er en stor skole med mange elever, vi fik vores bygninger billigt, og vi har en fornuftig drift. Samtidig har vi en god personaleomsætning, hvor der både er unge lærere, der kommer til, og ældre lærere, der stopper. Den naturlige afgang kan således finansiere de to procents besparelser i år. Derfor er vi ret fortrøstningsfulde for 2017. Som en stor skole ser vi flere muligheder, end det nok gør sig gældende for de mindre.

Vi klarede også implementeringen af OK 13 ret fint. Der var selvfølgelig nogle mindre udfordringer, men det var kun lige i omstillingsfasen.”
 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater