Artikel
Rettelse: Socialdemokratiet lover stop for besparelser på gymnasier
benny_engelbrecht-fotograf_steen_brogaard

Rettelse: Socialdemokratiet lover stop for besparelser på gymnasier

S vil stoppe besparelser på hele uddannelsesområdet, lover partiets finansordfører Benny Engelbrecht.

Får Socialdemokratiet regeringsmagten lover partiet at fjerne omprioriteringsbidraget på hele uddannelsesområdet også på gymnasierne.

“Vi mener, at der inden for det økonomiske råderum er penge til at finansiere en afskaffelse af omprioriteringsbidraget, og vi mener, også at der vil være mere end 90 mandater bag den politik i Folketinget, hvis Socialdemokratiet vinder regeringsmagten,” siger socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht.

Socialdemokratiet har netop lavet et udspil om styrkelse af de små lokalsamfund. I udspillet vil socialdemokratiet give en økonomisk håndsrækning til de små gymnasier, som er pressede på økonomien. Men finansieringen af den ‘håndsrækning’ skal betales af de store ‘bygymnasier’, foreslår Socialdemokratiet. Det skal ske ved en såkaldt knækgrænse på taxameterfinansieringen, så der gives færre penge per elev, når et gymnasium har rundet et vist antal elever.

DF: Besparelser kan ikke fortsætte
I næste uge fremlægger regeringen sit udspil til finansloven for 2019. Det er i forbindelse med finansloven, at omprioriteringsbidraget på uddannelse er blevet vedtaget de sidste tre år. Benny Engelbrecht siger dog, at han ikke regner med, at Socialdemokratiet bliver indbudt til reelle forhandlinger om næste års budget.

Det er jo valgår til næste år, som han bemærker.

Dansk Folkeparti er regeringens støtteparti og er sandsynligvis også partiet, som skal skaffe regeringen et flertal for finansloven for 2019.

René Christensen, der er partiets finansordfører, siger, at omprioriteringsbidraget på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser ikke kan blive ved, men om det skal stoppe allerede på næste års finanslov eller fortsætte et år eller to mere, vil han ikke lægge sig fast på.

“Det er klart, at man ikke kan blive ved med at rationalisere på uddannelserne. Vi vil i efteråret stille en række spørgsmål om økonomien på uddannelserne, for eksempel også om elevtal. Der skal være uddannelsestilbud i hele landet, og vi vil ikke risikere, at institutioner skal lukke på grund af økonomi,” siger René Christensen.

René Christensen står ved, at Dansk Folkeparti har været med til at spare på uddannelsesområdet de sidste tre år. Han mener, at det har været fornuftigt “at lægge en presbold” på institutionerne for at få mest muligt uddannelse for pengene og for at tvinge institutionerne til at tænke nyt.

“Men det kan ikke blive ved. Jeg ville gerne sige til gymnasielærerne, at vi ikke længere vil spare på uddannelse, men det er vi ikke afklaret på endnu,” siger han.

GL: Smertegrænsen er nået
Ifølge formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Annette Nordstrøm Hansen, er smertegrænsen for besparelser nået.

“Der er i dag langt færre lærere  på skolerne i forhold til i 2015, og det betyder selvfølgelig forringelser for eleverne. Vi kan umuligt opretholde den samme kvalitet på skolerne, hvis besparelserne fortsætter,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Hun mener, det er fornuftigt og nødvendigt at styrke de små gymnasier i de mindre lokalsamfund, men det skal ikke finansieres af de større gymnasier i byerne, som Socialdemokratiet foreslår.

“Det er rigtigt, at flere mindre gymnasier lider mest under besparelser og faldende elevtal visse steder i Danmark. Men svaret på det er ikke at tage penge fra skoler andre steder i landet. Også på store skoler er grænsen nået,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Gymnasier: Stop nu
Formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø siger, at en række gymnasier vil få en stram økonomi i de kommende år, og hun siger, at besparelserne skal stoppe nu.

Hun mener også, det er en god idé at styrke de mindre gymnasiers økonomi, som Socialdemokratiet foreslår.

“Men det skal ikke finansieres af andre gymnasier, som i forvejen har sparet meget de seneste år,” siger Birgitte Vedersø.

Artiklen er rettet klokken 10: Gymnasieskolen.dk skrev i første omgang, at Socialdemokratiet ikke lægger op til, at omprioriteringsbidraget på gymnasier skal fjernes i samme ombæring som omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelser. Det er dog ikke korrekt. Det er Socialdemokratiets politik at fjerne omprioriteringsbidraget på hele uddannelsesområdet.

 

S: Styrkelse af små gymnasier

Læs Socialdemokratiets udspil Nærheden tilbage, som blandt andet også handler om uddannelse i de mindre lokalsamfund.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater